מגילת רות: להיות יהודי

מגילת רות מספרת על בחירתה של רות להיות חלק מהעם היהודי. בשיעור נעסוק במשמעות של היהדות עבורנו ובבחירות שאנו עושים בנושא.

יחידה גילים: 14-12

מקור

וַתֹּאמֶר רוּת [אל נעמי]:

אַל תִּפְגְּעִי בִי לְעָזְבֵךְ לָשׁוּב מֵאַחֲרָיִךְ. 

כִּי אֶל אֲשֶׁר תֵּלְכִי אֵלֵךְ,

וּבַאֲשֶׁר תָּלִינִי אָלִין

עַמֵּךְ עַמִּי, וֵאלֹהַיִךְ אֱלֹהָי.

(מגילת רות פרק א' פסוק ט"ז)

אבותינו היו יהודים משום שאבותיהם היו יהודים, וכך אבות אבותיהם, במהלך הדורות הקודמים עד לעת העתיקה. באופן זה שרדו היהדות והעם היהודי. במידה לא מועטה זוהי המהות של היות האדם יהודי – לרשת אמונה מאלה שהיו לפנינו, לחיות אותה ולהוריש אותה הלאה לאלה שיבואו אחרינו. להיות יהודי פירושו להיות חוליה בשרשרת הדורות.

[…] מעצם לידתי לתוך העם היהודי, נלכדתי במארג של יחסים שחיברו אותי לאנשים אחרים, למקומות אחרים, לזמנים אחרים. הייתי שייך לעם. ובהיותי חלק ממנו, חשתי תחושת שייכות. 

[…] להיות יהודי פירושו לדעת שאין אני כשלעצמי מקיף את מלוא סיפור הזהות שלי. מנגינה היא יותר מרצף של תווים מנותקים. ציור חורג מעבר לסדרה אקראית של משיכות מכחול. לחלק אין משמעות אלא בהקשרו למקומו בשלם.

[…] הנני יהודי כיוון שבהכירי את סיפור בני-עמי, אני שומע אותם מפצירים בי לכתוב את הפרק הבא. לא הגעתי משומקום, יש לי עבר, ואם עבר כלשהו יכול לצוות על מישהו, הרי שעבר זה מצווה עליי. הנני יהודי משום שרק אם איוותר יהודי, יוסיף לחיות בי סיפורם של מאה דורות לפניי. אני ממשיך את מסעם מכיוון שלאחר שהגענו לנקודה זו, לא אתן לזה ולהם להיכשל. איני יכול להיות האות החסרה במגילה.

(הרב יונתן זקס, רדיקלית אז, רדיקלית עכשיו, תרגום מנשה ארבל, הוצאת שלם 2007, עמ' יג, 17, 26, 30)

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • באילו דרכים אני מחובר/ת לעם היהודי?   
 • כיצד היהדות שלי באה לידי ביטוי בחיי?
 • במה מתבטאת חשיבותי כפרט בקהילה?
 • מדוע חגים, ריטואלים, מנהגים, ערכים ומסורות חשובים לי, למשפחה שלי ולקהילה שלי?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מה המשמעות של הבחירה להיות חלק מהעם היהודי?
 • כיצד אמצא את מקומי בקהילה היהודית שלי?

רקע למורה

מגילת רות היא אחת מחמש מגילות בספרי הכתובים בתנ"ך והיא נקראת בבית הכנסת בחג השבועות. המגילה מספרת על רות המואבייה שבחרה להצטרף לעם היהודי. רות נישאה לאחד משני בניהם של נעמי ואלימלך משבט יהודה, לאחר שאלה ברחו מהרעב בארץ יהודה לשדי מואב. האב והבנים...

עוד

מגילת רות היא אחת מחמש מגילות בספרי הכתובים בתנ"ך והיא נקראת בבית הכנסת בחג השבועות. המגילה מספרת על רות המואבייה שבחרה להצטרף לעם היהודי. רות נישאה לאחד משני בניהם של נעמי ואלימלך משבט יהודה, לאחר שאלה ברחו מהרעב בארץ יהודה לשדי מואב. האב והבנים מתו והאם, נעמי, נותרה עם שתי כלותיה המואביות רות וערפה. כאשר נעמי מחליטה לשוב ליהודה היא נפרדת מכלותיה, אך רות אינה מוכנה לעזוב אותה, ומחליטה לבוא עימה ולקבל עליה את הדת היהודית. היא אומרת לה את המילים המובנות כהצהרת אמונה ובחירה בדת היהודית: "עמך עמי ואלוהיך אלוהי". בהמשך נישאת רות לבועז, קרוב משפחה של נעמי, ומצאצאיה נולד דוד המלך.

בחירתה של רות להצטרף לנעמי ולעם היהודי נחשבת למעשה אמיץ, מאחר שלנעמי לא היה דבר להציע לרות, לא בן נוסף להינשא לו ולא ממון. חכמים מקשרים את בחירתה עם הבחירה שעשו בני ישראל במעמד הר סיני, לקבל עליהם את המצוות ואת הברית בינם לבין אלוהים. חג השבועות הוא חג מתן תורה, ולכן קשור בין היתר לתחושת השייכות לעם היהודי.

שייכות לעם היהודי היא נושא מורכב, משום שניתן להחיל אותה על פי קריטריונים שונים. יש הבדל בין האופן בו קובעת ההלכה שייכות ליהדות, לבין האופן שקהילה ספציפית מגדירה או החוויה האישית של שייכות לעם היהודי. בסוגייה זו נמזגים קריטריונים תרבותיים, אתניים, דתיים והלכתיים, לאומים, רוחניים, ועוד. בבואנו לעסוק בנושא, ניתן מקום למגוון היבטים של הבחירה או ההשתייכות ליהדות בדומה לבחירתה של רות בשייכות לעם היהודי.

