פסח: ליל הסדר וההגדה

מערך לימוד העוסק בתכנים הנלווים לליל הסדר - מבנה ההגדה, קערת הסדר, וחלקים נבחרים מתוך "מגיד".

מערך לימוד גילים: 8-6, 11-9 | 2-4 שיעורים

מבוא

לב חג הפסח הוא ליל הסדר. ליל הסדר מורכב ממאכלים ומעשים סמליים, המלווים את קריאת ההגדה – טבילת כרפס במי מלח, התזת יין מהכוס בעשרת המכות, ועוד. נכיר את המעשים ואת הטקסטים המלווים אותם ונבין כיצד כל זה קשור לסיפור יציאת מצרים ולחג הפסח, ונדון בעיקרון בסיסי המלווה את ליל הסדר – המנהגים הייחודיים ושאילת השאלות שהם מביאים אליה.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית
 • מעשים סמליים בחגים כמעבירים משמעות, רעיונות וערכים.
שאלות מהותיות
 • מה תפקידם של סמלים בחגים? 
 • מדוע חגים, ריטואלים, מנהגים, ערכים ומסורות חשובים לי, למשפחה שלי ולקהילה שלי?
 • במה מסורות משפחתיות הנן חלק חשוב מחיינו?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
ידע
 • התלמידים יכירו את סימני הסדר 
 • התלמידים יכירו את תוכן קערת הפסח התלמידים יכירו ויבינו את משמעות הקטע מה נשתנה.
מיומנויות
 • התלמידים ידעו לזהות את הסדר של שלבי הסדר ולהתאימם לתוכנם. 
 • התלמידים ידעו לחבר בין סמלים לתפקידם ומשמעותם בטקסי הפסח.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

אפשר לפתוח בהשמעת מנגינה של סימני הסדר ולימודה, או במשחק זיהוי והיכרות סביב כרטיסיות סימני הסדר. דונו – מה אומר כל אחד מהסימנים? מדוע יש צורך ב"סדר" בליל הסדר?

 

תוכן המערך:

 • למדו את היחידה על סימני הסדר, ועל אמצעי זיכרון בהם אנחנו משתמשים גם במקרים נוספים. 
 • הכירו את קערת ליל הסדר – מה משמעות הסמלים שלה? כיצד היא מספרת את סיפור יציאת מצרים? ערכו קישור בין המאכלים השונים למקום שלהם בליל הסדר לאור "סימני הסדר" שנלמדו (מתי אוכלים חרוסת או מצה, למשל?)
 • למדו את הקטע "מה נשתנה" המציג את הסמלים והמעשים השונים שראינו בסימני הסדר ובקערה (וכן את ההסיבה שלא נלמדה) – כעת נלמד סיבה לכל הדברים יוצאי הדופן האלה, ונלמד על דרך לימוד מרכזית בליל הסדר באמצעות שאילת שאלות.
 • לבוגרים: אפשר להרחיב לשתי יחידות נוספות סביב תכני ההגדה – הא לחמא עניא ועשר המכות. ביחידות אלה אנו מתמקדים בסמל אכילת המצה ובמעשה הסמלי של הטפת יין, ואילו רעיונות סמלים אלה מעבירים. 

 

סיכום:

נראה כיצד אוסף הסמלים של ליל הסדר מעביר את רעיון של החג: נחזור על כל אחד מהסמלים והתלמידים יספרו מה הרעיון אותו הוא מעביר. התלמידים יחשבו יחד איך להציג את הרעיונות האלה בליל הסדר המשפחתי או הקהילתי. למשל להמציא יחד שיר שמצמיד לכל סמל משמעות, או להכין פתקים עם אימוג'ים של עבדות וחירות שיוכלו להציב בליל הסדר ליד המאכלים המתאימים.