Ve-nahafoch hu – Všechno naopak

Jedním z témat svátku Purim je myšlenka úplné změny situace. Tento materiál pojednává o obtížích, s nimiž se někdy setkáváme při zvládání změn v našem životě, a zamýšlí se nad tím, jak se s takovými změnami můžeme navzdory obtížím vyrovnat.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Haman plánuje zabít Mordechaje, ale nakonec se stane jeho služebníkem.

Achašveroš si v královských kronikách přečte, jak mu Mordechaj zachránil život, a uvědomí si, že Mordechajova pomoc nikdy nebyla oceněna. Právě v této chvíli přichází do paláce nejvyšší ministr Haman, aby králi oznámil svůj plán zabít svého úhlavního nepřítele Mordechaje. Achašveroš o tom samozřejmě neví a v tomto okamžiku se postavení Hamana a Mordechaje náhle obrací:

A když Haman vstoupil, král mu hned řekl: „Čeho by se mělo dostat muži, na jehož uctění králi záleží?“, a Haman si v srdci řekl: Komu více než mně by chtěl král prokázat čest? Proto Haman králi řekl: „Muži, na jehož uctění záleží králi? Nechť pro něj přinesou královský šat, jejž oblékal král, a koně, na kterém král jezdil, a je mu na hlavu dána královská koruna. A ten oděv a ten kůň ať jsou předány někomu z královských knížat, šlechticů, a ti ať toho muže, na jehož uctění králi záleží, obléknou a vodí jej na tom koni hlavní třídou města a volají před ním: Tak se má dít muži, na jehož uctění záleží králi!“ A král Hamanovi řekl: „Pospěš, vezmi ten oděv a toho koně, jak jsi pravil, a učiň tak Židu Mordechajovi, sedícímu v královské bráně, a neopomeň nic z toho, co jsi řekl!“

(Ester 6,6–10)

וַיָּבוֹא הָמָן. וַיֹּאמֶר לוֹ הַמֶּלֶךְ: מַה לַעֲשׂוֹת בָּאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ?

וַיֹּאמֶר הָמָן בְּלִבּוֹ: לְמִי יַחְפֹּץ הַמֶּלֶךְ לַעֲשׂוֹת יְקָר יוֹתֵר מִמֶּנִּי?

וַיֹּאמֶר הָמָן אֶל הַמֶּלֶךְ: אִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ, יָבִיאוּ לְבוּשׁ מַלְכוּת אֲשֶׁר לָבַשׁ בּוֹ הַמֶּלֶךְ וְסוּס אֲשֶׁר רָכַב עָלָיו הַמֶּלֶךְ וַאֲשֶׁר נִתַּן כֶּתֶר מַלְכוּת בְּרֹאשׁוֹ; וְנָתוֹן הַלְּבוּשׁ וְהַסּוּס עַל יַד אִישׁ מִשָּׂרֵי הַמֶּלֶךְ הַפַּרְתְּמִים וְהִלְבִּישׁוּ אֶת הָאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ וְהִרְכִּיבֻהוּ עַל הַסּוּס בִּרְחוֹב הָעִיר וְקָרְאוּ לְפָנָיו: כָּכָה יֵעָשֶׂה לָאִישׁ אֲשֶׁר הַמֶּלֶךְ חָפֵץ בִּיקָרוֹ.

וַיֹּאמֶר הַמֶּלֶךְ לְהָמָן: מַהֵר, קַח אֶת הַלְּבוּשׁ וְאֶת הַסּוּס כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ וַעֲשֵׂה־כֵן לְמָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי הַיּוֹשֵׁב בְּשַׁעַר הַמֶּלֶךְ. אַל תַּפֵּל דָּבָר מִכֹּל אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ!

Přečtěte si více

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Co se můžeme naučit od různých generací? 
 • Jak mi židovské texty pomáhají vyrovnat se s otázkami života, vesmíru a vůbec?

Doplňkové otázky

 • Co se můžeme naučit z toho, jak se v knize Ester všechno obrací naruby, o tom, jak máme svůj život pod kontrolou?
 • Jak se můžeme vyrovnat s nejistotou?
 •  Jak můžeme najít rovnováhu mezi touhou kontrolovat a převzít odpovědnost za to, co se v našem životě děje, a naší omezenou schopností určovat svůj osud a existenci?

Základní informace pro učitele

Jedno z hlavních témat svátku Purim vyjadřuje hebrejská fráze ve-nahafoch hu, což znamená „a všechno se obrátilo“ – situace se obrátila naruby a všechno se zvrtlo. Tato myšlenka se odráží v ději knihy Ester i ve svátečních zvycích, jako je oblékání do kostýmů. Kniha...

