על התפילה

מערך לימוד העוסק בשאלות העומדות בבסיסה של התפילה, כגון מי מתפלל, למי מתפללים, והקשר בין תפילה ואמונה, וכן בסוגים שונים של תפילה – שבח, הודיה ובקשה.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

התפילה מוכרת לנו כטקס דתי, אך מקורותיה עמוקים בהרבה. בני אדם התפללו עוד לפני שהייתה תפילה סדורה, טבע האדם לרצות לחלוק רגשות הודיה ושבח או לפנות בתחינה בעתות מצוקה. במערך זה נלמד על התפילה כדבר אוניברסלי, נראה דרכים שונות להתפלל ונתוודע לסוגים שונים של תפילות.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

התפילה היא דרך אוניברסלית להביע בקשה והודיה, ויש לה מאפיינים יהודיים ייחודיים כמו מטבעות לשון, ואבחנה בניסוח בין תפילות שבח, בקשה והודיה.

שאלות מהותיות
 • במה התפילות מציפות בנו שאלות על אלוהים והאלוהי?
 • כיצד אוכל לחוות רגעי חיבור לאלוהים?
 • כיצד התפילה היא כלי עזר ביצירת חיבור לאלוהים?
 • כיצד טקסים ומנהגים יהודיים מעשירים את הדרך שבה אני חווה את חיי ואת העולם?
 • כיצד יכולים מנהגים יהודיים להיות משמעותיים עבורי גם אם אני לא מגדיר/ה את עצמי דתי/ה?
ידע
 • התלמידים יכירו תפיסות שונות של משמעות התפילה ואמצעיה.
 • התלמידים יכירו את שלושת סוגי התפילות: בקשה, הודיה ושבח.
מיומנויות
 • התלמידים ידעו לזהות רגשות וצורות מבע מגוונות עם אקט של תפילה.
 • התלמידים ידעו להבחין בין סוגי תפילות שונים באמצעות מילות מפתח.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

עזרי הוראה
מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

מומלץ לפתוח בדיון כללי בשאלה מהי תפילה. אפשר לעשות זאת באמצעות הפתיחים השונים המוצעים ביחידה מה זו תפילה, כמו הצגת היגדים שונים על התפילה או הצגת תמונות ומשפטים המביעים תפילה.

תוכן המערך:

 • פתחו בעיסוק בצד האוניברסלי של התפילה הבא לידי ביטוי ביחידה מה זו תפילה, ודונו במקורות השונים המביאים לה. בכיתות הגבוהות מומלץ להתעמק בתפיסה האינדיבידואלית של התפילה – תפילה כאקט של אדם יחיד, מנפשו, ולא מצורך חברתי  או מחובה או ציפייה דתית. היחידה פונה לכיתות הגבוהות, ואפשר להתאימו גם לתלמידים בוגרים בכיתות נמוכות יותר.
 • הציגו מבעים שונים של התפילה באמצעות היחידה סוגי תפילה, המבחינה בין תפילות בקשה, הודיה ושבח. המחישו באמצעות תפילות ספציפיות מסידור התפילה.
 • תוכלו לבחור אם להמשיך להתמקד ולעסוק גם בניסוחים ובמבעים השונים של התפילות ביהדות, בביטויים המיועדים לסוגים שונים, ולהעלות לדיון את השאלה מה החשיבות של מבעי תפילה קבועים, בעקבות הקטע של מרדכי בר-און.

סיכום:

חזרו לשאלות המהותיות של המערך וענו עליהן בעקבות הנלמד.