Přivítání šabatu – Kiduš

Pojďme se seznámit s obřadem kiduš, který se říká při víně a chale. Probereme požehnání a úkony, které jej doprovázejí.

Zdroje Věk: 6-8, 9-11

Zdroj

Kiduš na šabat (výňatek)

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, stvořiteli plodů vinné révy.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא פְּרִי הַגֶּפֶן:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž nás posvětil svými přikázáními a projevil nám milost, a s láskou a v milosti dal nám za dědictví Svůj svatý šabat na připomínku díla stvoření. Neboť tento den je počátkem svatých shromáždění, připomínkou vyjití z Egypta. Neboť nás sis vyvolil a posvětil ze všech národů. A Svůj svatý šabat s láskou a milostí dal jsi nám za dědictví. Požehnaný jsi Ty, Hospodine, posvěcující šabat.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, אֱ-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעֹולָם, 

אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְרָצָה בָנוּ,

וְשַׁבַּת קָדְשׁוֹ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הִנְחִילָנוּ, 

זִכָּרוֹן לְמַעֲשֵׂה בְרֵאשִׁית, 

תְּחִלָּה לְמִקְרָאֵי קדֶשׁ, 

זֵכֶר לִיצִיאַת מִצְרַיִם. 

וְשַׁבַּת קָדְשְׁךָ בְּאַהֲבָה וּבְרָצוֹן הִנְחַלְתָּנוּ:

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘, מְקַדֵּשׁ הַשַּׁבָּת:

Požehnaný jsi Ty, Hospodine, Bože náš, Králi všehomíra, jenž dává chlebu vzrůst ze země.

בָּרוּךְ אַתָּה ה‘ אֱ-להֵינוּ מֶלֶךְ הָעולָם. הַמּוצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ:

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak židovské rituály a praktiky obohacují způsob, jakým vnímám svůj život a svět?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

Doplňkové otázky

 • Co je to obřad?
 • Jak obřad, jakým je kiduš, ovlivňuje naše pocity ze šabatu?

Základní informace pro učitele

Šabat je nejvýznamnějším dnem v týdnu. Jednou z věcí, které ho činí výjimečným, jsou modlitby a obřady, kterými šabat vítáme, stejně jako vítáme zvláštního hosta nebo významnou návštěvu, například krále nebo královnu. Tyto obřady pomáhají pocítit šabat v soukromí i na veřejnosti a usnadňují...

Přečtěte si více

Šabat je nejvýznamnějším dnem v týdnu. Jednou z věcí, které ho činí výjimečným, jsou modlitby a obřady, kterými šabat vítáme, stejně jako vítáme zvláštního hosta nebo významnou návštěvu, například krále nebo královnu. Tyto obřady pomáhají pocítit šabat v soukromí i na veřejnosti a usnadňují fyzický i duchovní přechod z běžných dnů týdne do posvátnosti šabatu.

Jedním z hlavních obřadů používaných k uvítání šabatu je kiduš, který se koná před pátečním večerním jídlem. Kiduš zahrnuje verše z Tóry a požehnání zdůrazňující posvátnost šabatu. Kiduš se během každého šabatu říká dvakrát – v pátek večer a v sobotu ráno. Text v tomto zdroji je převzat z kiduše pro páteční večer. Obřad zahrnuje žehnání a pití vína a žehnání a pojídání chalot.

Tradicí je žehnání dvou chalot, známé jako lechem mišne („dvojí chléb“), což připomíná manu, kterou dostávaly děti Izraele na poušti – o šabatu si jí nabíraly dvojnásobné množství. Chalot se při kiduši přikrývají – někteří lidé se domnívají, že to připomíná způsob, jakým byla mana přikryta rosou, zatímco jiní naznačují, že důvodem je, aby se chléb „neurazil“, když uvidí, že se nejdříve žehná víno!

