Suka

Sezení v suce (označované také jako “ přebývání“ nebo „bydlení“ v suce) je hlavním přikázáním svátku Sukot. V tomto zdroji se seznámíme se sukou a poznáme její symboliku a hodnoty, které se z ní učíme.

Zdroje Věk: 6-8

Zdroj

Sedm dní budete přebývat v sukot […], aby budoucí generace věděly, že jsem Izraelcům připravil dočasné příbytky, když jsem je vyvedl z egyptské země.

Leviticus 23:42–43

בַּסֻּכֹּת תֵּשְׁבוּ שִׁבְעַת יָמִים; […]

לְמַעַן יֵדְעוּ דֹרֹתֵיכֶם כִּי בַסֻּכּוֹת הוֹשַׁבְתִּי אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּהוֹצִיאִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם:

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty? 
 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?

Doplňkové otázky

 • Co symbolizuje suka? 
 • Jaké jsou některé vlastnosti suky, které nenajdeme v běžném domě, a co je na tom významného? 
 • V jakém smyslu je suka domovem? V jakém smyslu je dočasná? 

Základní informace pro učitele

Svátek Sukot je pojmenován podle sukot, ve kterých lidé žijí po celé dny svátku. Suka je dočasná nebo přechodná stavba, která má doškovou střechu (tzv. schach) vyrobenou z rostlin (např. palmových listů, tkaných bambusových rohoží nebo větví borovic). Suka je postavena jako dočasný domov,...

Přečtěte si více

Svátek Sukot je pojmenován podle sukot, ve kterých lidé žijí po celé dny svátku. Suka je dočasná nebo přechodná stavba, která má doškovou střechu (tzv. schach) vyrobenou z rostlin (např. palmových listů, tkaných bambusových rohoží nebo větví borovic). Suka je postavena jako dočasný domov, ve kterém se žije jen krátkou dobu. 

Hlavní micva (přikázání) svátku Sukot je „sedět“ v suce. Podle halachy (židovského práva) je třeba v suce jíst, spát v ní a používat ji jako domov. Pokaždé, když člověk sedí v suce a jí v ní jídlo, pronáší se nad touto micvou požehnání: „Požehnaný jsi, Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehommíra, který jsi nás posvětil Svými přikázáními a přikázal nám přebývat v suce.“ 

Naši mudrci se rozcházejí v názoru na otázku, co sukot symbolizují. V Talmudu (Suka 11b) se objevují dva názory: „Ve stanech nechám přebývat děti Izraele“ – to jsou oblaka slávy – to jsou slova rabiho Eli’ezera. Rabi Akiva  říká: „Udělali si skutečné přístřešky.“

Rozdíly mezi oběma názory učí o dvou různých principech, které se o svátku Sukot připomínají: Pokud má suka připomínat oblaka slávy, pak si připomínáme Boží milost, která chránila Izraelity na poušti. Pokud je účelem připomínat si samotnou stavbu suky, pak nám suka připomíná těžkosti, které Izraelité zažívali na poušti, když před příchodem do země Izraele přebývali v provizorních a nechráněných domech.  

Halachot pro stavbu suky odráží její účel: Připomínat nám putování Izraelitů na poušti. Protože suka je „dočasný domov“, musí být jak dočasná, tak vhodná k bydlení.

Dočasná: Podle halachy by měla být suka postavena speciálně pro tento svátek, i když je dostačující pouze umístit schach, a stěny zůstanou stát po zbytek roku. Schach je zásadním vyjádřením dočasnosti suky, musí být vyroben z rostlin a nesmí být příliš hustý – aby přes něj byly vidět hvězdy. 

Je zakázáno stavět suku pod stropem nebo stromem. Suka musí mít výšku maximálně 9 metrů – jednak proto, že pokud by byla větší, potřebovala by dostatečně silné sloupy, které by ji podpíraly, a tím by se ze suky stala trvalá stavba, a také proto, že v takové výšce by člověk seděl ve stínu stěn, a ne skutečně pod širým nebem. 

Vhodná k bydlení: Je také stanovena minimální velikost suky, která musí být taková, aby v ní mohla sedět a jíst alespoň jedna osoba. Musí mít alespoň tři stěny nebo strany, z nichž dvě jsou úplné a další „symbolická“ strana je dlouhá asi jako tefach (přibližně 10 cm). Stěny by měly být pevné a neměly by se kývat ve větru, aby se v nich dalo pohodlně trávit čas a jíst..  

