קריאת שמע (לבוגרים)

היחידה תעסוק בתפילה כטקסט המבטא את האמונה המרכזית במסורת היהודית לאורך ההיסטוריה ובקהילות יהודיות שונות ברחבי העולם, ובחיבור האישי להצהרת האמונה שהיא נושאת בחובה.

יחידה גילים: 11-9

מקור

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹהֵינוּ ה' אֶחָד.

הרב חיים סבתו מתאר סיפור ששמע, על הרב יצחק אייזיק הרצוג שחיפש ילדים יהודים שהוחבאו במנזרים ברחבי אירופה בזמן השואה. הילדים הוחבאו בגיל קטן ולא ידעו על יהדותם, ורבים מראשי המנזרים העדיפו להשאירם בחיק הנצרות. וכך מתואר בספרו:

הרב הרצוג הלך בעצמו ממנזר למנזר. למנזר אחד הגיע בשעות הצהריים. אין כאן ילדים יהודים! אמרה לו ראש המנזר בפסקנות ובפנים חמורות. הרב ביקש לראות בעיניו, מסתמך על הבטחת האפיפיור. ראש המנזר נענתה לו, יודעת שלא ימצא. אחות אחת מן המנזר, צעירה, גבוהה ושותקת, הוציאה לו בפקודת ראש המנזר שורות שורות של ילדים וילדות בסינרים אפורים של בית ספר. הרב דיבר על ליבם […] מי כאן יהודי? שאלו מלוויו. הילדים עמדו בלי זיע, שום סימן לא ניכר על פניהם. שקט מוחלט, דממה. […] הרב אייזיק הרצוג הסתובב לפתע כלפי הילדים, וקרא בקול גדול בכל כוחו: כך קרא רבי עקיבא בשעת מיתתו: שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱלֹקֵינוּ ה' אֶחָד! כף ידם הימנית של שבעה ילדים קטנים התרוממה מעצמה לכסות את העיניים. אלה יהודים! קרא הרב הרצוג בהתרגשות, כך לימדו אותם אימותיהם כשהרדימו אותם בעריסותיהם בימים שלפני החושך.

(מתוך "בשפריר חביון", חיים סבתו)

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • כיצד התפילה היא כלי עזר ביצירת חיבור לאלוהים?
 • כיצד אוכל לחוות רגעי חיבור לאלוהים?
 • במה התפילות מציפות בנו שאלות על אלוהים ועל האלוהי?
 • כיצד התפילות מחברות אותנו לעם ולמסורת?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • באיזו מידה אפשר להיות חלק מהקהילה כשמתפללים לבד?
 • כיצד התפילה מחברת אותנו לעבר שלנו?
 • כיצד התפילה מחברת אותנו לקהילות יהודיות אחרות?
 • כיצד התפילות עשויות להשפיע על הדרך בה אנו מתבוננים בעולם?

רקע למורה

הפסוק "שמע ישראל" נחשב למשפט מפתח מרכזי ביהדות. זוהי הצהרת אמונה הן בברית בין עם ישראל לאלוהים והן באחדותו של האל. זהו ביטוי שורשי לתפיסה המונותאיסטית שייחדה את התרבות היהודית מראשיתה. יש לציין כי הרעיון של אמונה באל אחד היה חידוש של היהדות שחיה...

עוד

הפסוק "שמע ישראל" נחשב למשפט מפתח מרכזי ביהדות. זוהי הצהרת אמונה הן בברית בין עם ישראל לאלוהים והן באחדותו של האל. זהו ביטוי שורשי לתפיסה המונותאיסטית שייחדה את התרבות היהודית מראשיתה. יש לציין כי הרעיון של אמונה באל אחד היה חידוש של היהדות שחיה בקרב עמים מרובי-אלים.  מקור הפסוק הוא בספר דברים (ו, ד) בנאום שנושא משה בפני העם לפני מותו. משה מצווה את העם להאזין ולקיים את מצוות אלוהים ופונה אליהם בקריאה: "שמע ישראל, ה' אלוהינו, ה' אחד". "שמע ישראל" משמש הן כקריאה לעם ישראל והן כקריאה לכל אדם באופן אישי, לשוב ולהיזכר בעיקרי האמונה היהודית. 

