מניין

יש טקסים ותפילות שמתקיימים רק בנוכחות עשרה יהודים לפחות – מניין. נלמד מה משמעותו של נוהג זה. 

יחידה גילים: 14-12

מקור

בשבוע הראשון להיותי בארץ עמדתי ליד הכותל המערבי […] עמדתי במרחק של פסיעה מהכותל, מן האבנים, והרגשתי שאיני שייך. שהנני נטוּע בַּהֲוָויָה אחרת. שלא פסעתי צעד נוסף. אך מישהו משך בשרוולי, ביקש שאצטרף למניין. חבשתי כובע, הצטרפתי למִניין. אמרתי תפילת מנחה, והגעתי.

זהו דבר יהודי, היותר ייחוּדי שביהדות, להיות אחד במִניין. לדעת כי התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה. אפשר זה הדבר המשמעותי ביותר שביהדות. […] תפילתי תמיד להיות אחד מכולם. שמילותיי הטובות תצטרפנה למילים שממלמל הציבור. 

אבא קובנר, אחד מן המניין, על הגשר הצר, ספריית פועלים, תשמ"א

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • במה מתבטאת חשיבותי כפרט בקהילה? 
 • כיצד הידיעה שיהודים בכל העולם חוגגים את אותם החגים ומתפללים את אותן התפילות תורמת לתחושת השייכות שלי לקהילה היהודית?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מדוע מתפללים במניין?
 • כיצד חשיבות הקהילה באה לידי ביטוי בתפילה?
 • במה שונה תפילה אישית מתפילה בקבוצה?
 • כיצד התפילה במניין משפיעה על הפרט המתפלל? כיצד הפרט המתפלל משפיע על קבוצת המתפללים במניין? 

רקע למורה

המקור לצורך במניין אנשים לתפילה ולטקסים הוא במסכת ברכות במשנה. מתוך הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כב, לב) לומדים החכמים שאלוהים מתקדש דווקא בקבוצה. את המספר עשרה הקישו החכמים מתוך סיפור המרגלים שבספר במדבר, שם מכונים עשרת המרגלים, שהוציאו דיבה על הארץ, "עדה"....

עוד

המקור לצורך במניין אנשים לתפילה ולטקסים הוא במסכת ברכות במשנה. מתוך הפסוק "ונקדשתי בתוך בני ישראל" (ויקרא כב, לב) לומדים החכמים שאלוהים מתקדש דווקא בקבוצה. את המספר עשרה הקישו החכמים מתוך סיפור המרגלים שבספר במדבר, שם מכונים עשרת המרגלים, שהוציאו דיבה על הארץ, "עדה". משם הבינו ש"עדה" היא עשרה אנשים לפחות, אותה צריך ל"דברים שבקדושה". 

המצוות המצריכות מניין הן: אמירת קדיש, אמירת שבע ברכות בחופה, קריאה בתורה, אמירת ברכות מסוימות בתפילה. 

באופן מסורתי נספרים למניין רק גברים מעל גיל 13, אך בקהילות רבות בעולם היהודי היום גם נשים ונערות בנות מצווה נספרות כחלק מהמניין.

