להרגיש את השבת – בני אדם יוצרים קדושה

באמצעות סיפור חסידי נעסוק בכוחם של סמלים ומעשי האדם לחולל את אווירת השבת. 

יחידה גילים: 14-12

מקור

רגש של שבת / סיפור חסידי

רבי אלימלך ורבי זוסיא היו מרגישים שניהם את קדושת השבת בכל שבוע, מבּוֹאָה ועד צאתה, ובייחוד בשעה שהחסידים ישבו בסעודת השבת ודיברו ביניהם דברי תורה.

כשנזדמנו יחד במקום אחד, אמר רבי אלימלך אל רבי זוסיא: "אחא, לפעמים אני חושש שהרגשת הקדושה שאני מרגיש בשבת אינה הרגשה אמתית אלא היא דבר שבדמיון, ואם כן גם עבודתי את האלוהים אינה עבודה אמתית".

"אחי", אמר זוסיא, "גם אני לפעמים חושש מאותו דבר".

"מה נעשה?" שאל אלימלך. "עלינו", אמר זוסיא, "על כל אחד משנינו, לערוך ביום חול סעודה של שבת לכל פרטיה, ונשב בקרב החסידים ונאמר דברי תורה. אם נרגיש את קדושת השבת, נדע שדרכנו אינה דרך האמת; ואילו אם לא נרגיש כלום סימן הוא שדרכנו נכונה".

כך עשו. ביום חול ערכו סעודה של שבת, התלבשו במלבושי השבת, חבשו לראשם את ה"שטריימל", הכובע המיוחד שחבשו בשבת, וישבו בין החסידים ואמרו דברי תורה. מיד בא בלבם רגש קדושת השבת כמו בימי השבתות. כשנפגשו שוב שאל רבי אלימלך: "הה, אחי, מה נעשה?" "הבה נלך למזריטש', אמר רבי זוסיא. הלכו שניהם למזריטש וסיפרו לרבם, ה"מגיד" ממזריטש, מה שמציק ללבם. אמר להם המגיד: אם לבשתם מלבושי שבת וחבשתם את ה"שטריימיל", הרי טבעי הוא שהרגשתם את קדושת השבת, שכן אלה יש בכוחם להמשיך על האדמה את אור קדושת השבת. האנשים ומעשיהם הם שעושים את היום לקדוש, ולכן אין אתם צריכים לחשוש כלל".

על פי: מרטין בובר אור הגנוז, שוקן, ירושלים תשכ"ה, עמ' 224

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • מה תפקידם של סמלים בחגים? 
 • מה הופך זמן לקדוש?
 • מדוע חגים, ריטואלים, מנהגים, ערכים ומסורות חשובים לי, למשפחה שלי ולקהילה שלי? 

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מה תפקידם של מנהגים, חפצים, ומאכלים ביצירת אווירה של קדושה בשבת?

רקע למורה

סיפור חסידי זה, כמו סיפורים חסידים רבים, אמנם נראה פשוט אך עוסק בשאלה פילוסופית גדולה: מה חלקם של בני אדם ביצירת המציאות. בסיפור שלפנינו , השאלה היא לגבי הקדושה: האם לקדושה יש קיום עצמי, או שמא היא תלויה בבני אדם היוצרים אותה? הסיפור מלמד...

עוד

סיפור חסידי זה, כמו סיפורים חסידים רבים, אמנם נראה פשוט אך עוסק בשאלה פילוסופית גדולה: מה חלקם של בני אדם ביצירת המציאות.

בסיפור שלפנינו , השאלה היא לגבי הקדושה: האם לקדושה יש קיום עצמי, או שמא היא תלויה בבני אדם היוצרים אותה? הסיפור מלמד שלבני אדם ולמעשיהם יש תפקיד משמעותי ביצירת הקדושה והאווירה המיוחדת של השבת. דווקא מעשים מוחשיים כמו טקסים, מנהגים, לבוש ואוכל – הם שיוצרים את הקדושה.

למעשה הסיפור מלמד אותנו שלבני אדם יש יכולת השפעה ואחריות רבה ביצירת המציאות. מסקנה זו עשויה להיות רבת חשיבות עבור התלמידים, ולעורר מחשבות, כמו, מי קובע את האווירה בבית, בכיתה, במסיבת חברים… אתגר או חוסר עניין שהם חשים בפעילויות אינם נתונים מלמעלה, אלא תלויים בהחלטתם ובמעשיהם.

 רבי אלימלך מליזַ'נְסְק ורבי זוּשָא (זוסיא) מאניפולי – אחים, מחשובי האדמורי"ם החסידיים שחיו במאה ה-18.

מֶזְרִיטְש – העיר בה גר הרב החסידי  הגדול, יורשו של הבעל שם טוב, מייסד החסידות:  דֹב בּער, המגיד ממזריטש.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה

הציגו תמונות של חפצים הקשורים לטקסים שונים (עוגת יום הולדת, כובע וגלימה של טקס סיום לימודים, שמלת חתונה, פמוטים לשבת וכו'). בקשו מהתלמידים לשוחח על השאלות הבאות: כיצד ייראה האירוע אליו קשור החפץ בלעדיו? האם יש משמעות לשימוש בחפץ מחוץ לאירוע? 

 1. מה העסיק את רבי אלימלך ורבי זוּסְיָא?
 2. הסבירו את תשובתו של הרבי המגיד ממֶזְרִיטְש.
 3. כתוב תורה שאלוהים קידש את השבת. האם זה מתיישב עם התפיסה המוצגת בסיפור, או מנוגד לה? הסבירו את תשובתכם.
 4. האם יש במשפחתכם מנהגים שהופכים את השבת ליום מיוחד ושונה משאר ימות השבוע? ספרו עליהם.
 5. האם הרעיון שלבני אדם ומעשיהם השפעה כל כך גדולה (על קדושת השבת, ובכלל) משמח אתכם או מדאיג? נמקו.
 6. בסיפור מוזכר השְטְרַיְימְל – הכובע המיוחד שחובשים חסידים בשבתות ובחגים. האם גם לכם יש הבגדים משפיעים על מצב הרוח? האם יש פריט לבוש מסוים שיש לו השפעה מרובה עליכם?
 • חשבו על דוגמא מחייכם, בה חפץ מסוים (מאכל, בגד, מעשה סמלי) מסמן או תורם לכך שמדובר ביום מיוחד. 
 • הקימו תערוכה: כל תלמיד יביא חפץ או תמונה של חפץ, שמשפיע על אווירת השבת שלו, ויכתוב כמה שורות של הסבר. ערכו "ביקור בתערוכה" בהנחיית התלמידים עצמם. 
 • למדו על הנושא של קדושת השבת
 • סיפור זה משקף מאוד את רוח החסידות, ששמה דגש גדול על הפנימיות של המצוות, ועל חוויית האדם החווה קדושה או קירבה לאל, בנוסף לצד ההלכתי של המצוות ומנהגי היהדות. לקריאה על תנועת החסידוּת. לסיפורי חסידים נוספים אפשר לעיין באתר זושא – מגלים את הסיפור החסידי.