מדור לדור

ביחידה נתוודע לשושלת המסירה של התורה מדור ולדור ולאפשרות שלנו כיום להיות חלק משרשרת זו ולחדש בה.

יחידה גילים: 14-12

מקור

משֶׁה קִבֵּל תּוֹרָה מִסִּינַי,

וּמְסָרָהּ לִיהוֹשֻׁעַ,

וִיהוֹשֻׁעַ לִזְקֵנִים,

וּזְקֵנִים לִנְבִיאִים,

וּנְבִיאִים מְסָרוּהָ לְאַנְשֵׁי כְנֶסֶת הַגְּדוֹלָה.

(מִשנה, מסכת אבות פרק א מִשנה א)

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • מדוע חשוב לאנשים ולתרבויות לטוות נרטיבים סביב חוויותיהם או ההיסטוריה שלהם?
 • במה הסיפור של התורה הוא גם הסיפור שלי?
 • כיצד אוסיף את קולי לשרשרת פרשנות התורה?
 • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מה המשמעות של העברת מסורת? 
 • כיצד אוכל למלא את תפקידי כחוליה בשרשרת המסורת היהודית?
 • כיצד אוכל לתפוס את מקומי בקהילה היהודית שלי?

רקע למורה

מסכת אבות במִשנה היא אוסף של אמרות חכמים בנושאי מוסר ודרך ארץ. המסכת נפתחת בתיאור שושלת המסירה של התורה, ממעמד הר סיני ועד לאנשי הכנסת הגדולה. על פי המשנה, משה העביר את התורה ליהושע, תלמידו וממשיכו, שהעביר אותה הלאה ל-70 הזקנים, חכמי העם. הם...

עוד

מסכת אבות במִשנה היא אוסף של אמרות חכמים בנושאי מוסר ודרך ארץ. המסכת נפתחת בתיאור שושלת המסירה של התורה, ממעמד הר סיני ועד לאנשי הכנסת הגדולה. על פי המשנה, משה העביר את התורה ליהושע, תלמידו וממשיכו, שהעביר אותה הלאה ל-70 הזקנים, חכמי העם. הם העבירו אותה לדור הבא – דור הנביאים, שהעבירו אותם למועצת החכמים של תקופת בית המקדש השני, המכונה אנשי כנסת הגדולה. בסוף תקופה זו מתחילה תקופת התנאים שבה נוצרה המִשנה, שלפי המסורת מבוססת על אותן הלכות שעברו מדור לדור.

המִשנה היא למעשה החיבור הראשון מהטקסטים היהודיים שחוברו לאחר התורה, והיא מרכזת את ההלכות ועקרונות האמונה שנוסחו בעל פה במהלך הדורות, מאז קבלת התורה. תורה זו, שנלמדה והועברה באמצעות שינון בעל פה, נקראה "תורה שבעל פה" ונותרה בשם זה גם לאחר שהועלתה על הכתב. התורה שבעל פה היא נדבך נוסף על גבי התורה שבכתב, המוכרת לנו כ"חמישה חומשי תורה", וספרי הנביאים והכתובים. 

מִשנה זו במסכת אבות באה לחזק את הסמכות של התורה שבעל פה ואת דברי חכמים המופיעים במשנה, ולקשור אותם למשה ולמעמד הר סיני. תיאור שושלת המסירה ממשה ועד לחכמים, מעניק לדברי חכמים אסמכתא רוחנית, ומרמז שאף התורה שבעל פה עברה ממשה והתקבלה בהר סיני. רבי עובדיה מברטנורא בפירושו למשנה זו אומר שהמסכת נפתחה בעניין זה כדי להבדיל בין עצות מוסר שבודה אדם מליבו, לבין דרכי המוסר שמובאים במסכת, שמקורם הוא אלוהי: "לומר לך שהמִדוֹת והמוסרים שבזו המסֶכתָא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני".

