תפילות מרכזיות בסידור

מערך לימוד המתמקד בתפילות מרכזיות בסידור (ברכות השחר, שמע ישראל, תפילת העמידה ועוד).

מערך לימוד גילים: 8-6, 11-9 | 4-6 שיעורים

מבוא

בתנ"ך מוזכרות תפילות ספונטניות של יעקב, משה, חנה ועוד. גם בתקופת שני בתי המקדש לא היו תפילות ממוסדות למעט מספר פרקי תנ"ך שנאמרו בידי הכהנים, הלויים וקבוצות נבחרות משאר העם. לאחר חורבן בית המקדש השני חכמים החליטו למסד את התפילה ובמהלך השנים נוצר הסידור ונקבעה המצווה של אמירת שלוש תפילות ביום. נכיר כמה מן התפילות הנמצאות בסידור, את מקורן ואת הרציונל שעומד מאחורי אמירתן.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית
 • לתפילות השונות בסידור יש מטרה ומשמעות הנוגעת הן לפרט והם לעם ישראל.
שאלות מהותיות
 • כיצד יכולים מנהגים יהודיים להיות משמעותיים עבורי גם אם אני לא מגדיר/ה את עצמי דתי/ה?
 • כיצד התפילה היא כלי עזר ביצירת חיבור לאלוהים?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
ידע
 • התלמידים יכירו תפילות מרכזיות בסידור התפילה היהודי: מודה אני, ברכות השחר, קריאת שמע, תפילת העמידה, וילמדו על משמעותן
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לזהות ולשיים תפילות אחדות.
 • התלמידים יוכלו למצוא את התפילות הנלמדות בסידור.
 • התלמידים יוכלו להתפלל חלק מן התפילות שלמדו.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

שוחחו עם התלמידים על סדר היום שלהם – מה הם עושים כל יום? חלקו את תשובותיהם לדברים שעושים בבוקר, במהלך היום ובערב.
דונו: מדוע לא לובשים פיג'מה באמצע היום? הולכים לבית הספר בערב? הולכים לחוגים בבוקר?
כפי שיש היגיון בסדר היום שלנו, חכמים קבעו סדר יום לתפילות. במערך נלמד תפילות שונות ונראה מדוע חלק מהן מתאימות לבוקר, ואחרות חוזרות במועדים שונים ביום. יש גם תפילות ייחודיות לערב, עליהן לא נלמד.

הצעה לפתיח חלופי לבוגרים: חלקו לתלמידים סידורים, מומלץ סידורים עם תרגום בצד העברית. כתבו על הלוח בכל פעם תפילה אחת שתלמדו במערך ובקשו מהתלמידים למצוא אותה בסידור ולציין את מספר העמוד (אפשר לערוך תחרות). כתבו בצד את התפילות ומספרי העמודים לפי הסדר והסבירו על המבנה: ראשית תפילות הקשורות להשכמה ואחריהן עיקר התפילה – שמע ישראל ותפילת העמידה. למדו על חלוקת הסידור לשלוש תפילות מרכזיות: שחרית (בבוקר) מנחה (בצהריים) וערבית (בערב). בחגים ובמועדים נוספות עליהן תפילות נוספות.

תוכן המערך:

 • בין התפילות הפותחות את היום ומשתייכות לתפילת שחרית אנו מתמקדים בשתיים: מודה אני היא תפילת הודיה על עצם הקימה בבוקר. ברכות השחר הן תפילות שבח על פעולות פשוטות שאדם עושה עם ההשכמה. שתי התפילות מלמדות אותנו עם פתיחת היום לשים לב ולהכיר תודה גם על הדברים המובנים מאליהם.
 • תפילה עתיקה ובעלת חשיבות רבה במסורת היהודית היא קריאת שמע. זוהי הבעת אמונה באלוהים והבעת עיקרון יסוד של היהדות – האמונה באל אחד, והיא משולבת בשתיים מתפילות היום – שחרית וערבית, וכן נאמרת בלילה לפני השינה. נלמד על מקומה בתרבות היהודית, לא רק כתפילה.
 • בסדר תפילות היום, מיד לאחר קריאת שמע מגיעה התפילה המרכזית – תפילת העמידה. מבחינת חכמים זו התפילה החשובה ביותר כי היא מרכזת את כל הנושאים שהם ראו חשיבות בהזכרתם. היחידות על תפילה זו פונות לתלמידים הבוגרים יותר. היחידה הראשונה מלמדת על התפילה בכללותה, וביחידה השנייה מתמקדים במספר ברכות מתוכה. הלימוד עוסק במבנה התפילה שאפשר ללמוד ממנו על אופן ראוי בפנייה בבקשות לאחרים, וכן בחשיבות התפילה גם על עצמנו אך גם על הקהילה.
 • למעוניינים להרחיב אפשר להתמקד בברכה נוספת מתוך תפילת העמידה – ברכת עושה שלום החותמת את התפילה, והיחידה עליה מתמקדת בערך השלום.

סיכום:

חזרו לשאלות המהותיות ודונו במשמעות, בערכים ובהנהגות שאנו יכולים לאמץ מלימוד התפילות.

פעילות מסכמת לכל נושא התפילה: קיום תפילה חגיגית (למשל בראש חודש) בה יוזמנו התלמידים ללוות חלק מהתפילות והשירים בנגינה על כלים שונים, להקריא תפילות אישיות שחיברו או קטעים אישיים שמתחברים לתפילה מסוימת עליה למדו, להוסיף לשירים המסורתיים שירי תפילה 'חילוניים'  שמוכרים לכולם וכדומה. אפשר להזמין כיתות נוספות או בני משפחה.