Šofar – symbolický budík

Z Maimonidových slov se učíme, jak nás šofar probouzí k chešbon nefeš (sebezpytování) a tešuvě (pokání).

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Troubení na šofar je alegorií. Jako by nám říkalo: „Probuďte se, spáči, procitněte ze spánku vy, kteří dřímete, zamyslete se nad svým jednáním, obraťte se k pokání.“ 

Maimonides, Mišne Tora, Hilchot tšuva (Zákony ohledně pokání), 3:4.

רֶמֶז יֵשׁ בּוֹ [בשופר], כְּלוֹמַר: עוּרוּ יְשֵׁנִים מִשְּׁנַתְכֶם וְנִרְדָּמִים הָקִיצוּ מִתַּרְדֵּמַתְכֶם 

וְחַפְּשׂוּ בְּמַעֲשֵׂיכֶם וְחִזְרוּ בִּתְשׁוּבָה […] 

רמב“ם, משנה תורה, הלכות תשובה פרק ג, הלכה ד

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohu v sobě probudit tento rok to nejlepší? Ve škole, doma, venku na hřišti aj?
 • Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
 • Jakým způsobem mi židovský životní cyklus pomáhá růst?

Doplňkové otázky

 • Proč je tak důležité zpytovat svědomí – ať už jako jednotlivci nebo jako společnost? 
 • Do jaké míry jsou lidé ochotni a otevření sebereflexi? 
 • Jak je možné probudit lidi z jejich zvyku a podpořit jejich snahu o sebereflexi?

Základní informace pro učitele

Jedním z hlavních témat Jom kipur je proces sebezpytování – hebrejsky chešbon nefeš – a od každého Žida se očekává, že tento den bude zpytovat svědomí. Chešbon nefeš znamená sebekritiku, sebereflexi a shrnutí a zhodnocení našich skutků, i toho, čeho jsme dosáhli. Pokud zjistíme,...

Přečtěte si více

Jedním z hlavních témat Jom kipur je proces sebezpytování – hebrejsky chešbon nefeš – a od každého Žida se očekává, že tento den bude zpytovat svědomí. Chešbon nefeš znamená sebekritiku, sebereflexi a shrnutí a zhodnocení našich skutků, i toho, čeho jsme dosáhli. Pokud zjistíme, že jsme se chovali špatně k někomu jinému, musíme dotyčného požádat o odpuštění a musíme svých činů litovat. Tento proces zkoumání našeho nitra by nás měl vést k rozhodnutí ohledně budoucnosti a změn, které chceme udělat. 

Celý proces začíná v měsíci elulu, který předchází Novému roku, a pokračuje během deseti dnů pokání až do Dne smíření. V našem pramenném textu Maimonides spojuje příkaz slyšet šofar, který je ústředním přikázáním pro Roš ha-šana, s procesem sebezpytování. Naznačuje, že lidé jsou během roku v jakémsi duchovním spánku a šofar slouží jako budík, který je z tohoto spánku vytrhne. Toto přirovnání šofaru k budíku je velmi trefné z několika důvodů. Předně stejně jako hodiny ukazují, jak běží čas, tak Roš ha-šana je signálem pro začátek nového roku. Zadruhé tak jako nás budík vytrhne ze spánku, tak nás šofar může probudit z našeho duchovního spánku. A stejně jako nás zvonění budíku může někdy rozčilovat nebo i vyděsit, tak i šofar – a vlastně i celý proces sebezpytování – nás může občas vytrhnout z našeho klidu. Zde může následovat diskuse nad věcmi které nás udržují v tomto stavu spánku (rutina, strach z přemýšlení nad různými věcmi a setkávání se s věcmi, které by pro naší každodenní stabilitu mohli představovat jakoukoliv výzvu atp.). 

