Co je to modlitba?

V tomto materiálu se budeme zabývat modlitbou: co se říká, komu je určena, za co se modlíme a kdy se modlíme. Náš pohled na modlitbu rozšíříme studiem modlitební básně „Cesta do Cesareje“ od Chany Seneš.

Zdroje Věk: 12-14

Zdroj

Procházka do Caesareje (Halicha Lekaysarya)

Chana Senešová

Můj bože, můj bože

ať navěky neskončí

písek a moře,

vlnění vod,

blesk na nebesích,

modlitba člověka.

הליכה לקיסריה

חנה סנש

אֵלִי, אֵלִי

שֶׁלֹּא יִגָּמֵר לְעוֹלָם

הַחוֹל וְהַיָּם,

רִשְׁרוּשׁ שֶׁל הַמַּיִם,

בְּרַק הַשָּׁמַיִם,

תְּפִלַּת הָאָדָם.

Základy pro plánování

Základní otázky

 • Jak nám modlitba předkládá otázky o Bohu a božství?
 • Jak je modlitba prostředkem, který nám pomáhá získat přístup ke spojení s Bohem?
 • Jak mohu prožívat okamžiky spojení s Bohem?
 • Proč/jak mohou být židovské praktiky pro mě smysluplné, i když se nedefinuji jako „věřící“?

 

Doplňkové otázky

 • Co je modlitba?
 • Jakými dalšími způsoby se můžeme kromě tradičního způsobu modlit?
 • Jak může být modlitba nástrojem k vyjádření emocí?
 • Jaké vnitřní pohnutky vedou člověka k modlitbě?
 • Může mít modlitba smysl i pro lidi, kteří nevěří v Boha?

Základní informace pro učitele

V tomto zdroji se budeme zabývat základními myšlenkami souvisejícími s modlitbou: co je modlitba, ke komu se modlíme, kdy se modlíme atd. Materiál se týká spontánní, osobní modlitby jako čehosi, co je univerzální. V dalších zdrojích se budeme zabývat židovskou modlitbou. Osobní modlitba i...

Přečtěte si více

V tomto zdroji se budeme zabývat základními myšlenkami souvisejícími s modlitbou: co je modlitba, ke komu se modlíme, kdy se modlíme atd. Materiál se týká spontánní, osobní modlitby jako čehosi, co je univerzální. V dalších zdrojích se budeme zabývat židovskou modlitbou.

Osobní modlitba i modlitební rituály se vyskytují v kulturách po celém světě. I když se v různých kulturách mohou projevovat různě, existuje společný univerzální prvek, který se snažíme v tomto zdroji prozkoumat.

Jako podnět k diskusi o tomto tématu slouží báseň „Cesta do Cesareje“. Tato báseň–modlitba, kterou napsala Chana Seneš v r. 1942, vyjadřuje univerzální naději na zachování okamžiků krásy a prostých, krásných věcí v životě. Tím se liší od mnoha jiných básní napsaných v Erec Jisrael (Země Izrael) v tomto období, které se zaměřovaly na nacionalismus a zemi Izrael. Tato báseň se stala známou a široce oblíbenou mimo jiné díky své jednoduchosti a zaměření na univerzální témata.

Chana Seneš (1921–1944) byla židovská bojovnice a básnířka, která se za druhé světové války dobrovolně přihlásila do britské armády. Seskočila padákem na okupované maďarské území, byla zajata a poté ve svých 23 letech mučena a popravena.

