Darování Tóry

Zážitek na hoře Sinaj je v židovské tradici a kultuře formativní událostí. V tomto materiálu se budeme zabývat popisem této události a tím, co nás může naučit o Tóře.

Zdroje Věk: 6-8

Zdroj

A za rozbřesku třetího dne byly na hoře hromy a blesky a těžké mračno a velmi silný zvuk šofaru, takže se všechen lid v táboře třásl. A Moše vyvedl lid z tábora Bohu v ústrety a zůstali pod úpatím hory. Hora Sinaj, jelikož na ni Hospodin sestoupil v ohni, byla zahalená dýmem, její dým stoupal jako dým z pece a celá hora se třásla. A zatímco se rozléhal hlas šofaru a stále sílil, Moše měl mluvit a Bůh mu nahlas odpovídat.

(Exodus 19:16–19)

וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי בִּהְיֹת הַבֹּקֶר,

וַיְהִי קֹלֹת וּבְרָקִים וְעָנָן כָּבֵד עַל הָהָר, וְקֹל שֹׁפָר חָזָק מְאֹד.

וַיֶּחֱרַד כָּל הָעָם אֲשֶׁר בַּמַּחֲנֶה.

וַיּוֹצֵא מֹשֶׁה אֶת הָעָם לִקְרַאת הָאֱ-לֹהִים, מִן הַמַּחֲנֶה, וַיִּתְיַצְּבוּ בְּתַחְתִּית הָהָר.

וְהַר סִינַי עָשַׁן כֻּלּוֹ מִפְּנֵי אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו ה‘ בָּאֵשׁ.

וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֶשֶׁן הַכִּבְשָׁן, וַיֶּחֱרַד כָּל הָהָר מְאֹד.

וַיְהִי קוֹל הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחָזֵק מְאֹד. מֹשֶׁה יְדַבֵּר וְהָאֱ-לֹהִים יַעֲנֶנּוּ בְקוֹל.

At Mount Sinai, by Barbara Fisher

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč je pro lidi a kultury důležité vytvářet vyprávění o svých zkušenostech?
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Jak kolektivní paměť pomáhá utvářet národní identitu?
 • Jak se příběh o darování Tóry vztahuje k našemu vlastnímu životu?
 • Co se můžeme naučit z příběhů generací, které přišly před námi?

Základní informace pro učitele

Po odchodu z Egypta byla dětem Izraele na hoře Sinaj předána Tóra, jak je popsáno v knize Exodus (kapitola 19). Podle tradice se tato událost odehrála v měsíci sivanu a připomíná se na svátek Šavuot, který je známý také jako Chag matan Tora –...

Přečtěte si více

Po odchodu z Egypta byla dětem Izraele na hoře Sinaj předána Tóra, jak je popsáno v knize Exodus (kapitola 19). Podle tradice se tato událost odehrála v měsíci sivanu a připomíná se na svátek Šavuot, který je známý také jako Chag matan Tora – svátek darování Tóry. Při této příležitosti děti Izraele vyslechly Desatero přikázání, které vyhlásil Bůh. Přikázání byla později zapsána na kamenné desky, které Bůh předal Mojžíšovi a Mojžíš je předal lidu. Jedná se samozřejmě o mimořádně významnou událost v židovských dějinách. V knize Deuteronomium (kapitola 29) Mojžíš obnovuje smlouvu uzavřenou na hoře Sinaj mezi dětmi Izraele a Bohem a připomíná jim, že smlouva nebyla uzavřena pouze s nimi, ale se všemi budoucími generacemi židovského národa. Midraš Tanchuma (Nicavim, 29, C) vysvětluje, že budoucí generace byly na hoře Sinaj skutečně osobně přítomny. Toto vysvětlení zdůrazňuje osobní spojení každého Žida s událostmi na hoře Sinaj a vybízí nás, abychom se ptali, jak tato událost souvisí s naším vlastním životem.

Hodnoty Tóry obecně a Desatera zvlášť zůstávají vlivné a smysluplné i pro ty, kteří nejsou tradičními věřícími. Tóra a příběhy a zákony, které obsahuje, mohou mít kulturní a duchovní význam. Příběh o zkušenosti na hoře Sinaj spojuje Židy z celého světa napříč generacemi; je to základní událost židovského příběhu.

Dílo Barbary Fisherové: Mírně abstraktní ilustrace zvuků, hromů a blesků a mraků nad horou Sinaj. Z hory šlehají barevné plameny. Bílé části představují mrak a děti Izraele jsou zobrazeny shromážděné kolem úpatí hory v úžasu a možná i strachu. Uprostřed na světlém pozadí vidíme Mojžíše s deskami v rukou, aby bylo zdůrazněno, že se jedná o ústřední bod události.