Maimonides (1138–1204) 

Rabi Moše ben Majmon (známý hebrejsky jako Rambam a jinak jako Maimonides) byl rabín, filozof a lékař a jedna z nejdůležitějších a nejvlivnějších postav v židovské kultuře. Většinu svého života strávil a pracoval v Egyptě. Jeho pojednání Mišne Tora je jedním z nejdůležitějších děl v židovské literatuře.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?
 • Přines šofar do třídy a zatrub na něj. Jaké pocity je tento zvuk inspiruje vyvolává? Jaké myšlenky a emoce? Pokud nemůžeš můžeš přehrát následující klip
 • Přines do třídy budík a překvap studenty jeho zvoněním. Zeptej se studentů: byli jste překvapeni? K čemu budík slouží? Kdy a při jakých příležitostech si budík nastavuješ? Používáte budík každý týden nebo při nějakých jiných pravidelných příležitostech?
 1. Jeden z cílů Roš ha-šana a Jom kipur je vyzvat lidi, aby provedli nějakou pozitivní změnu ve svých životech. Celý tento proces sebezpytování – chešbon nefeš – je nesmírně důležitý předtím, než lidé tyto změny udělají. Proč? 
 2. Sebezpytování může být někdy obtížné. Proč? Naznač nějaké různé důvody. 
 3. Maimonides popisuje každodenní život jako spánek a sebezpytování jako proces probuzení. Co tím myslí? Co podle tvého názoru z nás dělá během našich každodenní životů „náměsíčné“? 
 4. Podle Maimonida je šofar určitým druhem budíku. Jak myslíš, že troubení na Šofar zvlášť a proces sebezpytování obecně slouží jako budík, vytrhávající nás z našeho každodenního spánku? 
 5. Pokud se již rozhodneme k sebezpytování, je důležité mít na paměti jak pozitivní věci, které jsme udělali, tak i ty méně pozitivní. Proč je důležité připomínat si rovněž naše dobré skutky?
 6. Sebereflexi můžeme provádět každý den. Proč podle tvého názoru Židovská tradice vyhradila zvláštní ne v kalendáři na tuto sebereflexi?
 • Udělejte si osobní chešbon nefeš (nemusíte ostatním ukazovat, co píšete). K tomu si připravte v sešitě tabulku se dvěma sloupečky:chešbon nefeš o minulosti   |   chešbon nefeš o budoucnostiK minulosti: vzpomeňte si na nějaký každodenní zvyk nebo způsob chování, které byste na sobě rádi zlepšili, nebo na něco špatného, co jste udělali, co ublížilo nebo urazilo někoho jiného (uvažujte v následujících kruzích: přátelé, rodina, studium, vnější svět…).
  K budoucnosti: Uvažujete o věcech, které byste v následujícím roce rádi vylepšili a to vE výše zmíněných okruzích. Co nového chcete udělat? Co nebo kdo vám pomůže dosáhnout požadované změny?Můžeš použít přiložený pracovní list.
 • Napiš dopis sám sobě: co chci změnit nebo o co se chci pokusit nadcházející rok? Schovej dopis na nějaké bezpečné místo a za rok ho otevři a zjisti, jakých změn jsi v této oblasti dosáhl.
 • Studenti budou pracovat ve dvojicích. Každá dvojice obdrží jednu kartičku ze setu „Starý rok, nový rok“ (viz přiložený soubor v angličtině nebo v hebrejštině). Sdělte si navzájem své odpovědi na otázky. Po několika minutách předejte své kartičky dvojici vedle a tak dále.
 • Podívejte se na sochu Myslitel od francouzského autora Augusta Rodina. Socha zobrazuje může hluboce ponořeného do svých myšlenek a sebereflexe. Zkuste rozebrat sochu v kontextu sebezpytování. 
 • Přečtěte si příběh Proměna od O. Henryho, ve které vystupuje muž, který chce provést zásadní změny ve svém životě.
 • Přečtěte si báseň Kráčím ulicí od Portie Nelson, která se věnuje právě zautomatizovanému jednání a naznačuje způsob, jak změnit naše životy.
 • Detailní vysvětlení v angličtině, jak troubit na šofar.
 • Video v angličtině, jak troubit na šofar. 
 • Video v hebrejštině, jak troubit na šofar.