הרב הלורד יונתן זקס – (2020-1948) רב אורתודוקסי בריטי, הוגה בתחום היהדות וסופר. מראשי הקהילה היהודית באנגליה ודמות חשובה בעולם היהודי בתקופתו.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה

התלמידים יצרו רשימה של מרכיבי הזהות שלהם (אפשר להיעזר בתבנית). הם יוכלו להתייחס למגדר, צבע עיניים, השתייכות אתנית או לאומית, משפחתית, קהילתית, אמונות וכל דבר שנכלל עבורם בזהות שלהם. דונו במליאה או בקבוצות: אילו מהמאפיינים הזהותיים נקבעים בבחירה ואילו לא? מה עם ההשתייכות היהודית, האם היא נתונה או תוצר של בחירה?

בעקבות הקטע ממגילת רות:

 1. למה לדעתכם רות דבקה בנעמי? האם הבחירה בשייכות לעם היהודי היא הסיבה המרכזית או המשנית להחלטה זו? נמקו את דבריכם באמצעות הטקסט.
 2. במובנים מסוימים רות נחשבת לגיורת שבחרה להיות חלק מהעם היהודי. מה לדעתכם מניע אדם להצטרף לעם אחר? האם לדעתכם אדם יכול לשנות את שייכותו לעם באמצעות בחירה בלבד או שעליו לעבור תהליך או אישור חיצוני לשם כך?

בעקבות דבריו של הרב זקס:

 1. אילו יסודות מבססים עבור הרב זקס את השייכות ליהדות? עם אילו מהם אתם מזדהים, עם אילו לא?
 2. האם לדעתכם לתפיסתו גם רות קשורה ליהדות באותה דרך שבה הוא קשור? הסבירו.
 3. הרב זקס מתאר את היהדות שלו כמי שנולד לעם היהודי. רות לא נולדה יהודיה אלא בחרה להשתייך לעם בבגרותה. כיצד היא תוכל להרגיש שייכת לעם היהודי?

כללי:

 1. האם שייכות לעם היהודי תלויה רק בהרגשה, או שעליה להיות מלווה בתנאים מקדימים, או במנהגים ואמונות מסוימות? אם כן, אילו?
 2. האם אתם מגדירים את עצמכם כיהודים? למה? ממה מורכבת ההגדרה היהודית שלכם? 
 3. האם לדעתכם היהדות היא דבר שאפשר לבחור להשתייך או לא להשתייך אליו? הסבירו. 
 4. מה בחיים שלכם מבטא את שייכותכם לעם היהודי?
 5. איפה ממוקמת הזהות היהודית שלכם למול זהויות אחרות שאתם אוחזים בהן? האם היא מרכזית יותר או פחות? למה?
 • כתבו על הלוח את תחילת המשפט: "בשבילי להיות יהודי זה…" ובקשו מהתלמידים להמשיך את המשפט על דף. אפשר להציע להם משפטים להשלמה (לדוגמה: להיוולד להורים יהודים/ להכיר את התורה/ להרגיש חלק מהעם היהודי/ לרצות להיות שייך לעם/ להיות בן משפחה של יהודי (בן זוג, דוד וכו')/ לקיים מסורות יהודיות/ לקיים מצוות).
  לאחר מילוי הדף, ערכו דיון כללי בכיתה: מה זה לדעתם להיות יהודי? האם זה קשור למעשים מסוימים? משהו שנולדים אליו? תחושת הזדהות?
 • התלמידים יראיינו אנשים בסביבתם שבחרו בזהות היהודית (לדוגמא: התגיירו, התחברו לקהילה יהודית, נישאו ליהודי ומחנכים את ילדיהם למסורות יהודיות ועוד) וילמדו מהם על הסיבות לבחירה זו.

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁרוֹצֶה לִהְיוֹת יְהוּדִי

וּמִי שֶׁהוּא יְהוּדִי בְּעַל כָּרְחוֹ

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁמַּאֲמִין בֶּאֱמוּנָה שְׁלֵמָה

וִיהוּדִי הוּא שֶׁמַּחֲזִיק בֶּאֱמוּנָה שְׁסוּעָה

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁמַּנִּיחַ טַלִּית וּתְפִלִּין

וִיהוּדִי הוּא מִי שֶׁזָּרַק טַלִּית וּתְפִלִּין

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁקָּשֶׁה לוֹ לִהְיוֹת יְהוּדִי

וּמִי שֶׁמִּתְקַשֶּׁה לִהְיוֹת דָּבָר אַחֵר

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁנּוֹלַד לְאֵם יְהוּדִיָּה […]

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁהוֹרִישׁ לָאֱנוֹשׁוּת אֶת הַגֶּעפִילְטֶע פִישׁ בִּמְקוֹרָם

וְאֶת סֵפֶר הַתַּנַ"ך בְּתַרְגּוּם

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁכּוֹתֵב מִיָּמִין לִשְׂמֹאל […]

יְהוּדִי הוּא מִי שֶׁאֵינוֹ נִבְדַּל מִשְּׁאָר בְּנֵי אֻמּוֹת הָעוֹלָם

מִלְּבַד מָה שֶׁהוּא בָּדוּל מֵהֶם […]

 

אבא קובנר, כל שירי אבא קובנר, כרך ו: מן העיזבון, מוסד ביאליק 2011

 

תוכלו לבקש מן התלמידים לבחור אמירה שהם מסכימים איתה ואמירה שהם לא מסכימים איתה ולערוך דיון.