Požehnání dětem

Naučíme se požehnání synům a dcerám, které se říká v mnoha rodinách každý páteční večer.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

pro dceru:

Učiň tobě Bůh jako Sáře, Rivce, Rachel a Lee.

יְשִׂימֵךְ אֱ-לֹהִים כְּשָׂרָה רִבְקָה  רָחֵל וְלֵאָה.

pro syna:

Učiň tobě Bůh jako Efraimovi a jako Menašemu.

יְשִׂימְךָ אֱ-לֹהִים כְּאֶפְרַיִם וְכִמְנַשֶּׁה 

Pro dcery I syny:

Ať ti Hospodin požehná a ochrání tě.

Ať Hospodin ozáří Svou tvář k tobě a je k tobě milostivý.

Ať Hospodin obrátí k tobě Svou tvář a obdaří tě pokojem.

יְבָרֶכְךָ ה‘ וְיִשְׁמְרֶךָ.

יָאֵר ה‘ פָּנָיו אֵלֶיךָ וִיחֻנֶּךָּ.

יִשָּׂא ה‘ פָּנָיו אֵלֶיך וְיָשֵׂם לְךָ שָׁלוֹם.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Jaké naděje vkládají rodiče do svých dětí? 
 • Co si všichni členové rodiny přejí pro sebe navzájem?
 • Jak rodiče vyjadřují své naděje, které vkládají do dětí?

Základní informace pro učitele

Jednou z nejjímavějších židovských tradic je požehnání dětem. Toto požehnání je založeno na kněžském požehnání v biblické knize Ba-midbar (Numeri 6:24‒27), ke kterému byla přidána dvě mírně odlišna úvodní požehnání pro syna a pro dceru. Tato požehnání jsou rovněž odvozena z biblických veršů. Požehnání...

Přečtěte si více

Jednou z nejjímavějších židovských tradic je požehnání dětem. Toto požehnání je založeno na kněžském požehnání v biblické knize Ba-midbar (Numeri 6:24‒27), ke kterému byla přidána dvě mírně odlišna úvodní požehnání pro syna a pro dceru. Tato požehnání jsou rovněž odvozena z biblických veršů. Požehnání pro chlapce vychází z verse Gn 48:20: „Tebou bude žehnán Izrael, řka: ‚Učiň tobě Bůh jako Efraimovi a jako Menašemu.‘ “ Poženání pro dcery je inspirováno veršem z knihy Rut (4:11): „Kéž Bůh učiní ženu, která přichází do tvého domu, aby byla jako Rachel a Lea.“

V každé rodině jsou občas chvíle, kdy to mezi rodiči a dětmi skřípe. Když rodiče recitují svým dětem toto požehnání, říkají tím svým dětem (a připomínají i sobě), že i přes občasné spory své děti milují a chtějí pro ně jenom to nejlepší. Je zvykem, že rodiče během recitace požehnání skládají ruce na hlavy dětí. Tento fyzický kontakt mezi rodičem a dítětem přidává slovům požehnání osobní rozměr a vřelost a prohlubuje spojení mezi nimi.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Ještě před hodinou můžete požádat rodiče, aby poslali požehnání, které připravili pro své děti a které děti budou číst během hodiny.
 • Požádejte každého žáka, aby požehnal svému sousedovi. Toto požehnání by mělo vyjadřovat naděje a přání, které chováme pro druhé. (Mladším dětem to můžete vysvětlit tak, že je to jako přání, které říkáme druhým k narozeninám.) MMěli by použít větu: „Doufám, že…“ nebo „Přeji ti, abys…“ Po požehnání se zeptejte, jestli by chtěl někdo sdílet požehnání, které udělil nebo obdržel. Společně se zamyslete a diskutujte: jaké to bylo dát a dostat požehnání? Co se dětem líbilo víc – dostat požehnání, nebo ho udělit? A proč?
 • Poslechněte si jednu z následujících recitací požehnání dětem:

Během poslechu vyzvěte žáky, aby sami provedli obřad žehnání. Vezměte si na pomoc žáka, kterému budete žehnat, a dvojici žáků, kteří provedou požehnání spolu s vámi.

Pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy:

 1. V požehnání rodiče vyjadřují některé ze svých přání, které chovají ke svým dětem: že budou v bezpečí, nezažijí konflikty atd. Co dalšího rodiče svým dětem přejí?

Pro žáky 3.‒5. třídy:

 1. Která ze slov v požehnání (např. zářit, chránit, pokoj atd.) jsou pro vás důležitá a proč?
 2. Jakými dalšími způsoby projevují rodiče svou lásku a starost o děti?
 3. Během týdne může dojít mezi rodiči a dětmi k hádkám nebo napětí. Jaký je význam tohoto požehnání dětem v takovém kontextu?
 • Rozdejte text žákům a požádejte je, aby ho vybarvily nebo doplnili ilustracemi. Tyto obrázky se mohou týkat lásky, rodiny, šabatu nebo domova. Volba techniky a materiálů je jenom na nich.
 • Požádejte žáky, aby napsali požehnání rodičům. U malých dětí, které neumí psát, můžete napsat požehnání za ně, nahrát ho, případně děti požádat, aby své požehnání vyjádřili obrázkem.
 • Společná aktivita rodičů a žáků: Sestavte společně požehnání rodině. Jak by sami chtěli požehnat svým rodinám? Jaké naděje a přání mají jako rodina? Za co jsou vděční? Pokuste se je přimět, aby napsali požehnání co nejhezčí mi slovy, hezkého upravili a ozdobili, třeba obrázky členů rodiny nebo nějak jinak.
 • Představte žákům umělecké dílo, které se týká požehnání dětem: Rozeberte obraz „Požehnání dětem v pátek večer” od Moritze Oppenheima. Oppenheim žil v Německu v 19. století. Požádejte žáky, co vidí na obraze a který den je na obraze znázorněn. Zaměřte se na detaily, které naznačují, že se jedná o šabat. Například na menoře jsou šabatová světla, na stole je pohár na kiduš, lidé jsou oblečený ve sváteční šatech. Zaměřte se na výraz všech lidí na obrázku. Co si asi každý z nich myslí? Zvolte jednu z těchto postav a představte si, co se mu nebo jí honí hlavou. Tento obraz také může pomoci žákům uvědomit si, že to, o čem hovoří dnes, existovalo i v minulosti. Každé období má svůj vlastní styl, ale základní prvky zůstávají stejné.
 • Prohlédněte si video požehnání dětem od bimbam. (Video se hodí pro anglicky hovořící a začněte ho v čase 0:26.)
 • Jako učitelé můžeme rovněž žehnat žákům v našich třídách. Můžete vést požehnání dětem každý pátek. Můžete nad dětmi rozprostřít talit podobně jako chupu, aby byl tento zážitek ničím zvláštní.
 • Do této hodiny můžete připojit i rozbor požehnání domu.