טובה תורה מכל סחורה

חשיבות התורה עבורנו

בבסיס התרבות היהודית והחיים היהודיים עומדת התורה. קוראים בה מדי שבוע, יש מצווה ללומדה, ויש שני חגים שהיא עומדת במרכזם – שמחת תורה ושבועות. ביחידה נדון מדוע לתורה מעמד כה חשוב במסורת היהודית ומה משמעותה עבורנו.

יחידה גילים: 8-6, 11-9

מקור

טובה תורה מכל סחורה / אגדה

מעשה בספינה שהייתה שטה בים. על הספינה היו סוחרים רבים עם סחורותיהם השונות שהם תכננו למכור במדינה שאליה תגיע ספינתם.

בנוסעי הספינה היה גם אדם אחד, תלמיד חכם.

החלו הסוחרים להתעניין בו ושאלוהו: מהי סחורתך? מה אתה מתכנן למכור כשנגיע ליבשה?

ענה להם האיש: לא תוכלו לראות את סחורתי, שכן מוסתרת היא.

גברה סקרנותם של הסוחרים והחלו לחפש את סחורתו בכל רחבי הספינה, אך לא מצאו בשום מקום סחורה נסתרת. החליטו בלבם שוודאי משקר הוא ומתבייש בכך שאין לו כל סחורה והחלו לצחוק עליו וללעוג לו.

לאחר זמן מה הגיעה הספינה למחוז חפצה. והנה, אך דרכו רגלי הסוחרים במדינת היעד, ניגשו אליהם מוכסי המדינה והחרימו את כל סחורתם. נותרו הסוחרים חסרי כל: בלא סחורה למכרה, בלא כסף ובלא אוכל ולבוש.

ובינתיים אותו תלמיד חכם שהיה עמם פנה לבית הכנסת הקרוב, התיישב ליד השולחן, פתח ספר והחל לדרוש דברי תורה לפני באי בית הכנסת. ראו הנוכחים כי הוא גדול בתורה והחלו לכבדו מאוד ואף הציעו לו משרה בקהילתם.

בינתיים שמעו הסוחרים שהיו עמו בספינה את אשר אירע לו, התאספו כולם ובאו אליו והחלו להתחנן לפניו: בבקשה ממך, משום שאתה מכיר אותנו – למד עלינו זכות בפני תושבי המקום, שידאגו לנו.

בזכות מה ניצל אותו האיש? בזכות שהסחורה שלו – התורה – הייתה בראשו ולא הייתה יכולה להילקח ממנו.

עיבוד על פי מדרש תנחומא (בובר), פרשת תרומה, סימן א

עקרונות בתכנון הלמידה

שאלות מהותיות

 • במה הסיפור של התורה הוא גם הסיפור שלי?

שאלות מהותיות הקשורות לתוכן

 • מה הקשר שלי לתורה ולטקסטים יהודיים אחרים?
 • מה הופך את התורה ליקרה ואהובה במסורת היהודית ועבורי?
 • מה אנו מקבלים / לומדים מהתורה?
 • מה ההשפעה של דברים לא חומריים (כמו רעיונות, אמונות וידע) על חיינו?

רקע למורה

התורה היא ספר הקודש המרכזי של הדת היהודית. תורה הוא כינוי לחמשת החומשים – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים – הפותחים את התנ"ך. בתורה ניתן למצוא מיתוסים מרכזיים במסורת היהודית כמו בריאת העולם וסיפור מתן תורה, סיפורים על אבות האומה היהודית ועל ראשיתו של...

עוד

התורה היא ספר הקודש המרכזי של הדת היהודית. תורה הוא כינוי לחמשת החומשים – בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים – הפותחים את התנ"ך. בתורה ניתן למצוא מיתוסים מרכזיים במסורת היהודית כמו בריאת העולם וסיפור מתן תורה, סיפורים על אבות האומה היהודית ועל ראשיתו של עם ישראל, ערכים, מצוות, תיאולוגיה, תפיסות מוסר ועוד. מכלול היצירה היהודית התבססה על התנ"ך והתפתחה ממנו: משנה, תלמוד, מדרשים ופרשנות. במסורת היהודית התורה נתפסת כדבר אלוהים, ולפי חכמים היא נבראה עוד קודם בריאת העולם (תלמוד בבלי מסכת נדרים דף ל"ט, עמוד ב'). משום מעמדה הקדוש, כל מילה המופיעה בתורה נתפסת כבעלת חשיבות ומזמנת פרשנות. 

לימוד התורה הוא ערך מרכזי ביהדות. במונח לימוד תורה הכוונה היא ללימוד מארון הספרים היהודי, ולאו דווקא לחמשת חומשי תורה. הציווי על לימוד התורה מופיע בתורה בספר דברים (ו, ז): "וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם". בתקופת חכמים (המאות הראשונות לספירה) הוקמו בתי מדרש ובתי ספר, וילדים למדו קרוא וכתוב לצורך לימוד התורה, בתקופה שבה אצל עמים אחרים בסביבה הקריאה הייתה נחלת אליטה מצומצמת בלבד. 

הסיפור המובא כאן הוא מדרש על הפסוק מספר משלי "כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו" (ד, ב).  לקח – הוא דבר הנלמד, אך גם דבר שקונים. והמדרש מציע מדוע מכל הסחורות זו הסחורה המומלצת לרכישה.