הפסוק נאמר בתפילה שלוש פעמים ביום – בשחרית, ערבית, ובקריאת שמע לפני השינה. ידיעת הפסוק נחשבת לידע שכל ילד יהודי אוחז בה, והיא מעידה על חיבור לשרשרת הדורות ולמסורת היהודית. הפסוק נחשב גם לדבר האחרון שאדם יהודי צריך לומר לפני מותו, וסיפורים רבים העוסקים במוות על קידוש השם, מתארים את רגע אמירת "שמע ישראל" לפני המוות. דוגמא לכך היא הסיפור על רבי עקיבא שעונה בידי הרומאים וקודם מותו קרא "שמע ישראל" (תלמוד בבלי ברכות, סא, ע"ב).

בעת אמירת שמע ישראל נוהגים לכסות את העיניים ביד, זאת כדי להתרכז באמירת המילים ולהעביר את המבט מהחוץ פנימה. שמע ישראל אינה תפילה רגילה, במובן שאין אין בה בקשה/שבח/הודיה, ואין פנייה לאל.  זוהי הצהרת אמונה המופנית לעצמנו ולקהילה.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה
 • התלמידים יכינו במליאה רשימת היגדים של "אני מאמין" ("תהיה טוב ותקבל טוב", "הכי חשוב להיות שמח", וכדומה). בקשו מכל תלמיד לדרג שלוש אמונות מרכזיות עבורם בין האמונות שסימנו. קיימו דיון בכיתה בו בקשו מהתלמידים לשתף באמונות שלהם ולהסביר את חשיבותם.
 • הביטוי "שמע ישראל" כשלעצמו הפך לסמל יהודי. הציגו לתלמידים מצגת עם דוגמאות לחפצים יהודים שונים שבהם מופיע הכיתוב "שמע ישראל". שאלו: האם יש משהו משותף לכל הדימויים במצגת? מה מלמדת אותנו המצגת על מקומו של "שמע ישראל" בדורות השונים?
 1. תפילת "שמע ישראל" נחשבת לתפילה מרכזית וחשובה במסורת היהודית. תוכלו לשער למה?
 2. הסבירו את הנאמר בתפילה במילים שלכם. למי פונים בתפילה? 
 3. למה לדעתכם נדרשת הצהרת אמונה באחדות האל ובקשר בין עם ישראל לאלוהים? למה אלה הדברים החשובים ביותר עליהם יש להצהיר במסורת היהודית?
 4. הצהרת האמונה של "שמע ישראל" עברה מדור לדור בעם היהודי והיא נפוצה בכל קהילות ישראל בכל העולם. כיצד אמירת "שמע ישראל" משפיעה על תחושת החיבור לעבר ולקהילות יהודיות אחרות?
 5. שמע ישראל" מבטא את רעיון המונותיאיזם, שיש  כוח-על אחד מאחורי כל היקום, ושלכל יש משמעות. מה דעתכם על תפיסה זו? האם אתם מזדהים איתה? כיצד יכול המשפט להיות משמעותי גם עבור מי שאינו מזדהה עם הרעיון הזה? 
 6. כיצד מדגים הסיפור על הרב הרצוג  את החשיבות של שמע ישראל במסורת היהודית?

בעקבות המצגת שבפתיחה: שאלו את התלמידים לאילו חפצים מתאים להוסיף את המילים "שמע ישראל"? באילו הקשרים ישמשו חפצים עם מילים אלו? מה יוסיף הביטוי לחפץ? בקשו מהם לחשוב על חפצים מודרניים להם ניתן להוסיף את הכיתוב "שמע ישראל", ולעצב (ברישום) חפץ עם ביטוי זה. התלמידים יציגו את הרעיונות שלהם בפני הכיתה ויסבירו מה מוסיף הביטוי לחפץ וכיצד הוא מתכתב עם השימוש הרגיל בחפץ.

 • למדו את פרשיות קריאת שמע. מה מוסיפות הפרשיות האחרות על האמירה המרכזית "שמע ישראל"? 
 • תפילת "שמע ישראל" מעבירה מסר חשוב דרך שמיעה. באילו עוד דרכים ניתן להעביר מסר? חלקו את התלמידים לזוגות ואימרו להם בקשו מהם להעביר אחד לשני מסרים ללא דיבור. באיזה אמצעים השתמשו וכיצד כל אמצעי השפיע על חווית הקליטה של המסר? כיצד אתם קולטים מסרים בצורה הכי טובה: דרך הראייה? השמיעה? המישוש?