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu

Uspořádejte se studenty diskusi o osobních obřadech v jejich každodenním životě:

 • Vhodným začátkem je „obřad“ před spaním – požádejte studenty, aby popsali činnosti, které provádějí před usnutím (píseň, příběh, objetí atd.).
 • Vysvětlete, že podobné činnosti, které pravidelně opakujeme nebo které jsou pro nás důležité, jsou vlastně obřady. Je důležité poznamenat, že interval, v jakém tyto činnosti opakujeme, může být různý – každý den, několikrát týdně, jednou za měsíc, jednou za rok atd. Z hlediska definice obřadu je důležitý pravidelný vzorec.
 • Jaké další obřady se konají v průběhu týdne (dopoledne nebo o víkendu)? Jak se na tyto obřady dívají? Co z nich mají?
 • Řekněte dětem, že v židovské tradici se šabat také vítá obřady. Promítněte jim krátký film, který ukazuje rodinu, která připravuje kiduš.
 1. V kiduš zmiňujeme, že šabat je posvátný nebo svatý (zvláštní, vyhrazený). V čem je šabat zvláštní a odlišný od ostatních dnů v týdnu?
 2. Podle židovské tradice se šabat vítá chalou a vínem. Co je na chale zvláštního? Co je zvláštního na víně?
 3. V kiduš se zmiňuje, že Bůh nám dal šabat „s láskou“. Co nás to může naučit o šabatu? Co dáváme „s láskou“ druhým lidem? (Dárky, věci, které mohou použít, věci, na kterých nám záleží…).

Pro starší studenty:

 1. Kiduš zmiňuje, že šabat je posvátný. Co znamená „posvátný“?
 2. V kiduši se objevuje mnoho hebrejských slov od kořene קדש – קדשנו, קודשו, קודש, קודשך, מקדש (v závislosti na úrovni znalostí hebrejštiny můžete studenty požádat, aby tato slova sami určili). Proč se tento kořen tolikrát opakuje?

Pro mladší žáky:

 • Šabatový stůl: „Náš šabatový stůl“ – připravte se studenty šabatový stůl včetně známých předmětů (svíčky, svícny, chalota, pokrývka na chalu, víno, pohár na víno). Můžete také přidat předměty, které stolu dodají slavnostnější vzhled – květiny, ozdoby apod. Žáci mohou předměty na stůl nakreslit nebo vyrobit z různých materiálů, mohou pracovat ve skupinách nebo sami. Diskutujte o rozdílech mezi šabatovým stolem a běžným stolem ve všední den – jak to ovlivňuje naše prožívání a pocity?
 • Vyrobte se studenty chalot. Pokud nemáte k dispozici pekárnu nebo troubu, připravte těsto ve třídě a poté upečte chalot u některého ze studentů doma nebo nechte každého studenta, aby si těsto vzal domů a upekl.
 • Diskutujte o rozdílech mezi obyčejným chlebem a chalou. Proč o šabatu jíme jiný druh chleba?

Pro starší studenty:

 • Vedle tradičních prvků může každý přivítat šabat způsobem, který mu nejlépe vyhovuje. Můžete sdílet list s výzvou, aby studenti navrhli své vlastní osobní způsoby vítání šabatu.
 • Přečtěte si úryvek z knihy Malý princ. V knize Malý princ navštíví několik planet a setká se s různými postavami. V tomto úryvku se Malý princ několikrát setká s liškou, která ho požádá, aby přišel na jejich setkání v pravidelný čas:
  „Bylo by lépe, kdybys přicházel vždycky ve stejnou hodinu,“ řekla liška.
  „Přijdeš-li například ve čtyři hodiny odpoledne, již od tří hodin budu šťastná. Čím více čas pokročí, tím budu šťastnější. Ve čtyři hodiny budu už rozechvělá a neklidná; objevím cenu štěstí! Ale budeš-li přicházet v různou dobu, nebudu nikdy vědět, v kterou hodinu vyzdobit své srdce…Je třeba zachovávat řád.“
  „Co je to řád?“ řekl malý princ.
  „To je také něco moc zapomenutého,“ odpověděla liška, „to, co odlišuje jeden den od druhého, jednu hodinu od druhé.
  Se studenty můžete probrat následující otázky:
  1. Jak liška definuje pojem „řád“ nebo obřad či rituál
  2. Souhlasíte s liščinou definicí? Vysvětlete to.
  3. Jak liška vysvětluje sílu pravidelných obřadů?
  4.Vidíte něco společného mezi kabalat šabat a způsobem, jakým liška vysvětluje obřady/obřady a jejich moc?
 • Dalším obřadem, který vítá šabat, je zapalování svíček při zahájení šabatu. Seznámíme se se zapalováním svíček o šabatu a podíváme se na kresbu, která vyjadřuje atmosféru, kterou šabatové svíčky vytvářejí.