První šabat

Sedmého dne Bůh odpočinul do díla stvoření.

Sedmý den stvoření byl určen jako den odpočinku – šabat. Z příběhu o stvoření se učíme nejen jak sedmého dne odpočíval Bůh, ale také jak si máme odpočinout my od každodenní práce.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

A byla dokončena nebesa a země a všechny jejich zástupy. A dokončil Bůh dne sedmého dílo, které činil, a ustal dne sedmého ode všeho Svého díla, jež činil. A požehnal Bůh den sedmý a posvětil jej, neboť v něm ustal od všeho Svého díla, které stvořil Bůh, aby učiněno bylo. 

(Genesis 2:1‒3)

וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם.  

וַיְכַל אֱ-לֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה; 

וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה.  

וַיְבָרֶךְ אֱ-לֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ:  

כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱ-לֹהִים לַעֲשׂוֹת.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
 • Jakým způsobem mi židovský kalendářní cyklus pomáhá v růstu?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?

Doplňkové otázky

 • Jak je vyjádřena důležitost dne odpočinku?
 • Jaký druh spojení existuje mezi šabatem a ostatními dny v týdnu?
 • Jaké jsou některé nefyzické způsoby odpočinku?

Základní informace pro učitele

Příběh stvoření světa je popsán v Tóře v 1. a 2. kapitole knihy Be-rešit, Genesis. Podle tohoto příběhu Bůh stvořil svět během šesti dnů. Každý den Bůh uskutečnil jinou část stvoření: světlo a tmu, nebesa a zemi, oceány, zvířata, nebeská tělesa a pochopitelně i...

Přečtěte si více

Příběh stvoření světa je popsán v Tóře v 1. a 2. kapitole knihy Be-rešit, Genesis. Podle tohoto příběhu Bůh stvořil svět během šesti dnů. Každý den Bůh uskutečnil jinou část stvoření: světlo a tmu, nebesa a zemi, oceány, zvířata, nebeská tělesa a pochopitelně i člověka. Sedmého dne Bůh „odpočinul“ od svého stvořitelského díla a tomuto sedmému dni požehnal a oddělil je stranou od ostatních dnů v týdnu. V židovské tradici je sedmý den dnem odpočinku a připomínkou dne, kdy i Bůh odpočíval od stvoření. Tradice nás učí, abychom stejně jako Bůh nevykonávali během tohoto dne žádnou práci a abychom ustali ve svých každodenních činnostech. V průběhu generací židovské právo a filosofie definovaly hranice toho, co označujeme za „odpočinek o šabatu“ – bylo stanoveno, kterých činností bychom se měli vyvarovat, aby to odpovídalo definici toho, co Tóra nazývá odpočinkem. Ti, kdo chápou židovský zákon volněji, si mohou sami určit, co je pro ně odpočinek. Takový odpočinek může zahrnovat fyzický odpočinek, čas s rodinou, čas na koníčky, čas na modlitbu, čas na to zkrátka jenom „být“ bez toho, aby člověk něco musel „udělat“ a dokončit, nebo cokoli, co jim bude připadat jako vybočení všednodenní rutiny pracovního týdne.

Touto pasáží začíná kiduš v pátek večer.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Pro mladší studenty: 

 • Požádejte studenty, aby předvedli různé druhy práce (např. stavění, vaření, úklid, domácí práce, práce v kanceláři, zahradničení atd.) a různé typy odpočinku (snažte se je podpořit v tom, aby předvedly různé druhy odpočinku, ne jen spánek, ale např. četba, volnočasová aktivita, dělat něco, co mají rádi apod.). Poté spojte tytéž aktivity s hudbou – pro všední dny vyberte hlasitou a rytmickou hudbu. Když dojdete k šabatu, změňte hudbu na klidnější nebo tišší a studenti pak budou předvádět různé odpočinkové aktivity.

Pro starší studenty:

 • Asociativní činnosti zahrnující pojmy práce a odpočinek, jejichž cílem je rozvíjet tyto pojmy nad rámec počátečních a automatických myšlenek: Nakreslete na tabuli dvě pojmové mapy, jednu se slovem „práce“ a druhou se slovem „odpočinek“. Požádejte studenty, aby se pokusili vymyslet další slova, která si spojí se slovy „práce“ a „odpočinek“. Poté nakreslete tabulku, která bude mít dva sloupce. Nechte studenty, aby tabulku vyplnili slovy, která přidali do pojmových map. První sloupec je určen pro slova, která si spojují se všedními dny, a druhý sloupec je určen pro slova, která si spojují se šabatem. Zkontrolujte, zda všechna slova spojená s odpočinkem skončila ve sloupci šabat a zda všechna slova spojená s prací skončila ve sloupci všední den. Existují i slova spojená s prací, která studenti spojili se šabatem? Která slova a proč?
 1. Od čeho si Bůh sedmého dne stvoření odpočinul?
 2. Myslíte si, že si Bůh po stvoření světa potřeboval odpočinout? Pokud ne, proč Bůh odpočíval?
 3. Musíte si na konci týdne odpočinout?  Proč? Na čem v průběhu týdne usilovně pracujete?
 4. Máte pocit, že během týdne nemáte na některé věci čas? Které to jsou?
 5. Jak odpočíváte?
 6. Jaký přínos má odpočinek o šabatu pro zbytek týdne?