Přečtěte si více

Jedno z hlavních témat svátku Purim vyjadřuje hebrejská fráze ve-nahafoch hu, což znamená „a všechno se obrátilo“ – situace se obrátila naruby a všechno se zvrtlo. Tato myšlenka se odráží v ději knihy Ester i ve svátečních zvycích, jako je oblékání do kostýmů. Kniha Ester obsahuje mnoho obratů v ději o 180 stupňů. Například:

 • Haman a Mordechaj si vymění své postavení. Na začátku příběhu je Haman ministrem, kterého král dosadil do vysoké funkce. Všichni se mu klaní. Nakonec však o toto postavení přijde a je nakonec pověšen na strom, na kterém chtěl pověsit Mordechaje. Mordechaj na začátku příběhu sedí u brány paláce, ale později získá Hamanův majetek a je jmenován do vysoké funkce u dvora. Obrácení postavení dospěje k vrcholu, když Haman vede koně, na němž jede Mordechaj – což je pocta, o níž si Haman myslel, že si ji užije sám.
 • Židům hrozí vyhlazení, ale místo toho se postaví svým nepřátelům a porazí je. 
 • Ester a Mordechaj mají nežidovská jména a Ester při příchodu do paláce skrývá svou židovskou identitu. Nakonec je však jejich identita odhalena a stává se středobodem jejich jednání. 
 • Ester přišla do paláce, protože neměla jinou možnost, vedena Mordechajem a ostatními a vyděšená z toho, že musí převzít iniciativu. Nyní však aktivně pracuje na odstranění smrtelné hrozby pro svůj lid.
 • Haman nejprve popisuje židovský národ jako “ roztroušený a rozptýlený mezi národy“. Děj v knize Ester však Židy v boji o přežití sjednocuje a tato jednota se odráží i ve spojení s tradicí a zvyky svátku, který byl na základě tohoto příběhu ustanoven.

Téma reality obrácené naruby v knize Ester zahrnuje řadu změn, někdy dramatických a náhlých. V některých ohledech může takové změny zažít každý. Určitě to platí i nyní, na počátku 21. století, kdy všichni čelíme rychlým změnám v oblasti technologií, politiky, myšlení a životního prostředí. Z knihy Ester se můžeme poučit o tom, jak je důležité připravovat se na změny a různé situace v našem životě z širší perspektivy – stejně jako se zvraty a změny v knize Ester naplno projeví, až když se podíváme na celý příběh.

