האיש החושב – אוגוסט רודן

הפסל המפורסם של רודן מציג אדם שקוע במחשבות. נקשר בינו לתהליך חשבון הנפש.

יחידה גילים: 11-9, 14-12

מקור

האיש החושב, אוגוסט רודן 1904

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • כיצד אוכל להיות "אני" הטוב ביותר השנה: בכיתה, בבית, ובחיים בכלל?
 • מי או מה תומכים, מאפשרים ומעניקים השראה לצמיחתי?
 • כיצד לוח השנה העברי מסייע לי לצמוח?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מדוע חשוב להתבונן ולחשוב על המעשים שלנו?
 • כיצד מחשבה עוזרת להתנהגות שלנו להבא?

רקע למורה

להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה
 1. נראה כי האיש חושב על משהו חשוב מאוד. אילו פרטים בתנוחת הגוף מלמדים אותנו שהוא שקוע במחשבות?
 2. כאשר אתם נדרשים לחשוב על משהו חשוב, היכן אתם עושים זאת?
 3. איך שפת הגוף שלכם נראית בעת מחשבה עמוקה וריכוז?
 4. על אילו דברים מהותיים וחשובים אתם חושבים, תוהים או דואגים?
 • בקשו מהתלמידים לצלם את ה"מקום למחשבה" האישי שלהם. הדפיסו את התמונות על דפים ריקים ובקשו מהתלמידים למלא בועות מחשבה מסביב לדפים שבהם יפרטו על מה הם חושבים בתקופה זו של חגי תשרי (יעד אישי, שאיפה, חרטה, מצוקה בעולם, עניינים משפחתיים, ועוד). 
 • בחנו את שפת הגוף. בהפטרה של יום כיפור מסופר על כך שעלי פירש באופן שגוי את כוונותיה של חנה כאשר התפללה לילד.
  בקשו מהתלמידים להציג תנוחות גוף לרגשות, ומצבים שונים (למשל שמחה, כעס, ריכוז וכדומה).