השבת – זמן להתבונן מחדש

השבת היא זמן למנוחה משטף השבוע והזדמנות להתבונן בחיינו מחדש. נלמד טקסט של הרב מרדכי קפלן שעוסק בהיבט זה של השבת.

יחידה גילים: 14-12

מקור

כשם שהאומן אינו מושח במכחולו ללא הרף אלא עוצר מדי פעם להתבונן במוצר, כך בחיים: השבת עוצרת את שטף היום יום כדי לאפשר לנו להתבונן מחדש בחיינו. וכמו הצייר, לאחר האתנחתא מן העבודה מגיעים אנו לשבוע הבא בראיה ובמרץ מחודשים.

הרב מרדכי קפלן Rabbi Mordecai M. Kaplan, The Meaning of God in Modern Jewish Religion. p. 59

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • כיצד לוח השנה העברי מסייע לי לצמוח?
 • כיצד טקסים ומנהגים יהודיים מעשירים את הדרך שבה אני חווה את חיי ואת העולם?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • כיצד מאפשרת השבת התבוננות מחדש בחיינו?
 • מה תרומתה של השבת לשאר ימות השבוע? 

רקע למורה

בתוך שטף האירועים במהלך השבוע קשה לעיתים לעצור ולהתבונן על חיינו. שאלות העומק עולות בזמן שאנחנו מאפשרים לעצמנו מנוחה. אז נוכל לעצור ולשאול את עצמנו על הדרך בה אנחנו הולכים, המעשים והמחשבות שמובילים אותנו, הרצונות הכמוסים שלנו והתקוות שמניעות אותנו. לפי דברי הרב מרדכי...

עוד

בתוך שטף האירועים במהלך השבוע קשה לעיתים לעצור ולהתבונן על חיינו. שאלות העומק עולות בזמן שאנחנו מאפשרים לעצמנו מנוחה. אז נוכל לעצור ולשאול את עצמנו על הדרך בה אנחנו הולכים, המעשים והמחשבות שמובילים אותנו, הרצונות הכמוסים שלנו והתקוות שמניעות אותנו. לפי דברי הרב מרדכי קפלן, השבת הינה הזדמנות לעצירה משטף השבוע, מנוחה והתבוננות מחדש בחיינו. הרב קפלן מסביר את רעיון זה באמצעות מטאפורת האמן. האמן עוצר מפעם לפעם מציורו, ולא מצייר הכל בשטף אחד. עצירות אלה בתוך מהלך היצירה, מאפשרות לאמן להתבונן מחדש במבט רענן ביצירתו, לראות איזה שינויים נדרשים ולשוב לעבודתו במרץ מחודש.

הרב מרדכי קפלן (1881-1983) היה מייסד הזרם הרקונסטרוקציוניסטי ביהדות. הוא היה הוגה בעל השפעה מרכזית על יהדות ארצות הברית במאה ה-20 שראה ביהדות לא רק דת, אלא גם תרבות וחברה. השפעתו ניכרת עד היום ביהדות אף מחוץ לגבולות ארה"ב באמצעות כתביו הפילוסופיים והזרם שהקים.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה

בקשו מהתלמידים לענות על שאלות רפלקטיביות על השבוע שחלף כגון אלו: 

 1. ספרו על אירוע משמעותי או מיוחד שקרה במהלך השבוע החולף.
 2. כתבו על חוויה אחת לא נעימה מהשבוע החולף ואיך התמודדתם איתה.
 3. מה הייתם רוצים שיקרה בשבוע הקרוב? תארו את השבוע הקרוב באופן האופטימלי ביותר.

(מומלץ לתת את השאלות בצורה אקטיבית כמו חושבים-משוחחים-משתפים, שיחה בחברותא, או כדומה)

אפשר לשאול את התלמידים האם שאלו את עצמם בעבר שאלות דומות? דונו בשאלה באיזה הזדמנויות אנשים נוטים להתעסק בשאלות על החיים שלהם והאם במהלך השבוע ורצף החיים יש פנאי בדרך כלל לשאלות מעין אלה?