V tomto materiálu se zaměříme na různé aspekty zážitku na hoře Sinaj a jejich význam pro náš vztah k Tóře.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Ať si žáci prostudují dílo Barbary Fisherové a poté je vyzvěte, aby se zamysleli nebo popsali, co na obrázku vidí, jak se cítí a co je na obrázku zaujalo. Následně vysvětlete, že toto dílo má být ilustrací událostí na hoře Sinaj.

Po seznámení se s textem a událostí se můžete k obrázku vrátit a prozkoumat, jak je na něm pomocí tvarů a barev zobrazena scéna – její velikost, okolnosti, obrazy atd. Podívejte se například na barvu hory a barvu jejího okolí, na postavení dětí Izraele vůči hoře, na plameny, které horu obklopují a jako by z ní vycházely, na pozadí, které upoutává pozornost na Mojžíše, na barvu desek atd.

 1. Popište různé události, které se odehrály při předávání Tóry. Co mají tyto různé věci společného?
 2. Jak se podle vás cítili lidé, kteří tam byli?
 3. Proč si myslíte, že předání Tóry provázelo hřmění a blesky, oheň a dým?
 4. Proč si myslíte, že byla Tóra dána na hoře?
 5. Proč vyprávíme příběh o předání Tóry?
 6. Proč je důležité znát příběh o zážitku na hoře Sinaj, přestože se odehrál před dlouhou dobou? Čemu nás učí?
 7. Na hoře Sinaj stáli všichni pohromadě a společně přijímali Tóru. V čem tato pospolitost přispěla k tomuto zážitku? Čemu se z ní můžeme naučit?
 • Požádejte žáky, aby si vybrali postavu, která byla přítomna na hoře Sinaj (chlapce nebo dívku, muže nebo ženu, nebo dokonce ovci či kámen), a vyprávějte příběh z pohledu této postavy. To lze provést také formou rozhovoru. Můžete se odkázat na midraš Tanchuma (viz „k dalšímu studiu“), který učí, že na hoře Sinaj jsme byli přítomni všichni, a diskutovat o tom, jak to ovlivňuje náš vztah k této události.
 • Přečtěte si příběh o hádce mezi horami o to, kde má být předána Tóra, a diskutujte o hodnotě pokory, jak se z tohoto příběhu můžeme poučit, a o tom, jak pokora souvisí s Tórou. Můžete studenty požádat, aby napsali vlastní příběh o předání Tóry na hoře Sinaj.

  Proč byla Tóra dána na hoře Sinaj?
  Když chtěl Svatý požehnaný dát Tóru Izraeli, všechny hory před ním předstoupily.
  Hora Tavor předstoupila před Svatého Požehnaného a řekla:  „Bylo by vhodné, aby Tóra byla dána na mně, protože jsem vyšší než všechny ostatní hory, a proto bych byl čestným místem pro předání Tóry!
  Hora Karmel předstoupila před Svatého Požehnaného a řekla: Když se Rudé moře rozdělilo, postavila jsem se doprostřed a synové Izraele po mně kráčeli, když procházeli mořem. Proto bych byl čestným místem pro předání Tóry!
  Svatý Požehnaný jim řekl: Pro svou zpupnost jste obě nevhodné pro předání Tóry. Já předám Tóru na hoře Sinaj, protože je to ta nejpokornější hora.

  (Dle Midraš Tehilim (Buber), Žalm 68, verš 9)

   

 • Prostudujte si midraš Tanchuma, který vypráví o tom, že na hoře Sinaj byly přítomny všechny židovské duše, dokonce i duše lidí, kteří se ještě nenarodili.

  Rabbi Abahu taught in the name of Rabbi Shmuel bar Nahmani:
  Rabi Abahu řekl jménem rabiho Šmuela bar Nachmaniho: Proč se říká: „S tím, kdo tu stojí s námi… i s tím, kdo tu není.“ (Deuteronomium 29:14)?
  Protože tam už byly přítomné jejich duše, i když jejich těla ještě nebyla stvořena.

  (Midraš Tanchuma, Nicavim 29, siman 3)

  Po prostudování midraše vytvořte nástěnku s obrázky všech žáků. Ke každému obrázku umístěte bublinu s řečí. Do bubliny vedle svého obrázku nechte studenty napsat, co cítili nebo si mysleli, když byli na hoře Sinaj.