Koření šabatu

Přečteme si rabínský příběh a budeme na jeho základě diskutovat o různých prvcích, které vytvářejí zvláštní atmosféru šabatu.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Rabi Jehuda ha-Nasi a Antonius

Rabi Jehuda ha-Nasi uspořádal šabatovou hostinu pro svého přítele, císaře Antonia.

Rabi Jehuda připravil všechna jídla před šabatem, a protože bylo jeho zvykem nezapalovat o šabatu oheň, podával jídlo studené. Císaři to však nevadilo – jídlo snědl a pochutnal si na něm. 

Čas plynul a rabi Jehuda ha-Nasi znovu pozval Antonia na jídlo. Tentokrát se jídlo konalo ve všední den a rabi Jehuda ha-Nasi císaři naservíroval teplý pokrm. Na konci hostiny Antonius řekl: „Jídlo, které jsme jedli při předchozím jídle, bylo mnohem chutnější než toto, i když bylo studené.“

Jehuda řekl: „Máš pravdu. Je to proto, že jídlu, které jsi jedl dnes, chybí jedno koření.“ 

Antonín se rozzlobil: „Císařově kuchyni něco chybí? Proč jsi mě nepožádal, abych ti to koření přinesl?“ 

Rabi Jehuda mu odpověděl: „To koření jsi mi nemohl přinést. Toto koření se jmenuje ‚šabat‘.“ 

To Antonína rozzlobilo ještě víc: „Šabat? O takovém koření jsem nikdy neslyšel.“ 

Rabín Jehuda ha-Nasi mu to poklidně vysvětlil: „Předchozí jídlo bylo šabatové a zvláštní atmosféra šabatu dodala jídlu zvláštní chuť, ale dnes je obyčejný všední den, a proto jídlo chutná obyčejně a ne zvláštně.“

Bereishit Raba 11:4

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jak můžeme o šabatu vytvořit zvláštní atmosféru? 

Základní informace pro učitele

Podle židovské tradice je micva užívat šabat v radosti a potěšení – oneg šabat. Židovský zákon mimo jiné nařizuje, že člověk musí během šabatu sníst tři hlavní jídla. Příběh (agada), který zde přinášíme, vychází z myšlenky, že zvláštní atmosféra šabatu ovlivňuje náš požitek ze...

Přečtěte si více

Podle židovské tradice je micva užívat šabat v radosti a potěšení – oneg šabat. Židovský zákon mimo jiné nařizuje, že člověk musí během šabatu sníst tři hlavní jídla. Příběh (agada), který zde přinášíme, vychází z myšlenky, že zvláštní atmosféra šabatu ovlivňuje náš požitek ze šabatu, a dokonce ho zvyšuje. Stejné činnosti, které se dějí během celého týdne, budou o šabatu příjemnější díky zvláštnímu jídlu, písním, modlitbám, oblečení a celkově pomalejšímu tempu, které je pro šabat jedinečné.  

Další informace naleznete v materiálu Oneg šabat (pro 6.–9. třídu). 

Rabi Jehuda ha-Nasi, známý také prostě jako „Rabi“ nebo „Rabejnu“, žil ve 2.–3. století v Izraeli a působil jako předseda (nasi) Sanhedrinu. Jeho nejdůležitějším dílem bylo vydání Mišny, jak ji známe dnes. Rabi byl nesmírně bohatý a podle různých talmudických legend navázal přátelství s římským císařem Antoniem, který v té době ovládal i zemi Izraele.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Přineste do třídy koření a zeptejte se studentů, zda vědí, k čemu se používá. Poté studentům vysvětlete, že brzy uslyší příběh o jednom mimořádně zvláštním koření. 
 • Vyndejte krabičku koření označenou otazníkem, ukažte ji studentům a řekněte jim, že příběh, který uslyší, je o koření „X“. To jistě vzbudí zvědavost studentů a je vhodná chvíle začít příběh vyprávět. Ke konci příběhu se jich můžete zeptat, zda vědí, co je to koření.
 1. Čím se jídlo v obou případech lišilo a proč? 
 2. Co dodávalo studeným pokrmům podávaným císaři o šabatu tak dobrou a zvláštní chuť? 
 3. Zažili jste také situaci, kdy stejné jídlo chutnalo vzhledem k okolnostem lépe? Čím se lišilo? (Např: s kým jste jedli, kde a kdy jste jedli, jakou jste měli náladu atd.)
 4. V čem se „koření šabatu“ liší od jiných koření? Jaké smysly se zapojily? Které „koření“ tvoří šabat ve vaší rodině? 
 • Sehrajte se studenty příběh (můžete přidat postavy: např. císařovu družinu, děti rabína Jehudy, jeho ženu, studenty atd.).
 • Pokračujte v rozhovoru mezi rabínem Jehudou ha-Nasim a císařem: Jak mu vysvětlí, co je to „koření šabatu“? Do svého vysvětlení zahrňte příklady, včetně těch, které jsou aktuální v dnešní době. 
 • Krabička „koření šabatu“: Navrhněte studentům, aby si vyrobili krabičku s kořením. Mohou znovu použít plastové nebo skleněné nádoby a vyzdobit je slovy nebo obrázky, které „okoření“ šabat v jejich rodině. (Nápady: Kdo bude u jídla, kde se bude jíst, jak bude prostřený stůl atd.)
 • Dar šabatu“ od Mordechaje Kaplana pojednává o dalších kvalitách šabatu a jeho vlivu na zbytek týdne.
 • Pro starší studenty: kapitola Pocítit šabat (určená pro 6. – 9. třídu) představuje chasidský příběh, který se soustředí na diskusi o tom, co vytváří šabatovou atmosféru.
 • Seznamte se s kidušem, který uvozuje šabatové jídlo.