Šalom alejchem

Naučíme se píseň, která se tradičně zpívá v pátek večer. Píseň žehná andělům, kteří nás podle židovské legendy provázejí šabatem.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Mír s vámi, andělé služební, andělé Nejvyššího, od Krále, Krále králů, Svatého, budiž požehnán.

Kéž přijdete v míru, andělé míru, andělé Nejvyššího, od Krále, krále králů, Svatého, budiž požehnán.

Požehnejte mi pokojem, andělé míru, andělé Nejvyššího, od Krále, krále králů, Svatého, budiž požehnán.

Kéž odejdete v míru, andělé míru, andělé Nejvyššího, od Krále, krále králů, Svatého, budiž požehnán.

שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת‏‏ מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן
מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 

בּוֹאֲכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאֲכֵי עֶלְיוֹן
מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 

בָּרְכוּנִי לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכֵי עֶלְיוֹן
מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא 

צֵאתְכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם מַלְאָכֵי עֶלְיוֹן
מִמֶּלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohou mé činy učinit čas posvátným?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jak šabatové obřady a modlitby ovlivňují pocit šabatu a odrážejí jeho jedinečnou povahu?
 • Jaké hodnoty se můžeme naučit ze šabatových obřadů a modliteb?
 • Jak nás může ovlivnit explicitní vyjádření myšlenek, hodnot a nadějí?

 

Základní informace pro učitele

Pijut (modlitební píseň) „Šalom alejchem“ se zpívá v pátek večer před kidušem po návratu z večerní šabatové bohoslužby v synagoze. Neznáme jméno člověka, který tuto píseň složil, ale je zřejmé, že má kořeny v židovské mystické tradici. O tom, kdy a kde byl tento...

Přečtěte si více

Pijut (modlitební píseň) „Šalom alejchem“ se zpívá v pátek večer před kidušem po návratu z večerní šabatové bohoslužby v synagoze. Neznáme jméno člověka, který tuto píseň složil, ale je zřejmé, že má kořeny v židovské mystické tradici. O tom, kdy a kde byl tento pijut složen, panují určité neshody. Někteří ji spojují s mystiky, kteří žili v Safedu v 16. století, jiní ji připisují židovským mystikům, kteří žili v severní Africe v 17. století. 

V tomto pijutu vítáme anděly, známé jako andělé míru nebo andělé služebníci, kteří vstupují do našich domovů v pátek večer. Autor tohoto pijutu čerpal ze dvou zdrojů: 1) ze zvyku uvedeného v mnoha starých modlitebních knihách, kdy se na konci bohoslužby obracíme k lidem kolem nás a žehnáme jim slovy שלום עליכם (šalom alejchem, pokoj vám), a 2) z talmudského příběhu, podle kterého v pátek večer dva andělé doprovázejí věřící domů ze synagogy (viz část k dalšímu studiu).

Tento pijut byl přijat židovskými komunitami po celém světě a byl nastudován na mnoho různých melodií. V některých blízkovýchodních komunitách byl před závěrečnou sloku přidán další verš: 

„בְּשִׁבְתְּכֶם לְשָׁלוֹם מַלְאֲכֵי הַשָּׁלוֹם…“

„Kéž se vrátíte v pokoji, andělé míru…“

Tento pijut používá obraz andělů, kteří provázejí rodinu o šabatu a zahalují ji mírem, aby vyjádřil zvláštní atmosféru šabatu – v tradičním jazyce svatost šabatu.

