ערכים בחנוכה

מערך לימוד העוסק בערכים מרכזיים הקשורים לסיפור חג החנוכה.

מערך לימוד גילים: 14-12 | 1-4 שיעורים

מבוא

חג החנוכה מורכב מפרטים רבים: סיפורים שונים שלומדים ומספרים, טקסטים שאומרים בתפילה ושרים בעת הדלקת הנרות, הדלקת נרות מדי ערב, ומנהגים שונים כמו אכילת מאכלים מטוגנים וסיבוב סביבונים. בכל אלו מגולמים גם ערכים, אותם אנו למדים מסיפור חנוכה ומקווים לאמץ אותם בהתנהגותנו גם מעבר לחג.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

בסיפור חג החנוכה מגולמים ערכים מרכזיים בתרבות היהודית שהדיון בהם רלוונטי גם לנו כיום.

שאלות מהותיות
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
 • כיצד אמונות, מוסר וערכים משפיעים על ההתנהגות שלנו?
 • אילו גורמים מעצבים את הערכים והאמונות שלנו ומשפיעים עליהם? כיצד מושפעים הערכים והאמונות שלי מהסובבים אותי?
ידע
 • התלמידים יכירו את המושג גזרות אנטיוכוס ומספר גזרות מרכזיות
 • התלמידים יכירו את תפילת על הניסים
 • התלמידים יכירו את סיפור נס פך השמן
 • התלמידים ידעו שערכים כמו גבורה, נאמנות לעקרונות שלי, דבקות בתרבות הייחודית שלי, גלובליזציה ואמונה גלומים בסיפור חנוכה.
מיומנויות
 • התלמידים ידעו לזהות ערכים הגלומים בטקסטים, בסיפורים ובמנהגים של חנוכה

   

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

מומלץ ללמוד מערך זה רק לאחר לימוד סיפור החג.

פתיח אפשרי:

אפשר לפתוח ב"שמש" של אסוציאציות למילה חנוכה. כל תלמיד יכתוב לעצמו חמש אסוציאציות ולפי תור כל אחד יגיד אחת מהן. בתוצר הסופי הקיפו בעיגול מילים הקשורות לערכים כגון גבורה, אמונה, אחדות, ושאלו מה הקשר בין כולן.

 

תוכן המערך:

 • פתחו ביחידה גבורה – יחידה זו עוסקת בערך שפעמים רבות מקשרים לחנוכה, אך לא מעט פעמים מתמקדים בגבורה פיזית. נבחן מהם סוגי הגבורה הנוספים הגלומים בסיפור החג ובכלל אילו עוד סוגי גבורה יש בחיינו ומתי הם באים לידי ביטוי.
 • לחילופין אפשר לפתוח גם ביחידה בנושא ההתייוונות. היחידה עוסקת ברעיון של שמרנות וסגירות תרבותית לעומת פתיחות ובאיזון ביניהם, תוך חיבור לתהליך הגלובליזציה שהוא חלק בלתי נפרד בחיינו בין אם נרצה ובין אם לא.
 • כהמשך לנושא ההתייוונות והגבורה נעסוק ברעיון הנאמנות לעקרונות – נחקור את עמידתם של המכבים מול היוונים, ונבדוק היכן בחיינו אנו נדרשים לעמידה כזו וכיצד ננהג.   
 • אפשר להרחיב גם לנושא הנס. סיפור חנוכה מציג שני ניסים – נס ניצחון מעטים על רבים ונס פך השמן. נתייחס לשאלות מהו נס, האם יש כזה דבר במציאות ומה בין לסמוך על ניסים לפעולה מצדנו. הערכים הגלומים בנושא זה הם אמונה מצד אחד ויוזמה אישית מצד שני

סיכום:

נבחן את הערכים לאור מנהגי החג: כיצד בא לידי ביטוי כל אחד מהערכים בטקסטים הנאמרים בחג ובמנהגיו (על הנסים, הנרות הללו, מעוז צור, ברכות הדלקת הנרות וכדומה).