פתיח אפשרי
להעמקה ולדיון
הצעות לפעילויות
להרחבה

קיימו עם התלמידים דמיון מודרך בו תארו להם שהם נמצאים בארץ מופלאה ונודדים זמן רב בדרך לאוצר. תארו להם את מראה המקום והובילו אותם למערה או לארמון מרובה חדרים. עמוק עמוק בתוך המבנה התלמידים יראו את האוצר שלהם. אל תתארו להם את האוצר. בקשו מהם לפקוח עיניים ולצייר או לכתוב מה ראו. לאחר מכן, התלמידים ישתפו זה את זה או במליאה, מה היה האוצר שלהם. האם האוצר היה כסף? משחקים? ספרים? האם הוא היה חומרי או לא גשמי? דונו במה הופך אוצר להיות אוצר – מהן התכונות שהופכות דבר להיחשב לאוצר בעינינו? ואיזה דברים בחיינו יקרים לנו ולמה?

 1. מה ההבדלים המהותיים בין הסחורה של התלמיד חכם לסחורות הסוחרים? מה רוב בני האדם היו מעדיפים, ולמה? 
 2. אילו יתרונות מעבר למתואר בסיפור טומן הידע והלימוד למחזיק בהם?  
 3. באגדה הסוחר נושא את התורה בראשו באמצעות לימודה. באיזה עוד דרכים ניתן לשאת את התורה וערכיה איתנו?
 4. מה הם אוצרותיה של התורה? מה מעניקה לנו התורה?

שאלות כלליות:

 1. כיצד מועילה התורה ללומדיה?
 2. בתורה יש סיפורים, רעיונות, מצוות, דמויות מיוחדות, ערכים ותפיסות לגבי החיים, מה מכל זה מאפיין ביותר את התורה עבורכם? מהי התורה בעיניכם כשאתם חושבים עליה?
 3. האם יש דברים בתורה שאתם אוהבים? מהם?
 4. האם לדעתכם התורה משפיעה על חייכם? אם כן, תנו דוגמה. 
 5. איזה דברים אתם יודעים שהם בעלי ערך רב בעיניכם? במה הם יכולים לתרום לכם בחיים? ממי או מאיפה למדתם את אותם דברים? 
 • קראו את הסיפור עוד המשפט "גברה סקרנותם של הסוחרים והחלו לחפש את סחורתו בכל רחבי הספינה, אך לא מצאו בשום מקום סחורה נסתרת." בקשו מהתלמידים לכתוב את המשך הסיפור ולנחש מה היתה סחורתו של האיש.
 • המחיזו את הסיפור. בקשו מהתלמידים להוסיף דיאלוגים בין הסוחרים בזמן שהם מחפשים אחר הסחורה בספינה. איזו סחורה חושב כל אחד מהסוחרים שימצא? 
 • את הפעילות הבאה אפשר לקיים כחלק מפרויקט סיום לקראת שמחת תורה או שבועות: חלקו בין התלמידים (בקבוצות או זוגות) סיפורי תורה המוכרים להם, כמו בריאת העולם, המבול, יציאת מצרים וכדומה, והזכירו את עיקרי הסיפור. התלמידים יציירו על דף את הסיפור שקיבלו. לאחר מכן אספו מהתלמידים את כל הציורים וחברו אותם יחד זה לזה כמו סרט נע, כך שתוכלו לגלול את כל הציורים וליצור מגילה עם ספר התורה של הכיתה. בקשו מהתלמידים לשתף בקשר שלהם האישי לתורה, מהי עבורם ומה הם לומדים ממנה. 

לבוגרים:

 • פרקו את התורה לאוצרותיה. בכל פינה בחדר הניחו קופסא שתשמש כתיבת אוצר. על תיבה אחת כיתבו: "סיפורים", על שנייה: "ערכים", על שלישית: "דמויות מופת". הביאו לתלמידים דוגמא אחת עבור כל קטגוריה כדי לוודא שהחלוקה מובנת. התלמידים יציירו או יכתבו על דפים שונים: סיפור מהתורה שמשמעותי עבורם, דמות מהתורה שמשמשת השראה בעיניהם (שניתן ללמוד ממנה), ערך  או רעיון מהתורה שהם חושבים שהוא חשוב, בהתאם לתיבות האוצרות שיצרתם. התלמידים יניחו בקופסאות המתאימות את אוצרותיהם. תוכלו לבחור באחת מהתיבות ולהציג את כל האוצרות בה, כאשר כל תלמיד יספר על האוצר שהוא שם בה ולמה. או לבחור באופן אקראי מספר דוגמאות מכל תיבה.
 • לחילופין, חלקו את התבנית ומלאו אותה לפי אחד מסיפורי התורה.
 • למדו חלקים מן המשל המשווה בין התורה למים, באמצעות מצגת מאויירת (המצגת בעברית ובאנגלית, תוכלו לתרגם לתלמידים). המשל מציג מאפיינים שונים של התורה ולימודה, ואפשר לפתח ממנו דיון על משמעות התורה בחיינו. בעקבות המצגת אפשר לבקש מהתלמידים להציע דימויים נוספים לתורה ואם הם יכולים – גם לאייר אותם.
 • למדו את היחידה מדור לדור בה מובאת משנה ממסכת אבות העוסקת בשרשרת המסירה של התורה. בהקשר של נושא השיעור דונו באופן בו מוסרים דבר יקר ערך מאחד לשני, ומהם הרגשות והחששות המתלווים למסירת הדבר הלאה?
 • למדו את היחידה לימוד התורה בה מופיעים הפסוקים מספר דברים המצווים על לימוד התורה.