Vyprávění příběhu

Jedním z hlavních cílů sederové noci je vyprávět příběh o vyvedení z Egypta. To činíme nejen čtením Hagady, ale i celou řadou dalších způsobů, o kterých se zde budeme učit.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

A i kdybychom byli všichni učení, chápaví a moudří a znalí Tóry a přikázání, bylo by na nás vyprávět o vyjítí z Egypta, neboť každý, kdo vypráví o vyjítí z Egypta, je hoden chvály.

(Z Pesachové hagady)

וַאֲפִילוּ כֻּלָּנוּ חֲכָמִים כֻּלָּנוּ נְבוֹנִים כֻּלָּנוּ זְקֵנִים 

כֻּלָּנוּ יוֹדְעִים אֶת הַתּוֹרָה

מִצְוָה עָלֵינוּ לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרָיִם

וְכָל הַמַּרְבֶּה לְסַפֵּר בִּיצִיאַת מִצְרַיִם הֲרֵי זֶה מְשֻׁבָּח

(מן ההגדה של פסח)

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Proč je tak důležité vyprávět příběh našeho lidu? Proč je důležité vyprávět příběh o vyvedení z Egypta? 
 • Jakými různými způsoby je příběh vyvedení z Egypta zprostředkován během sederové noci? (pokrmy, tradicemi, písněmi, texty atd.) 
 • Proč vyprávíme každý rok tentýž příběh? 
 • Jak můžu udělat seder a Hagadu smysluplnější pro sebe, svou rodinu a svou komunitu?

Základní informace pro učitele

Základní částí sederu je vyprávění o vyvedení z Egypta. Tento příběh je jedním ze základních kamenů judaismu a objevuje se v celé Tóře i Hebrejské Bibli (Tanachu). Tento příběh se předával ústně i písemně z generace na generaci. Připomínání vykoupení Izraele a jeho odchod z otroctví ke svobodě...

Přečtěte si více

Základní částí sederu je vyprávění o vyvedení z Egypta. Tento příběh je jedním ze základních kamenů judaismu a objevuje se v celé Tóře i Hebrejské Bibli (Tanachu). Tento příběh se předával ústně i písemně z generace na generaci. Připomínání vykoupení Izraele a jeho odchod z otroctví ke svobodě je jedním z přikázání (micva) Tóry.

Příběh rovněž zaujímá ústřední postavení v dalších kulturách, ovlivněných Tórou, především v křesťanství a islámu. V těchto kulturách se stal symbolem svobody a nezávislosti a skrze ně jej za svůj přijala i různá hnutí za svobodu, jako např. za zrušení otroctví ve Spojených státech nebo za propuštění sovětských Židů a vězňů Sionu, která používala slogan „Nech můj lid odejít!“ – jak Mojžíš řekl faraonovi. 

Osvobození z otroctví je jedním z prvních darů, které Izraelité dostali jako národ. Pokusíme se pochopit, co pro nás tento příběh znamená dnes a jak jej můžeme vyprávět v kontextu našich životů.

Příběh vyvedení z Egypta se vypráví během sederové noci za použití různých metod, včetně četby biblických veršů, které popisují příběh pohodě, a komentářů od rabínských učenců k nim, konzumace zvláštních potravin na sederovém talíři, které představují různé prvky příběhu, vykonáváním symbolických rituálů, které se příběhu týkají rovněž.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Každý žák by si měl vzpomenout na nějaký rodinný příběh, který už mnohokrát slyšel. Poté se jich je požádejte, aby odpověděli alespoň na tři za čtyř otázek uvedených ve vzoru.

Požádejte několik žáků, aby svůj příběh řekli ostatní. Napište na tabuli různé důvody, proč bychom měli chtít vyprávět tentýž příběh stále dokola na rodinné a též na národní úrovni.

