סוכות / אליהו אריק בוקובזה

היצירה "סוכות" של האמן אליהו אריק בוקובזה מעוררת מחשבות על האופי של הארעי והקבוע בחיים היהודיים. 

יחידה גילים: 11-9, 14-12

מקור

סוכות / אליהו אריק בוקובזה

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

  • מה תפקידם של סמלים בחגים?

רקע למורה

האומן מעלה את נושא הנדודים שהיה לחלק מהותי מההיסטוריה התרבותית של העם היהודי, עם שלמד להסתגל לנדודיו ולהתאקלם בכל מקום. הוא משתמש בדימוי הסוכה לבטא את הארעיות שבנדודים, ומעצים דימוי זה באמצעות חלליות עליהן בנויות הסוכות.  ניידות הסוכות מבליטה את יכולתם להתיישב על אדמות...

עוד

האומן מעלה את נושא הנדודים שהיה לחלק מהותי מההיסטוריה התרבותית של העם היהודי, עם שלמד להסתגל לנדודיו ולהתאקלם בכל מקום. הוא משתמש בדימוי הסוכה לבטא את הארעיות שבנדודים, ומעצים דימוי זה באמצעות חלליות עליהן בנויות הסוכות.  ניידות הסוכות מבליטה את יכולתם להתיישב על אדמות חדשות. לצד זאת, ה"סוכות" ביצירה נראות מאוד יציבות, בדמיונן לבניינים.

הילד בתחתית הציור הוא האמן עצמו כילד, שכביכול מתבונן מבחוץ במתרחש. 

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה

הציגו את הציור לתלמידים ובקשו מהם להתבונן בה במשך דקה. לאחר מכן בקשו מהם להעלות  שאלות שעלו בהם, דברים מעניינים שראו בציור וכדומה, ולשתף בזוגות. 

במליאה, שאלו: מה מתארת התמונה?

  1. אילו פרטים יוצאי דופן יש בסוכות שבציור?
  2. מה לדעתכם ביקש האומן לבטא בפרטים אלה? 
  3. מה לדעתכם מסמלים שאר הפרטים בתמונה: העיניים המרצפות את האדמה, הדגלים, גלי הים, הילד המתבונן? 
  4. אילו דברים היום בעם היהודי מבטאים קביעות ואילו ארעיות? (נקודות ייחוס מוצעות: המנהגים השונים, מדינת ישראל, מקומם של היהודים כאזרחי המדינות, אנטישמיות, חיבור בתוך העם היהודי ועם סביבתו, גלובליזציה, ועוד) 
  5. מה מוצא חן בעיניכם או מה מרתיע אתכם בתיאור הארעיות של הסוכות? האם אתם מעדיפים יציבות או ארעיות? תנו דוגמה מחייכם.
  • תנו כותרת מתאימה לתמונה. הסבירו את בחירתכם בהקשר של קבע וארעי ותוכנה של התמונה.
  • כדאי לחבר את העיסוק ביצירה ללימוד היחידה "סוכה וזיכרון" העוסקת בהקשר ההיסטורי של חג הסוכות. דונו כיצד הקשר זה של זכר הנדודים במדבר בא לידי ביטוי ביצירה.
  • הציגו את היצירה לאחר לימוד היחידה קבע וארעי. דונו בייצוג הקבע והארעי בציור, והסבירו במה הסוכות האלה ממלאות את פן ה"ארעי" לפי תפיסת התורה ודברי חכמים ובמה לא.