Myslitel/Rodin

Rodinova slavná socha zobrazuje člověka v hlubokém zamyšlení. Nacházíme spojení mezi sochou a chešbon nefeš.

Zdroje Věk: 9-11, 12-14

Zdroj

Myslitel, Auguste Rodin 1904

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak mohu v sobě probudit tento rok to nejlepší? Ve škole, doma, venku na hřišti aj?
 • Jaké zdroje podporují/umožňují/podněcují můj růst?
 • Jakým způsobem mi židovský životní cyklus pomáhá růst?

Doplňkové otázky

 •  Proč je tak důležité reflektovat naše činy a přemýšlet o nich? 
 • Jak pomáhá myšlení našemu chování do budoucna?

Základní informace pro učitele

Přečtěte si bližší informace k soše.

Přečtěte si bližší informace k soše.

K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 1. Na první pohled to vypadá, že tento člověk uvažuje o něčem opravdu důležitém. Může nám jeho postoj napovědět, o čem asi tak přemýšlí?
 2. Kde obvykle nad něčím skutečně vážně přemýšlíte? 
 3. Pokud se chcete zamyslet nad něčím opravdu „veledůležitým“, kam jdete? Máte nějaké své místo na přemýšlení? Jak vypadá vaše „řeč těla“, když nad něčím opravdu usilovně přemýšlíte? 
 4. Nad kterými vážnými věcmi přemýšlíte/ uvažujete / bojíte se jich?
 • Požádejte studenty, aby vyfotografovali jejich oblíbené místo, kam si chodí uspořádat myšlenky. Obrázky vytiskněte a požádejte studenty, aby kolem obrázku doplnili bubliny: nad čím přemýšlí během období, kdy se blíží Roš ha-šana a Jom kipur (jejich cíle, čeho litují, celosvětové problémy, které je trápí, rodinné záležitosti atd.).
 • Rozeberte podrobně řeč těla. Haftara na Roš ha-šana nám vypráví, jak Eli nepochopil zcela Chanin úmysl, když se modlila k Bohu, aby mohla mít dítě. Požádej studenty, aby předvedli různé emoce, ideje, úmysly (např. štěstí, soustředění, hněv atd.).
 • Prostudujte si složku Šofar – symbolický budík, která popisuje, jak nás šofar může povzbudit k sebezpytování. 
 • Přečtěte si příběh Proměna od O. Henryho, ve které vystupuje muž, který chce změnit svůj život.
 • Přečtěte si báseň Životopis v pěti kapitolách od Portie Nelson, která se věnuje našemu samostatnému jednání a naznačuje způsob, jak změnit naše životy.