אבא קובנר – משורר וסופר. נולד באוקראינה ב־1918. בתקופת השואה נמנה עם מפקדי הארגון היהודי הלוחם בגטו וילנה והיה מפקד הפרטיזנים היהודים. לאחר המלחמה עלה לארץ והצטרף לקיבוץ. נפטר ב־1987.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה
 • הקרינו סרטון של שירה בציבור של השיר חי או השיר One Day, שמבוצע בידי אנשים שאינם זמרים, ואינם מכירים זה את זה, שהתאספו יחד רק כדי לשיר שיר אחד. זו הפקה של פרוייקט ישראלי שנקרא "קולולם".
  שאלו: אילו רגשות נוצרים בקבוצה גדולה שלדעתם לא היו נוצרים כששלושה חברים שרים יחד? מה ההבדל?
 • חלקו את התלמידים לקבוצות קטנות. כל קבוצה תכתוב 10 פעולות: על פתקים בצבע אחד פעולות שעושים יחד ועל פתקים בצבע אחר פעולות שעושים לחוד.
  כעת בודקים – מה עושים ביחד,  מה עושים לחוד:
  ערבבו את הפתקים של כל הקבוצות, והרימו בכל פעם באקראי פתק אחר. על כל פתק בקשו מהתלמידים להצביע: מי חושב שזו פעולה שמתאימה יחד? מי חושב שהיא מתאימה לחוד? האם הרוב חושבים כמו הקבוצה שכתבה את הפעולה, בהתאם לצבע שעליו היא כתובה?
  נראה שיש פעולות שהרוב חושבים שמתאימות יחד או הרוב חושבים שמתאימות לחוד, אך יש כאלה שלגביהן העונים יהיו יותר חלוקים בדעתם.
  כעת המורה אומרת פעולה אחרונה – להתפלל. מה מתאים לזה?
 1. מדוע לדעתכם בחרה היהדות לקבוע מספר מינימום של משתתפים לפעולות מסוימות? 
 2. איך התפילה בקבוצה משפיעה על חוויית התפילה של היחיד? 
 3. אילו ערכים באים לידי ביטוי בנושא המניין?
 4. האם הרגשתם פעם חלק ממשהו "גדול יותר" מכם? כיצד השתתפות במניין יכולה לגרום להרגשה כזאת?
 5. חשבו על מצבים שבהם התפילה ביחד תהיה משמעותית, ועל מצבים שבהם דווקא עדיפה תפילה לבד 
 6. ספרו על מצב שבו קבוצה כלשהי (משפחה/חברים/נבחרת…)  תורמת לכם ואתם תורמים לקבוצה. 
 7. חשבו על מצב שבו תוכלו לגרום לאדם אחר להרגיש שייך וחלק מקבוצה (אפשר גם מצב שפעלתם כך, או שפעלו כך כלפיכם).  

בעקבות הסיפור:

 1. מה לדעתכם גרם למספר להרגיש "בחוץ" כאשר הגיע לראשונה לכותל כעולה חדש?
 2. מה הדבר שגרם לו להרגיש שייך כאשר צירפו אותו למניין?
 3. אבא קובנר אמר: "התשעה זקוקים לעשירי, והאחד לתשעה". נסו ללמוד ממילים אלו על היחסים שבין היחיד לקבוצה: מה מקומו של כל יחיד בקבוצה? מה  מקומה של הקבוצה בחייו של האדם היחיד?
 • אפשר לחלק את התלמידים לקבוצות קטנות ולבקש מכל קבוצה ליצור תסריט שמתאר מצב (אמיתי ודמיוני) שמתחבר עם שאלה 6 ב"להעמקה ולדיון". אפשר לבקש מחלק מהקבוצות להציג את התסריט מול הכיתה.
 • לבוגרים: אפשר להפנות את התלמידים לערוך מחקר קצר באינטרנט על מצבים נוספים ביהדות ובתרבויות העולם שדורשים מספר מסויים של משתתפים. מה העקרונות הנובעים מהמחקר הזה? איפה, מי, מתי, ולשם מה יש צורך ב"מניינים"?
 • אפשר ללמד קצת יותר על נושא המניין: להכין "סל" מצוות/ מנהגים יהודיים כמו צדקה, קדיש על אדם קרוב, קריאה בתורה, ביקור חולים, סדר פסח, צום יום כיפור, חופה, ברכות, ועוד. (אפשר להכין פעילות flip card דיגיטלית).
  התלמידים מתבקשים לנחש האם הם דורשים מניין או לא, ולנמק מדוע. לאחר גילוי התשובה, אפשר לדון בשאלה אם הם מסכימים עם המסורת לגבי כל אחד מהמקרים.
 • אפיון של תפילות רבות הוא הניסוח בלשון רבים, המצביע גם הוא על הערך הקהילתי של התפילה. אפשר ללמוד את תפילת העמידה, בה עוסקים במאפיין זה.