לבקש סליחה

קטע מן המשנה ממנו אנו לומדים על חשיבות בקשת הסליחה לקראת יום הכיפורים.

יחידה גילים: 11-9, 14-12

מקור

עֲבֵרוֹת שֶׁבֵּין אָדָם לַמָּקוֹם,
יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר,
וְשֶׁבֵּין אָדָם לַחֲבֵרוֹ,
אֵין יוֹם הַכִּפּוּרִים מְכַפֵּר,
עַד שֶׁיְּרַצֶּה אֶת חֲבֵרוֹ.

משנה, מסכת יומא, פרק ח, משנה ט

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • כיצד אוכל להיות "אני" הטוב ביותר השנה: בכיתה, בבית, ובחיים בכלל?
 • כיצד לוח השנה העברי מסייע לי לצמוח?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מה האחריות שלי כלפי אחרים?  

רקע למורה

אחד הנושאים המרכזיים ביום הכיפורים הוא תהליך חשבון נפש שאמור כל יהודי לערוך ביום זה. חשבון נפש הוא כינוי לתהליך של ביקורת עצמית, להרהורים שאדם מהרהר על חייו ובהם הוא מסכם את מעשיו בשנה שעברה. במידה והאדם מוצא עבירות שעשה, עליו לכפר עליהם. המקור...

עוד

אחד הנושאים המרכזיים ביום הכיפורים הוא תהליך חשבון נפש שאמור כל יהודי לערוך ביום זה. חשבון נפש הוא כינוי לתהליך של ביקורת עצמית, להרהורים שאדם מהרהר על חייו ובהם הוא מסכם את מעשיו בשנה שעברה. במידה והאדם מוצא עבירות שעשה, עליו לכפר עליהם.

המקור מהמשנה שלפניכם מבחין בין שני סוגים של עבירות: עבירות שבין אדם לחברו ועבירות שבין אדם למקום. עבירות שבין אדם למקום הן עבירות בתחום הפולחן, ומצוות שאין מאחוריהן רציונל חברתי (למשל שמירת כשרות ושמירת שבת). בעבירות אלו לא נפגעים בני אדם אחרים, ולכן דין והדברים הוא בין האדם לאלוהים. אם ערך האדם תשובה ביום כיפורים, התוודה והביע חרטה על מעשיו בתפילה, הוא יכופר. כך לא המצב בעבירות שבין אדם לחברו. בעבירות אלו, המקור מלמד, אין כפרה עד שהאדם מבקש סליחה מהאדם שבו פגע. 

המשנה: אוסף מצוות וכללים המלמדים כיצד לנהוג בחיי היום-יום. התכנים של המשנה עברו בעל פה במשך דורות, אך לא בצורה מסודרת, עד שרבי יהודה הנשיא ערך את הכל לקובץ אחד (גם הוא בעל פה) בשנת 200 לספירה. המשנה עלתה על הכתב מאות שנים אחר כך.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה
 • פתחו במשחק אסוציאציות קצר: רשמו מילה כל שהיא על הלוח. על התלמידים לרשום לעצמם אסוציאציות, עושים סבב קצר בין כמה תלמידים לשמוע מה אמרו.  לאחר כמה מילים הביאו את המילה סליחה, רושמים את כל האסוציאציות שהועלו. 
 • הכינו שמש אסוציאציות בנושא הסליחה. על התלמידים לרשום את המילה סליחה בעיגול באמצע הדף וסביבה חיצים הפונים למילה וחיצים הפונים החוצה. בחיצים כלפי חוץ על התלמידים לרשום אילו אסוציאציות עולות בדעתם כאשר הם חושבים על אמירת סליחה לאחרים. בחיצים כלפי המילה עליהם לרשום אלו אסוציאציות עולות בדעתם כאשר הם חושבים על מצבים בהם אנשים אחרים ביקשו מהם סליחה.  
 1. מדוע חשוב לומר סליחה אם פגענו באדם אחר? (למה זה חשוב למי שמבקש סליחה, ולמה זה חשוב למי פונים אליו בבקשת סליחה?) 
 2. מדוע לדעתכם לפי המקור "עבירות שבין אדם לחברו – אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו"?
 3. מה לדעתכם קשה יותר: לבקש סליחה מאדם שבו פגעת או לבקש סליחה מאלוהים? מדוע? מה נדרש בכל מצב?
 4. מה מקשה עלינו לפעמים לומר סליחה לאנשים אחרים?
  לתלמידים בוגרים: באיזו מידה הגורמים הבאים משפיעים על הקושי באמירת סליחה: אופי העבירה, האדם שממנו מבקשים סליחה, כמה זמן עבר מאז העבירה נעשתה וכדו'
 5. חשוב לומר סליחה בכל ימות השנה. מדוע לדעתכם המסורת היהודית קבעה ימים מסוימים בלוח השנה כימים המתמקדים באמירת סליחה?
  לתלמידים בוגרים: מה היתרון בכך ומה הסיכון בכך?
 6. בקשו מהתלמידים לחשוב על השנה שעברה ולשתף את מי שלצידם: האם הם ביקשו סליחה / אחרים ביקשו סליחה מהם? האם היה מקרה שלדעתכם הייתם צריכים לומר סליחה לאדם אחר אך לא אמרתם? האם היה מקרה שלדעתכם מישהו אחר היה אמור לומר לכם סליחה ולא אמרו?

אפשר להתבסס על הדוגמאות שהביאו התלמידים בשאלה מס' 6 למעלה בפעילות  דרמה: מתחלקים לקבוצות, על כל קבוצה לחשוב על מצב בו אדם חייב לומר סליחה לאדם אחר. ילד/ה אחד מציג את האדם שצריך לבקש סליחה. בשני צדיו עומדים אנשים שמייצגים את המחשבות שלו או ה'קולות' שבראשו: צד אחד 'לוחש' לו למה עליו לבקש סליחה, על אף הקושי, הצד השני 'לוחש' לו למה הוא לא צריך לבקש סליחה. הילד באמצע מגיב כל פעם ל'קולות' שבראשו. 

למשל: עמיר לקח מאחיו הגדול את תיק הטיולים שלו  בלי לבקש רשות. בטעות מישהו שפך מיץ על התיק והכתם לא יורד. כעת הוא מתלבט אם וכיצד לבקש סליחה.