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
Jak na to?
 • Ukažte žákům několik obrázků nebo předmětů a požádejte je, aby se zamysleli nad tím, co nám každý z nich připomíná. Můžete je uspořádat jako výstavu ve třídě a zadat žákům určenou trasu, po které budou výstavu obcházet. Začněte osobními předměty z nedávné minulosti (například obrázkem z třídního výletu, tričkem nebo čepicí navrženou žáky pro školní aktivitu apod.) Poté přejděte k některým osobním artefaktům z vlastní vzdálené minulosti (například obrázek ze svatby rodičů) a následně k obrázkům nebo předmětům, které připomínají vzdálenou minulost našeho národa (obrázek Zdi, chanukové svíčky, macesy atd.). Žáci, kteří umí psát, mohou použít osobní pracovní list a uvést názvy alespoň 5 obrázků nebo předmětů a vzpomínky, které vyvolávají, včetně různých emocí, které se k nim vážou. Na posledním obrázku, který ukážete, by měla být suka. Pokud jste tuto aktivitu prováděli jako výstavu, vraťte se ke společnému sezení ve třídě. Zeptejte se žáků: Co nám suka připomíná?  
 • Pro starší žáky: Požádejte každého z žáků, aby napsal o nějakém předmětu, který má a kterého se stále drží, protože mu něco připomíná (zážitek, který pro něj byl významný, nebo něco, co má rád apod.). Požádejte je, aby se ve dvojicích podělili o důvod, proč je pro ně tento předmět významný. Na tabuli můžete napsat návodnou otázku pro tuto diskusi: Řekněte, co je pro vás na vzpomínce, kterou tento předmět vyvolává, tak důležité?
 • Jako třída vyzvěte žáky, aby se podělili o své odpovědi na tuto otázku. Když budou odpovídat, napište na tabuli příslušná klíčová slova, například: rodina, láska, spojení s dětstvím, štěstí, přátelé atd. 
 • Můžete také diskutovat o následujících otázkách: Proč máme rádi suvenýry? Nejsme schopni si bez nich věci zapamatovat?
 1. Co nám má podle Tóry připomínat suka? Proč musíme v suce „sedět“ (přebývat), abychom si to připomínali – proč nestačí suku jen postavit a zůstat doma?
 2. Proč si myslíte, že se Izraelci usadili v sukách, když putovali pouští? V jakých jiných typech staveb se mohli během svého putování usadit? V jakých druzích staveb by se nemohli usadit? Proč? 
 3. Proč je pro nás vůbec důležité připomínat si dobu strávenou v sukot na poušti? 
 4. Jaké pocity zažíváme, když jsme v suce? Jaké emoce ve vás suka vyvolává? 
 5. Co má suka, co dům nemá? Co má dům, co suka nemá? 
 6. Co ze struktury suky ji činí vhodnou jako nepermanentní stavbu vhodnou k putování? 
 7. Suka je symbolem putování Izraelitů pouští. Putovali jste někdy „z místa na místo“ (stěhování domů, změna místa ve třídě apod.)? Jak jste se cítili, když jste se potřebovali přestěhovat? Jak se asi cítíte, když musíte dlouho putovat mezi mnoha místy? 
 • Naučte žáky některé z halachot pro stavbu suky: alespoň tři strany (jedna strana může být menší); suka z rostlin (ale nepřipevněná k zemi); přes suku jsou vidět hvězdy (ale stále je v ní více stínu než slunce); výška suky je dostatečně vysoká, aby v ní mohli sedět lidé (ale není neobvykle vysoká). Vysvětlete, jak tato pravidla odrážejí pojetí suky jako dočasného domova a připomínají putování Izraelitů pouští: i tehdy Izraelité spali pod širým nebem ve stavbách, které bylo možné rozebrat a znovu postavit. Studenti si mohou postavit model suky z krabic od bot, modelíny a dalšího řemeslného materiálu, přičemž se mohou inspirovat halachot pro stavbu suky. Zaměřte pozornost studentů na výběr materiálů pro suku a na to, jaké předměty do suky umístí (tj. zda tam budou ozdoby, okna, stůl, židle, postele).
  Nakreslete obrázek Izraelitů putujících pouští. Studenti, kteří umí psát, by měli doplnit řečové bubliny, které popisují zkušenosti ze života při putování pouští a usazování v sukách nebo které vyjadřují naději na trvalý domov. Můžete nabídnout návrhy, jak začít: „Mám rád…“, „Je to pro mě opravdu těžké…“, „Chybí mi…“, „Těším se na den…“
 • Seznamte se s materiálem Trvalost a dočasnost (pro děti od 9 let), který pojednává o přeměně suky v trvalý domov. 
 • Podívejte se na video o stavbě suky. Diskutujte o zkušenosti s vlastní stavbou suky, na rozdíl od způsobu, jakým běžně žijeme a používáme stavby, které byly postaveny pro nás.  Jaký je to pocit, když se podílíme na zkušenosti stavění a tvoření? Jak to ovlivňuje náš vztah ke stavbě.
 • Video zachycující stavbu suky. 
 • Animované video s vysvětleními a halachot, které se týkají stavby suky (anglicky).