חשיבות המסירה והקבלה מרב לתלמיד ומדור לדור היא עקרון יהודי מרכזי. התורה עוברת בלימוד ובמסורת, ובד בבד עם שימור על אופייה ועקרונותיה, היא עוברת תהליך של התאמה וחידוש בהתאם להתחדשות הזמנים. מדרשים שונים עוסקים בתהליך זה, כמו לדוגמא המדרש במסכת חגיגה בתלמוד הבבלי (דף כט, עמוד ב) המספר על אירוע נִסי בו חזה משה רבנו ברבי עקיבא מלמד חידושים בתורה שאף משה לא הכיר, ובכל זאת אמר לתלמידיו שדבריו הם "הלכה למשה מסיני". מדרש זה, לצד מדרשים אחרים, מחזקים את שרשרת הפרשנות והחידוש של התורה, שגם אנחנו כיום יכולים לקחת בה חלק מתוך לימוד התורה ודרישתה.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה
 • שחקו משחק שמדגים מסירה של ידע מאחד לשני, ודורש זיכרון וחידוש. הסתדרו במעגל. אחד התלמידים יעשה תנועת גוף ויציג אותה לתלמיד שלצידו. התלמיד השני יחזור על אותה תנועה ויוסיף תנועה משלו. יחזור על שתי התנועות הקודמות ויוסיף תנועה משלו, וכן הלאה.
 • חלופה: ניתן גם לשחק את המשחק באמצעות יצירת סיפור. התלמיד הראשון יתחיל במילה אחת, וכל תלמיד יוסיף מילה ויחזור על המילים שהיו לפניו, עד שאחרון התלמידים יקבל סיפור שלם.
  הסבירו לתלמידים על אופן מסירת התורה מדור לדור. דונו בדמיון ובשוני בין אופן מסירת התורה לבין משחק הפתיחה.
 • אפשר להשמיע ביצוע מולחן של המשנה (בעברית).
 1. למה לדעתכם המשנה מפרטת את שושלת המסירה של התורה שבעל פה?
 2. באיזה אופן לדעתכם התבצעה המסירה של התורה שבעל פה מדור לדור קודם שנכתבה? אילו יתרונות וחסרונות יש לדרך זו אל מול העברה של תורה כתובה?
 3. אף שזה לא מפורט במשנה, ידוע מהמשך שושלת המסירה כי בכל שלב של מסירה גם קיבלו וגם הוסיפו דברים משלהם. למה חשובים שני הדברים?
 4. מי מעביר לכם את התורה? באיזה אופן? 
 5. מה חלקכם במסורת העברת התורה מדור לדור? האם אתם רואים את עצמכם כאחראים גם להעביר הלאה את התורה לדורות הבאים? למה?
 6. איך ניתן להתייחס למסורות שאיננו מסכימים עם ערכיהן?   
 7. באיזה אופן ניתן להעביר את המסורת שעברה אלינו מדורות קודמים ועדיין ליצוק בה תוכן אישי ועדכני להיום?
 8. ספרו על מסורת משפחתית שמקורה לפחות דור אחד קודם (הסבים). כיצד היא הועברה מדור לדור?

לימדו דוגמה של התפתחות של מסורת התורה לאורך הזמן – המדרשים והפרשנות, התוספות וההסברים עליהן בהתאם לתקופות שונות. לדוגמה: 

תורה

"לִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל" 

(ויקרא יט, יד). 

אפשר לשאול את התלמידים: מה כוונת הפסוק להבנתכם? תנו דוגמה לכך.

 

חכמים (חז"ל, 500-0 לספירה בערך)

חז"ל למדו את התורה פעמים רבות בדרך דרש – למדו רעיונות שונים מתוך הפסוקים.

"לא תתן מכשול" – לפני עיוור בדבר [מסויים].

אם אדם נוטל ממך עצה, אל תתן לו עצה שאינה הוגנת לו.

אל תאמר לו "צא בהשכמה" – שיגנבוהו שודדים, "צא בצהרים" – בשביל שיכהו השרב.

(ספרא, קדושים, פרשה ב, יד)

 

פרשנים

הפרשנים חיו אחרי חז"ל, ויש פרשני תורה בכל הדורות עד זמננו. הם פירשו את התורה, לפעמים לפי חז"ל, ולפעמים פירשו והרחיבו גם את דברי חז"ל. בדוגמה שלפנינו, הפרשן רבי משה חיים לוצטו  (הרמח"ל, בערך 1700 לספירה) מסביר ומרחיב את הרעיון במדרש חז"ל שלעיל:

אך זאת היא חובת האדם הישר, כאשר יבוא איש להתייעץ בו, ייעצהו העצה שהיה הוא נוטל לעצמו ממש. 