 1. הסבירו את המטאפורה לשבת שמשתמש בה הרב קפלן במילים שלכם.
 2. למה האמן צריך לעצור מפעם לפעם להסתכל ביצירתו? מה ניתן ללמוד מכך על החשיבות של האתנחתא שמאפשרת השבת?
 3. האם לדעתכם חשוב לעצור ולחשוב על החיים מפעם לפעם? למה?
 4. מה הופך את השבת להזדמנות טובה לעצירה ולהתבוננות מחדש על החיים? 
 5. איך משפיעה השבת על החזרה לשגרה לפי הרב קפלן? איך היא משפיעה בחוויה שלכם?
 6. כיצד תוכלו להגביר השפעה זו של השבת בחייכם? הביאו דוגמאות.
 7. במה יכולה השבת לתרום להתבוננות שלנו על מעשים, התנהגויות, חוויות ומחשבות שאנחנו חווים במהלך השבוע? למה?
 • ביום שישי בקשו מהתלמידים לחשוב על קושי, אתגר או משהו שהטריד אותם במהלך השבוע האחרון, למשל בתחום החברתי או הלימודי. עליהם לכתוב זאת על פתק סגור. בתחילת השבוע בקשו מהם לחזור למה שרשמו בפתק ולבחון – האם ההפסקה של שבת השפיעה על איך שהם רואים את הדבר. בקשו מתלמידים המוכנים לכך תלמידים שמוכנים לחלוק עם הכיתה את מחשבותיהם.
 • הציעו דימוי משלכם להתבוננות שמאפשרת השבת (דימוי שונה מזה שהציע קפלן אך שמביע את אותו רעיון). המחיזו שיחה בין הרב קפלן לחבר בקהילה שאינו מציין כלל את שבת, תוך שימוש בדימוי שהצעתם אתם.
 • שחקו עם התלמידים "שני שקרים ואמת": במשחק יתארו לחבריהם מקרים בהם חשו שה"זמן" שיפר משהו או הביא שינוי לטובה בתהליך שעברו, או נתן להם הבזק של תובנה. לפחות אחד הסיפורים צריך להיות קשור לשבת. 
 • למדו את הקטע מבראשית העוסק בשבת כיום מנוחה לאלוהים לאחר ששת ימי הבריאה (היחידה מיועדת לכיתות ה ומטה). התייחסו לימי הבריאה כיצירה של אמן, בהקשר לדבריו של הרב מרדכי קפלן. בעקבות דברי הרב קפלן איך ניתן לפרש את מנוחת אלוהים? האם גם אלוהים לדעתכם מתבונן על מעשיו ובוחן האם הוא מרוצה או מעוניין לשנות דבר מה ביצירתו?
 • למדו את דברי השל המתאר את השבת כאי של דממה בים סוער. כיצד מבין השל את מנוחת השבת? במה תפיסה זו שונה או דומה או משלימה לתפיסת המנוחה כהזדמנות להתבוננות מחדש? האם אפשר לקיים את אחד מהדברים ללא השני?
 • למדו את הפסוקים מחומש שמות העוסקים בשמירת השבת. לפי הפסוקים, שמירת השבת מיועדת עבור כולם באופן שוויוני: גם לעבדים, לגרים (תושבים שאינם יהודים), ולבעלי החיים יש לאפשר מנוחה בשבת. דונו בחשיבות של התבוננות מחדש גם במערכת היחסים ההיררכית שמתקיימת במהלך השבוע ושהשבת מאפשרת איזון ושוויון בתוכה, פעם בשבוע.
 • לצעירים: קראו את הסיפור מתנת השבת המבוסס על דברי הרב קפלן. לדיון:
  – למה לדעתכם הניסיונות של נעם להתמודד עם הקושי בציור לא הצליחו? מה הוא היה צריך בשביל לפתור את הבעיה?
  – מה קרה בשבת שעזר לנעם לראות את הבעיה בציור? מה היה שונה במבט שלו על הציור ביום ראשון לעומת יום שישי?
  – במה יכולה השבת לתרום להתבוננות שלנו על מעשים, התנהגויות, חוויות ומחשבות שאנחנו חווים במהלך השבוע? למה?