Pesach: Sederová noc a hagada

Tento oddíl se zabývá různými aspekty sederové noci - strukturou hagady, sederovým talířem a vybranými texty z oddílu Magid.

Učební jednotka Věk: 6-8, 9-11 | 2-4 lekce

Úvod

Sederová noc je srdcem svátku Pesach. Skládá se z rituálních úkonů a symbolických pokrmů, které doprovázejí pasáže čtené z hagady - včetně namáčení karpasu (čerstvé zeleniny) do slané vody, rozlévání kapek vína ze sklenice během deseti ran a dalších. Seznámíme se s těmito rituálními úkony a texty, které je doprovázejí, a pochopíme, jak to vše souvisí s příběhem exodu a svátkem Pesach. Kromě toho budeme diskutovat o základním nosném principu sederové noci – o jedinečných zvycích a kladení otázek, které v nás tyto zvyky podněcují.

Požadované výsledky

Velké myšlenky
 • Symbolické úkony o svátcích vyjadřují význam, myšlenky a hodnoty.
Základní otázky
 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
 • Proč jsou svátky, rituály, zvyky důležité pro mě, mou rodinu a mou komunitu?
 • Jak důležitou roli hrají v našem životě rodinné tradice?
 • Jakým způsobem židovské zvyky odráží židovské hodnoty?
Znalosti
 • Žáci se seznámí se simanim (znaky nebo mnemotechnickými pomůckami) sederu. 
 • Žáci budou znát obsah sederového talíře. 
 • Žáci budou znát text Ma ništana (čtyři otázky) a porozumí jeho významu.
Dovednosti
 • Žáci budou schopni určit pořadí jednotlivých částí sederu a jejich obsah. 
 • Žáci budou schopni propojit jednotlivé symboly a jejich role a význam v pesachových rituálech. 

Doklady pro hodnocení

Jaké důkazy studenti poskytnou, aby prokázali, že:
má znalosti, má dovednosti, dokáže plnohodnotně odpovídat na základní otázky a formulovat své ideály.

Učitel určí způsob hodnocení před zahájením výuky učebních osnov.

Zážitky z učení

Možný plán učební jednotky

Navrhované zahájení jednotky:

Můžete začít tím, že si žáci poslechnou melodii simanim a pak je ji naučíte, nebo hrou s použitím kartiček, na kterých jsou simanim napsány. Diskutujte: Co říkají jednotlivé simany? Proč je o sederové noci potřeba „seder“ (pořádek)?

 

Studie obsahu:

 • Seznamte se s informacemi o sederových simanim a o používání mnemotechnických pomůcek během sederu i v jiných situacích.   
 • Seznamte se se sederovým talířem: Co znamenají jednotlivé symboly na něm? Jak sederový talíř vypráví příběh exodu? Propojte jednotlivá jídla s jejich místem na sederové noci ve světle studovaných simanim (například kdy jíme charoset nebo macesy?).
 • Naučte se „Ma ništana – Čtyři otázky“, které se týkají různých symbolů a rituálních úkonů uvedených v simanim a na sederovém talíři (a také zvyku ležení). Na tomto místě se dozvíme důvody těchto neobvyklých úkonů a také hlavní způsob, jakým se o sederové noci učíme – prostřednictvím kladení otázek. 
 • Pro starší žáky: Můžete dále rozšířit informace pomocí dvou dalších zdrojů o hagadě: Ha lachma anja – Chudý chléb a Deset ran. Tyto zdroje se zaměřují na symboly jedení macesu a rozlévání kapek vína a na myšlenky, které tyto symbolické úkony vyjadřují. 

 

Zakončení/vyhodnocení jednotky:

Uvidíme, jak různé symboly na sederové noci pomáhají vyjádřit myšlenky svátku, a to tak, že si projdeme každý z těchto symbolů a požádáme studenty, aby řekli, jakou myšlenku každý symbol vyjadřuje. Žáci budou přemýšlet o způsobech, jak tyto myšlenky prezentovat o sederové noci ve své rodině nebo komunitě. Mohou například vymyslet píseň o těchto symbolech, která každému z nich přisoudí konkrétní význam, nebo vytvořit lístečky s emotikony otroctví a svobody, které se o sederové noci umístí vedle příslušných symbolických potravin.