(מסילת ישרים פרק י"א)

 

 1. אפשר להיעזר בתבנית: התלמידים יוכלו להוסיף את הפרשנות שלהם מנקודת המבט של ימינו. הם יוכלו לבחור אם להתייחס (להרחיב, לתת דוגמא, או אף להביע התנגדות כלשהי) לדברי התורה או לאחת המסורות המאוחרות.  
 2. התלמידים יחשבו על אימרה משל עצמם המתייחסת לאופן בו יש להתייחס לקשיים או מגבלות של אנשים. אפשר להכין סטיקרים עם האימרות שיצרו.
 • למדו את הקטע מספר שמות העוסק במעמד הר סיני. לפי המסופר, כיצד נמסרה התורה לבני ישראל? מה מקומם של בני ישראל בשושלת המסירה לפי המשנה? מדוע לדעתכם הם לא מוזכרים? יש הטוענים כי הבדל זה משקף תפיסה לא שוויונית אצל חכמים, שכביכול עומדת בסתירה לרעיון שבא לידי ביטוי בפסוקי התורה שכולנו משתתפים בהעברת המסורת. ניתן לשוחח עם התלמידים: למי יש סמכות להעברת התורה ולחדש בה?
 • חישבו על מיזם כיתתי של לימוד והעברת ערך יהודי אחד (כמו גמילות חסדים, ערבות הדדית, הכרת הטוב, וכדומה) לקהילה אליה משתייכים התלמידים, או לאחת הכיתות האחרות בבית הספר. תוכלו לקיים זאת במסגרת ערב תיקון ליל שבועות שהתלמידים יקחו בו חלק מרכזי או יפיקו אותו. תוכלו לכתוב בהזמנה לערב או להקריא בפתיחה לערב את המשנה "משה קיבל תורה מסיני ומסרה.." ולהוסיף את תפקידכם בשלשלת המסירה: "ואנחנו, כתה … מוסרים ל… ".
 • קראו את המדרש ממדרש תנחומא העוסק בנוכחות כל הדורות בקבלת התורה:
  אמר רבי אבהו בשם רבי שמואל בר נחמני: למה כתוב:
  "כִּי אֶת אֲשֶׁר יֶשְׁנוֹ פֹּה עִמָּנוּ עֹמֵד…  וְאֵת אֲשֶׁר אֵינֶנּוּ פֹּה" (דברים כט, יד)?
  לפי שהנשמות היו שם ועדיין גוף לא נברא, לכך לא כתוב בהן עמידה.

  (מדרש תנחומא, ניצבים כט, סימן ג)

  רבי אבהו דורש את הכתוב בספר דברים, כשמשה אסף את כל העם לאישור מחדש של הברית שנכרתה עם אלוהים בהר סיני. הוא מדייק ממילות הפסוק שהברית נכרתה עם כל מי שנוכח ("עומד") שם, כלומר החיים, וגם עם כל מי שלא היה נוכח. לפי פרשנותו, גם הנשמות של כל הדורות הבאים היו נוכחות במעמד באופן לא פיזי.
  הסבירו את המדרש ולאחר מכן דונו בקשר בין הנטען במדרש לבין הסמכות של בני כל הדורות הבאים לחדש בתורה.

 • בהשראת המקור מהמשנה, הרבנית רינת צפניה כתבה על שרשרת מסירה נשית של התורה:מִרְיָם קִבְּלָה תּוֹרָה מִסִּינַי
  וּמְסָרַתָּה לִבְנוֹת צְלָפְחָד
  וּבְנוֹת צְלָפְחָד לִדְבוֹרָה
  וּדְבוֹרָה לְרוּת
  וְרוּת מְסָרַתָּה לִבְרוּרְיָה.
  הֵן אָמְרוּ שְׁלוֹשָׁה דְּבָרִים:
  הַשְׁמִיעוּ אֶת קוֹלְכֶן
  וְהַעֲמִידוּ תַּלְמִידוֹת הַרְבֵּה
  וַעֲשׂוּ דְּרָשׁ לַתּוֹרָה.

  הקשיבו לביצוע המולחן של שני הטקסטים (מהמשנה והמודרני), של הרב עודד מזור ומוזיקאים מקהילת כל הנשמה בירושלים.