Talmudský příběh, na němž je tento pijut založen, přináší další myšlenku: Je třeba jednat, aby člověk vytvořil zvláštní šabatovou atmosféru, která vnese do domácnosti pocit klidu a pospolitosti; tato atmosféra se neobjeví sama od sebe. Andělé jsou svědky našeho úsilí a dávají mu své razítko, ale odpovědnost je na našich bedrech.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 1. Jaké je ústřední slovo v pijutu, které se opakuje v každém verši? Proč si myslíte, že autor zvolil právě toto slovo?
 2. Píseň vypráví o tom, jak andělé o šabatu navštěvují naše domovy. Co s sebou tito andělé přinášejí? Proč podle vás přicházejí právě o šabatu? Proč je to důležité?
 3. Pro starší žáky: Mnoho rodin zpívá tento pijut společně na začátku páteční večeře. Jak může pozvání „andělů míru“ ovlivnit celou rodinu?
 4. Jak můžete o šabatu vnést do svého domova pokoj? (Přemýšlejte o zcela konkrétních příkladech.)
 5. Jaké další anděly byste rádi pozvali, aby o šabatu navštívili váš domov?
 6. Píseň naznačuje, jak bychom se měli chovat k hostům. Co nás tato píseň může naučit o přijímání hostů v našich domovech?
 • Pro mladší žáky:
  Vyzkoušejte si ve třídě, jak vhodně přivítat anděly, kteří přijdou v pátek večer. Plánujte společně se studenty: Co je důležité, aby andělé v domě spatřili? (Pořádek a čistota, prostřený stůl atd.) Urovnejte třídu a prostřete slavnostně stůl. Předem můžete studenty požádat, aby přinesli různé věci, jako ubrus, svícny, květiny, ubrousky nebo cokoli jiného, co by podle nich přispělo ke zvláštní atmosféře šabatu.
  Po prostření stolu si poslechněte píseň (kdo zná píseň, může si ji zazpívat) a potichu zahrajte, jak společně s anděly přicházíte do domu, jak stojíte kolem stolu a společně zpíváte a jak se pak s anděly loučíte.
  Na závěr se studenty prodiskutujte, jak narovnání, prostření stolu a společný zpěv mohou skutečně přivést do domu „anděly míru“.
 • Pro starší žáky:
  Co znamená požehnat rodině pokojem? Napište krátký dopis (andělům míru nebo komukoli, koho se to týká), ve kterém popíšete aspekty míru, které byste chtěli, aby ve vaší rodině zůstaly během nadcházejícího týdne.
  Studenti se mohou spojit do dvojic a vyměnit si své dopisy.
  Zeptejte se celé třídy: Jaká je výhoda toho, že každý týden opakujeme stanovená požehnání a prosby o pokoj prostřednictvím stanovené písně, na rozdíl od toho, když každý týden píšeme nový dopis – jako ty, které jste právě napsali?
 • Se staršími studenty můžete nastudovat příběh, na kterém je pijjut založen:
  V pátek večer doprovází člověka domů ze synagogy dva andělé, dobrý a zlý. Když přijdou do domu a vidí zapálenou svíčku, prostřený stůl a ustlané lože, dobrý anděl řekne: „Kéž je to jeho vůle, aby byl příští šabat stejný jako tento.“ A zlý anděl je nucen říci: „Amen.“ A pokud tomu tak není, zlý anděl řekne: „Kéž je to jeho vůle, aby byl příští šabat stejný jako tento.“ A dobrý anděl je nucen říci: „Amen.“

  (Babylonský talmud, traktát Šabat, strana 119b)

  Po přečtení příběhu položte následující otázky:

  1. Jak bychom podle tohoto příběhu měli vítat své hosty?
  2. Co nás tento příběh může naučit o důležitosti plánování dopředu?
  3. Pro starší žáky: Tento příběh naznačuje myšlenku, že naše činy nestojí samy o sobě. Pozitivní čin často vede k dalšímu pozitivnímu činu a platí to i naopak. Souhlasíte s touto myšlenkou? Uveďte příklady z vlastního života.
 • Doporučujeme propojit tuto složku s dalšími složkami věnovanými obřadům, které souvisí s vítáním šabatu: zapalování svíček a kiduš.
 • Můžete se naučit další páteční pijut „Lecha dodi“, který je součástí páteční večerní bohoslužby.