 1. Proč vyprávíme o sederové noci příběh o vyvedení z Egypta? Komu vyprávíme tento příběh? 
 2. jsme všichni moudří a znalý, jaký je účel příběhu? Komu je určen – pouze posluchačům, nebo i vypravěči? 
 3. Když slyšíme ten týž příběh už poněkolikáté, může nám ještě přinést něco nového? V čem tkví tento posun? Udejte jako příklad některé příběhy, které jste slyšeli už několikrát (pokud jste dělali úvodní aktivitu, můžete své odpovědi založit na ní). 
 4. Během sederové noci nevyprávíme jenom příběh z Tóry, ale přidáváme k němu i další midraše (komentáře), pokrmy, písně, symbolické úkony a tak dále. Dejte příklady různých způsobů, jak vyprávíme příběh. Jaký je důvod pro tuto různorodost? 
 5. Vyprávění má vždy dvě stránky – posluchače a vypravěče. Co si z toho každá ze stran odnese? Je posluchač nutně jen pasivní? Vypráví vypravěč pouze příběh, nebo také vyprávěním něco získá? 
 6. Dali byste přednost tomu příběh poslouchat, nebo jej vyprávět? Proč?
 • Během sederové noci vyprávíme příběh o vyvedení z Egypta různými způsoby. Představ některé nápady ve třídě a žáci je mohou pak uplatnit během sederové noci:
  – „Předej štafetu“: jeden žák začne příběh vyprávět, uprostřed věty se zastaví a další žák po něm převezme štafetu. Tak se může vystřídat celá třída, nebo dokud není příběh dokončen (záleží na tom, co přijde první).
  – „A teď zprávy“: Pokaždé zvolte jinou skupinu žáků. Jeden žák bude představovat postavu z příběhu – Mojžíš, Miriam, žábu atp. a ostatní s ním budou dělat interview.
  – „Příběh v emotikonách“: žáci za použití emotikon nakreslí komiks, v němž každé políčko bude představovat určitou část příběhu. Můžete rovněž příběh napsat a emotikony do něj zahrnout.
  Aktivity zakončete otázkou: co přidává k příběhu metoda, kterou tento příběh vyprávím? Je to, že používáme více než jednu metodu ke Sdílení příběhu, v něčem užitečné?
 • Hagada říká: v každém pokolení člověk musí nahlížet na sebe sama, jako kdyby on sám odcházel z Egypta. Rambam změnil slovo „vidět“ na „ukázat“ a to vedlo v různých židovských skupinách k tradici přehrávání příběhu vyvedení z Egypta. Rozdělte přijdu do skupin a ať každá skupina se hraje část příběhu s důrazem na témata otroctví, svobody, bezpečnosti, spojení s naším lidem atd.
 • Pokud jste se už učili o sederovém talíři: přineste do třídy prázdný sederový talíř a ukažte ho žákům. Rozdělte žáky do menších skupin a ať si každá skupina rozmyslí, jak by vyprávěli příběh svátku prostřednictvím sederového talíře. Poté mohou svou verzi příběhu představit zbytku třídy.
 • Níže naleznete text scénáře popisujícího příběh vyvedení z Egypta, jaký používá jedna z tradic během sederové noci. Lze jej vložit do aktivit.
  V původní hře se děti oblékají jako Izraelité, kteří právě opouští Egypt.
  Dospělí se ptají: Kdo jste?
  Děti odpovídají: Izraelci.
  Dospělí: Odkud přicházíte?
  Děti odpovídají: Z Egypta.
  Dospělí: A co jste dělali v Egyptě?
  Děti: Otroky.
  Dospělí: A co jste teď?
  Děti: Svobodní lidé.
  Dospělí: A kdo vás vyvedl z Egypta?
  Děti: Bůh.
  Dospělí: A kam jdete?
  Děti: Do Jeruzaléma.
  Dospělí: A co budete po cestě jíst?
  Děti: Manu.
  Děti: A co tam budete dělat?
  Dospělí: Budeme vám vyprávět příběh o našem vyvedení z Egypta.
 • Naučte děti píseň „Dajenu“ z Hagady, která popisuje proces vyvedení z Egypta.
 • Oddíl čtyři synové z Hagady představuje různé způsoby, jak vyprávět pesachový příběh s ohledem na různé osobnostní rysy.   
 • Prostudujte si oddíl Sederový talíř, který nám vypráví příběh vyvedení z Egypta skrze symbolické pokrmy.
 • Podívejte se na toto video, které zobrazuje vyvedení z Egypta jako stínohru.