Volitelné
K diskusi
Doporučené aktivity
K dalšímu studiu
 • Ve dvojicích nebo malých skupinách: Mnozí z nás mají o modlitbě určité představy. Požádejte žáky, aby si z níže uvedeného seznamu vybrali tvrzení, která odpovídají jejich vlastním představám o modlitbě. Požádejte je, aby svou volbu vysvětlili svým kamarádům.
  (Seznam můžete prezentovat jako slideshow, napsat na tabuli nebo napsat na stránku, kterou žákům rozdáte).
  Modlitba je náboženská povinnost.
  Každá modlitba směřuje od člověka k Bohu.
  – Modlí se pouze lidé, kteří věří v Boha.
  – Modlitba je způsob, jak vyjádřit pocity.
  – Modlitba je lidská potřeba.
  – Ne každý cítí potřebu modlit se.
  – Modlitba se vždy koná v synagoze.
  – Modlitba je druh přání.Abyste žákům představili myšlenku, že modlitba je univerzální zkušenost, kterou lze prezentovat různými způsoby, předložte jim různé obrázky, které znázorňují různé aspekty modlitby v různých kulturách, a věty, které vyjadřují osobní modlitby (příklad). Požádejte studenty, aby určili, co mají všechny obrázky a věty společného. Ostatní studenti mohou s navrženými odpověďmi souhlasit nebo nesouhlasit. Doufáme, že mezi dalšími odpověďmi zazní myšlenka, že všechny obrázky a výroky nějakým způsobem představují modlitbu (někteří s tím samozřejmě nebudou souhlasit). Vysvětlete, že v tomto materiálu se budeme modlitbou zabývat v širokém smyslu, který zahrnuje a spojuje tyto obrázky a výroky.
 • Poslechněte si báseň Cesta do Cesareje v podání Bat–Elly Birnbaum.
 1. Pokuste se definovat modlitbu.
 2. Někteří tvrdí, že se všichni lidé modlí. Souhlasíte s tím? Vysvětlete to.
 3. Modlíte se? Pokud ano, jak a za jakých okolností?
 4. Existují modlitby, které nejsou zaměřeny k Bohu. Uveďte několik příkladů takových modliteb. Jaký význam mohou mít takové modlitby?

Po prostudování básně:

 1. Představte si vypravěče: Co vnímá svými smysly: zrak, sluch, hmat, čich? Co na základě těchto vjemů cítí?
 2. O co vypravěč v básni žádá? Koho o to žádá?
 3. Sdílíte básníkovu naději, že modlitba bude existovat vždy? Jaký význam má podle vás modlitba?
 4. Vypravěč v básni hovoří k Bohu. Proč? Kdyby báseň nebyla určena Bohu, mohla by se stále nazývat modlitbou?
 • Abyste se pokusili navázat na zkušenosti s netradiční modlitbou, proveďte ve třídě následující písemné cvičení. Požádejte žáky, aby se zamysleli nad nějakou obzvláště emotivní událostí – dobrou nebo špatnou – kterou zažili. Požádejte je, aby určili, jaké pocity tento zážitek provázely a jakými výroky by mohli vyjádřit své pocity během tohoto zážitku. Požádejte žáky, aby na základě těchto pocitů napsali osobní modlitbu.
 • Můžete si poslechnout píseň Katan Aleinu, kterou během pandemie COVID–19 zpívala řada známých izraelských zpěváků. Zeptejte se studentů, jak lze tuto píseň považovat za modlitbu: V čem je podobná modlitebním písním a v čem se liší?
 • Seznamte se s významem úmyslu při modlitbě v židovské tradici. 
 • Poznejte různé druhy modliteb: modlitby vyjadřující vděčnost, chválu a prosby. 
 • Přeložte a přečtěte si text písně „Kemo Tefila [Jako modlitba]“, která se týká modlitby jako řady způsobů, jimiž vyjadřujeme přání svého srdce. Zeptejte se studentů, zda píseň spojuje víru v Boha s modlitbou. Co je podle textu písně hlavním smyslem modlitby? Ke komu se lidé mohou modlit kromě Boha?
 • Přeložte a poslechněte si další modlitební píseň – „Amen“, kterou napsal Hamutal Ben–Zev. (Kliknutím sem si můžete poslechnout, jak tuto píseň zpěvačka Liora předvedla na Eurovizi). Všimněte si, jak jsou slova a fráze v této písni převzaty přímo z židovských modliteb: Amen, otevři naše srdce, každá duše bude chválit Hospodina.