Další informace o knize Ester naleznete ve zdroji Kniha Ester – Příběh svátku.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Před studiem tohoto zdroje je vhodné osvěžit studentům paměť o Příběhu knihy Ester.
 • Požádejte žáky, aby se zamysleli nad nějakou změnou, kterou prožili a která ovlivnila jejich život. Může to být změna v rodině, například příchod nového sourozence nebo stěhování do nového domova, nebo technologická změna, která byla nedávno objevena nebo kterou začali používat teprve nedávno, nebo obecnější změna, například pandemie koronaviru. Vyzvěte žáky, aby změnu zdokumentovali na list rozdělený na dvě strany. Na jedné straně by měli zdokumentovat sami sebe, jací byli před změnou, a použít slova nebo emotikony či kresby, které by vyjadřovaly, jací byli. Na druhé straně by měli pomocí stejných prostředků popsat, jaký dopad měla změna na jejich život.
  Povzbuďte žáky, aby na svůj list nepsali přesně, o jakou změnu se jednalo. Poté, co ji napíší, rozdělte je do dvojic. Každý žák musí z poskytnutých nápověd uhodnout, o jaké změně hovoří jeho partner.
 • Pokud již žáci studovali knihu Ester, začněte hodinu tím, že je upozorníte, že děj obsahuje mnoho zvratů. Některé z nich jsou v textu prezentovány otevřeně, jiné jsou pouze naznačeny. Na jaké změny asi myslí (události, rysy postav, postavení, nálady, objektivní realita…)?
 1. Některé zvraty v knize Ester se týkají změny postavení – z nízkého na vysoké nebo naopak (například Mordechaj a Haman nebo změna postavení židovského národa obecně). Myslíte si, že je to reálné, nebo si myslíte, že ve skutečném světě člověk, který se do určitého postavení narodí, v něm obvykle zůstane po celý život? Vysvětlete svou odpověď a uveďte příklady z historie nebo ze svého okolí.
 2. Haman hodil losem (kostkou), aby určil, kdy mají být Židé vyvražděni. Spoléhal se na náhodu a určil datum, které ovlivní životy mnoha lidí. Máte pocit, že důležité věci, které se vám v životě přihodí, se dějí náhodně, nebo záměrně? Máte pocit, že máme nad svým životem kontrolu? Vysvětlete.
 3. Co nám může příběh o svátku Purim říci o naší schopnosti kontrolovat svůj život a převzít za něj odpovědnost i v situacích, kdy se zdá, že je náš osud zpečetěn? Která postava v příběhu tuto myšlenku obzvláště ztělesňuje a jakým způsobem?
 4. Jak mohou otřesy a změny ovlivnit náš pocit kontroly nad vlastním životem? Co může ve změnách nebo otřesech vyvolávat strach? Jaké další pocity podle vás mohou vyvolávat? Mohou změny vyvolat i pozitivní pocity? Vysvětlete svou odpověď.
 5. I když v našem životě čelíme změně, která má pro nás pozitivní dopad, přesto není vždy snadné se s ní vyrovnat – a to tím spíše, když změnu prožíváme jako negativní. Jak se podle vás můžeme vyrovnat se změnami a otřesy v našem životě? Vzpomeňte si na něco, co vám pomohlo, když jste čelili změně nebo otřesu ve svém životě.
 6. Výjimečné události v životě člověka mohou vést ke změně jeho názorů nebo pohledu na svět. Co si o takových změnách myslíte – respektujete je, nebo je zavrhujete? Proč je podle vás pro lidi někdy těžké přijmout, když jiní lidé procházejí náhlými změnami?
 7. Myslíte, že kdyby si postavy v knize Ester uvědomovaly celkový obraz, a ne jen svůj vlastní příběh, pomohlo by jim to vyrovnat se s událostmi, které osobně prožívají? Vzpomeňte si na nějaký příklad z vlastního života, kdy byste se s obtížnou událostí nebo změnou vyrovnali lépe, kdybyste znali celý obraz. Existují případy, kdy by širší pohled na věc mohl ve skutečnosti ztížit zvládnutí situace? Vysvětlete svou odpověď.
 • Požádejte žáky, aby si připravili kartičky znázorňující zvraty, které zažily postavy v knize Ester (dvě kartičky pro každou změnu – před a po). Změny mohou znázornit pomocí kreseb, typografie, titulků, barev atd. Případně mohou pro znázornění změny použít obrázky známých osobností nebo kreslených postaviček, memy apod. Žáci mohou své kartičky připevnit na špejli nebo na dvě strany purimového chrastítka. Jak budou tyčkou otáčet, obrázek se bude měnit.
  Vyzvěte žáky, aby v malých skupinkách vedli dialog mezi postavičkami. Pokaždé, když zatleskáte nebo řeknete „změna!“, studenti otočí své kartičky a dialog ve hře se podle toho změní. Postava může mluvit o zkušenostech, které jí změna přinesla, vyprávět purimový příběh ze svého pohledu nebo diskutovat o jakémkoli jiném problému ve své roli před změnou nebo po ní. Další možností je připravit list s obrázky postav „před a po“ ve stylu reklam na kosmetiku nebo účesy.
 •  Požádejte žáky, aby napsali dopis jedné z postav Knihy Ester předtím, než zažijí nastávající převrat. Studenti mohou navrhnout, jak se postavy mohou zachovat nebo jak se vyrovnat se svými pocity na základě svých (studentských) znalostí o blížící se změně. Můžete také studenty vyzvat, aby napsali dopis svému minulému já, než v jejich životě nastala nějaká změna. Co by chtěli svému bývalému já říci? Jaké návrhy nebo informace by jim dali? Co by mohli říci svému starému já, co by jim pomohlo se se změnou vyrovnat?
 • Proberte téma zvratu hlouběji studiem zdrojů o příběhu Megily.
 • Podívejte se na film V’nahafoch Hu – New York Boys Choir (můžete začít po úvodu učitele). Jaké příklady převrácení věcí naruby se ve filmu objevují? Jakými činy můžete pomoci někomu, kdo prožívá převrat?
  Ve filmu dochází k otřesům zvenčí. Jak můžeme změnit svůj osud, aniž bychom čekali, až nám pomůže někdo jiný?
 • Představte několik inspirativních příkladů lidí, kteří ve svém životě něco změnili. Například:
  – J. K. Rowlingová byla nezaměstnaná svobodná matka, než napsala sérii o Harrym Potterovi a stala se jednou z nejbohatších a nejúspěšnějších žen na světě. (Pro podrobnosti viz její životní příběh).
  „Babička Mojžíšová“ začala profesionálně malovat ve svých 78 letech poté, co jí bolesti kloubů znemožnily pokračovat ve vyšívání. Stala se známou umělkyní a získala ceny a obdiv. (Viz heslo na Wikipedii).