Pro starší studenty:

 1. Proč myslíte, že nám Tóra vypráví o přerušení a dokončení díla stvoření, místo aby příběh o stvoření jednoduše ukončila posledním dílem, které bylo vykonáno šestého dne?
 2. Jaký je vztah mezi přerušením práce a odpočinkem? Je to totéž? Pokud ne, jaký je v tom rozdíl?
 3. Je řečeno, že Bůh požehnal šabat a učinil ho svatým. Vysvětlete tyto činnosti vlastními slovy. Co je pro vás požehnání šabatu?
 • Promítněte studentům tuto prezentaci, znázorňující stvoření světa. Vysvětlete, jaké věci byly stvořeny každý den, a nechte studenty, aby je na ilustracích našli. Nyní studenty požádejte, aby nakreslili obrázek šabatu. Společně se zamyslete: Jak můžeme nakreslit šabat? Jak můžeme nakreslit odpočinek? Jaké věci pro nás představují šabat a odpočinek?
 • Výzva: Vyzvěte studenty, aby si vybrali barvy, které podle nich představují odpočinek, a pak je nechte, aby pomocí těchto barev nakreslili obrázek jak si představují svůj šabat. Které barvy podle nich neodpovídají pocitu odpočinku? Proč? Na závěr cvičení můžete vyvěsit všechny obrázky, které studenti nakreslili, a vzájemně je porovnat. Všimněte si různých způsobů, které každý student zvolí pro zobrazení šabatu, a zjistěte, zda mají obrázky něco společného – něco, co je všem studentům společné při prožívání šabatu.

Pro starší studenty: 

 • Společně s žáky napište na tabuli seznam způsobů, jak si mohou odpočinout, aby si uchovali energii. Studenty se poté rozdělí do dvojic. Každý student by měl svému partnerovi vyprávět o svém šabatu a o tom, jak o šabatu odpočívá. Navrhněte jim, aby si vzpomněli na jeden šabat, který pro ně byl obzvlášť zábavný a při kterém měli pocit, že načerpali novou energii na další týden. Lekci zakončete jako třída: Jaké jsou různé způsoby odpočinku? Které způsoby jsou nejčastější? Proč nám zmíněné činnosti pomáhají odpočívat?
 • Ukažte studentům obrázky odpočinkových a volnočasových aktivit. Ať si každý student vybere tři obrázky a seřadí je podle úrovně odpočinku, kterou každý z nich znázorňuje. Studenti mohou do svého žebříčku zahrnout i činnosti, které na obrázcích nejsou, ale které podle nich představují odpočinek. Požádejte každého studenta, aby ostatním řekl, který obrázek podle něj představuje nejvyšší a který obrázek nejnižší úroveň odpočinku.
  Diskutujte: Co způsobuje, že jedna činnost je klidná a jiná méně? Záleží pouze na úrovni fyzické aktivity? Existují věci, které jsou někdy považovány za odpočinkové a jindy ne? Je výlet někdy odpočinkem a jindy ne? Proč? Požádejte studenty, aby definovali odpočinek.
  Až dosud jsme zdůrazňovali, že přikázání odpočinku o šabatu se netýká pouze fyzické práce. Zdržení se fyzické práce je však součástí odpočinku o šabatu.
 • Označte svůj postoj na níže uvedeném řádku:
  Jsem spíše člověk, který rád odpočívá …………………………..Jsem spíše aktivní člověk
  (Rád si jen tak sednu, lehnu atd.)                                              (Rád běhám, skáču atd.)
  Zeptejte se:
  – Jste spokojeni s tím, kde jste se umístili?
  – Chtěli byste se pokusit jednat jinak?
  – Existují situace, ve kterých jste spíše klidnější, a situace, ve kterých máte sklony k tomu být aktivnější? Kdy a proč?
  – Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých přístupů?
 • Přečtěte si úryvek z Medvídka Pú o tom, jak dělat „nic“. Diskutujte o tom, jak můžeme dělat „nic“ a co je na tom tak hezkého. Co se líbí Kryštůfkovi Robinovi na dělání „Ničeho“? Požádejte žáky, aby napsali nedávnou vzpomínku na to, jak dělali „nic“ a jak se jim to líbilo.
 • Přečtěte si příběh „Dar“ o daru, který může dát šabatový odpočinek. Tento příběh je ukázkou toho, jak může šabatový odpočinek obnovit naši kreativitu a dodat nám čerstvé síly při vstupu do nového týdne. V čem je tento příběh podobný příběhu o stvoření světa a Božím odpočinku sedmého dne? Pokud vyučujete žáky 3.–5. ročníku, můžete se zabývat otázkou, zda bylo stvoření lidí dokončeno šestého dne, nebo zda lze podobně jako v tomto příběhu k tomuto stvoření ještě něco přidat.
 • Prostudujte si text pátečního kiduše, který obsahuje popis prvního šabatu. Kiduš pro páteční večer je obřad, který šabat zahajuje, a havdala je obřad, který šabat ukončuje. V době mezi těmito dvěma obřady jsme zváni k prožití období, které je tradičně vnímáno jako zvláštní čas odpočinku.