Omluvit se a odpustit

Blok o Roš ha-šana a Jom kipur, který se soustředí téma omluvy: důležitost omluvy, obtíže, které omluvu provází a také přikázání odpustit ostatním.

Učební jednotka Věk: 9-11, 12-14 | 4-6 lekce

Úvod

Proces chešbon nefeš – sebezpytování, který mnozí Židé zahajují se začátkem měsíce elul až do Jom kipur – zahrnuje i zkoumání činů, na které nejsme úplně pyšní a kterým se v tradiční terminologii říká „hříchy“. Židovská tradice učí, že se po zjištění, že jsme se něčeho takového dopustili, musíme omluvit člověku, kterému jsme ublížili. Musíme výslovně vyjmenovat tyto hříchy? V čem tkví význam slov během samotného aktu žádání o odpuštění? A konečně – proč je tak často obtížné omluvit se? Druhou stránkou omluvy je pak odpuštění. Musíme odpustit někomu, kdo se omluví? Proč je někdy obtížné odpustit? V tomto bloku se budeme zabývat těmito otázkami a rovněž i dalšími tématy týkajícími se vysokých svátků, která jsou ale pro nás samozřejmě relevantní i během roku

Požadované výsledky

Velké myšlenky

Sváteční rituály a zvyky podporují a upevňují osobní růst a pozitivní vztahy mezi lidmi.

Základní otázky
 • Jak mi v růstu pomáhá hebrejský kalendář? 
 • Co a jak nás židovské zvyky a praxe učí o židovských hodnotách?
Znalosti
 • Studenti zjistí, že zvyky spojené s Roš ha-šana a Jom kipur nás vedou k tomu, abychom byli lepšími lidmi.
 • Studenti pochopí, že židovská tradice se soustředí stejně tak na vztah Židů k ostatním lidem, jako na jejich vztah k Bohu.
 • Studenti porozumí modlitbě Viduj.
 • Studenti zjistí, že židovská tradice nařizuje omluvit se tě, kterým jsme ublížili a stejně tak i odpustit.
Dovednosti
 • Studenti budou schopni vztáhnout osobní úvahy na židovská témata období měsíce tišrej.
 • Studenti budou schopni vyjádřit výzvy, které představuje omluva a odpuštění.
 • Studenti budou schopni určit a zamyslet se nad jedním skutkem, za který by se měli omluvit.
 • Studenti budou schopni propojit své úvahy a myšlenky na téma omluvy a odpuštění s uměleckými díly, která se tématu dotýkají.
 • Studenti se naučí, jak probíhá tašlich.

Doklady pro hodnocení

Jaké důkazy studenti poskytnou, aby prokázali, že:
má znalosti, má dovednosti, dokáže plnohodnotně odpovídat na základní otázky a formulovat své ideály.

Učitel vytvoří spolehlivé posudky před započetím bloku.

Zážitky z učení

Možný plán učební jednotky

Navrhované zahájení hodiny: Požádejte studenty, aby načrtli schéma svých myšlenek kolem slova „promiň“, včetně pocitů, myšlenek, vzpomínek a všeho, co je napadne.

Studium: 

 • Prostudujte si text z Mišny s cílem objevit různé procesy, kterými je třeba projít, máme-li se omluvit za různé činy.
 • Diskutujte spolu za pomoci básně „Šana tova, Ruti“ a modlitby „Viduj“, zdali je třeba omluvu říci výslovně.
 • Podívejte sem jak starobylé texty a zvyky interpretují po svém současní spisovatelé a umělci (např. Dov Abramson a „Vidui: the Musical“, Rabi Tamar Duvdevani a „Tashlich“, Feliza a Or Zohar a jejich „Al Chet“) a vyzvěte studenty, aby přidali i svůj výklad k některému z tradičních textů nebo zvyků. 

Závěr hodiny/zhodnocení: 

Zodpovězte základní otázky v bloku za pomoci nabytých znalostí. Můžete např. vyzvat a podpořit studenty, aby se zamysleli nad tím, zdali by se někomu neměli za něco omluvit, aby přemýšleli o nejlepším způsobu jak to udělat, a hlavně aby to udělali!