נרות חנוכה

מערך לימוד העוסק בנרות חנוכה: אופן ההדלקה וסיבתה, והמשמעות הסמלית של הדלקת הנרות – רעיון הפצת האור ומשמעותו של האור לכל אחד באופן אישי ובתרבות.

מערך לימוד גילים: 8-6, 11-9 | 2-3 שיעורים

מבוא

המצווה העיקרית של חג החנוכה היא הדלקת נרות החג במשך שמונה ימים. הדלקת הנרות מסמלת את הזיכרון של מאורעות החג השונים – ניצחון היוונים וטיהור בית המקדש, הדלקה מחדש של המנורה במקדש ונס פך השמן. את נס פך השמן מציינים גם במנהג אכילת מאכלים מטוגנים כמו לביבות, ספינג' וסופגניות. ביחידה נראה כיצד הדלקת הנרות מבטאת גם רעיונות מטאפוריים של הגברת הטוב בעולם.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

מנהג הדלקת הנרות מזכיר את סיפור החג וגם, מבחינה סמלית, מבטא את השאיפה להגברת האור בעולם

מוטיב הדלקת הנרות הוא סמל לרעיון של הפצת הטוב בעולם כפי שבא לידי ביטוי גם בסיפור החג עצמו

שאלות מהותיות
 • מה תפקידם של סמלים בחגים?
 • כיצד טקסים ומנהגים יהודיים מעשירים את הדרך שבה אני חווה את חיי ואת העולם?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
ידע
 • התלמידים יכירו את מנהג הדלקת הנרות והקשר של המנהג לסיפור החג 
 • התלמידים יכירו משמעויות סמליות של מנהג הדלקת הנרות
 • התלמידים ידעו מה הקשר בין מנהג אכילת מאכלי שמן לסיפור החג.
מיומנויות
 • התלמידים ידעו להדליק את נרות חנוכה על פי הכללים המסורתיים (כמה נרות מדליקים, סדר הנרות לפי היום בחג) 
 • התלמידים ידעו לומר את ברכות הדלקת הנרות.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  היחידה.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

הציגו תמונה של מנורה וחנוכייה זו לצד זו ושאלו מה רואים בכל תמונה, ומה הקשר בין שתיהן. מה הסיבה לתשעת הקנים בחנוכייה?

 

תוכן המערך:

 • פתחו בלימוד היחידה "נרות חנוכה" המלמדת את כללי ההדלקה ואת הקשר שלהן לסיפור החג. לבוגרים – הרחיבו באמצעות היחידה "המחלוקת המדליקה של הלל ושמאי", בה נלמד הדיון על אופן הדלקת הנרות, וממנו מתפתח לימוד על נושא המחלוקת לשם שמים.
 • המשיכו ללימוד על נושא האור בהקשר של חנוכה. יחידת "אור וחושך" פונה לגילים הצעירים ועוסקת במשמעות של אור וחושך עבורנו באופן אישי. יחידת "האור כי טוב" פונה לגילים הבוגרים יותר ועוסקת במשמעות התרבותית של האור כפי שמשתקפת גם בסיפור חנוכה אך גם בתרבות שלנו ובתרבויות אחרות, למשל בהקשר של חגי יום ההיפוך החורפי.
 • לבוגרים אפשר להרחיב על משמעות האור באמצעות יחידת "האור באמנות" המתמקדת ביצירות של קלוד מונה – היצירות מתארות את אותו המקום אך בהשפעות שונות של האור. ביחידה נלמד מה ההשלכות שאנו יכולים ללמוד מזה לחיים שלנו, לנקודות מבט שונות, אובייקטיביות וסובייקטיביות.

סיכום:

הדלקת הנרות מסמלת את רעיון ניצחון האור על החושך. הציעו פעילויות שמבליטות את הסמליות הזו, כמו קישוט נרות חנוכה באמצעות שעווה צבעונית במילים טובות, אותן אור הנרות יפיץ לעולם. אפשר גם להשוות בין הדלקת הנרות לעשיית מעשים טובים המפיצים אור וממעיטים את החושך, ולבקש מהתלמידים לבחור כל אחד דבר טוב שהם מחליטים לעשות היום, לצייר או לכתוב אותו על נר. את כל הנרות תלו בכיתה ויחד תגבירו את האור.