פסח: עבדות וחירות

מערך לימוד הבוחן את רעיון החירות בחג הפסח ואת ההשלכות שלו לחיינו גם מעבר לליל הסדר.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

בחג הפסח אנו מציינים את יציאת בני ישראל מעבדות מצרים לחירות, רגע המסמל את הפיכתם לעם. החג מכונה אצל חכמים "זמן חירותנו". ביחידה נבחן מה משמעותה של החירות? מה הערך הגלום בה? ומה האחריות שלנו, כמי שהיו עבדים, לדאוג לרווחתם של נדכאים אחרים. כמו כן נבדוק את רעיון החירות בפריזמה עכשווית – שלנו עצמנו ושל קהילתנו.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

החירות היא ערך המלווה את תולדות עמנו, והוא משמעותי עבורנו כעם וכפרטים עד היום, כפי שבא לידי ביטוי בהגדה של פסח

שאלות מהותיות
 • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
 • מה המשמעות של חירות ביהדות?
 • במה הסיפור של התורה הוא גם הסיפור שלי?
 • מה היחס בין חירות ואחריות?
ידע
 • הקטעים מתוך חלק ה"מגיד" העוסקים בחירות (עבדים היינו, בכל דור ודור)
 • משמעות המנהגים והמאכלים השונים המסמלים עבדות וחירות בפסח (מצות, מרור, חרוסת ועוד) 
 • דוגמאות להיעדר חירות מההיסטוריה הקרובה של הקהילה שלהם, אם יש כזו.
מיומנויות
 • התלמידים יזהו את מיקומם של הקטעים השונים ב"הגדה של פסח".
 • התלמידים ימצאו דוגמאות להמחשת "בכל דור ודור", מהמציאות האקטואלית האישית או החברתית
 • התלמידים יסבירו כיצד סיפור יציאת מצרים רלוונטי כסמל עבורם ועבור אנשים אחרים בעולם, יהודים ולא יהודים, עד היום.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

אם לתלמידים יש מחשבים, שלחו להם קישור לענן מילים שיתופי שתפתחו באתר Mentimeter. בשלב הראשון כל תלמיד יכתוב את המילים שמזכירות לו עבדות, ואחר כך  את המילים שמזכירות לו חירות. בכל שלב בדקו: אילו מילים חזרו על עצמן הרבה? מה אפשר ללמוד מכך על נושא העבדות והחירות?

תוכן המערך:

 •  פתחו בלימוד הקטע עבדים היינו – בחנו את המשמעות וההשלכות של האמירה  שגם אנחנו – לא רק אבותינו – היינו עבדים, ובעקבות התבוננות בפסל המחישו באמצעות תנועות גוף ממש מהי ההרגשה של עבדות, ולעומתה מהי תחושת החירות. 
 • הקטע בכל דור ודור מוביל אותנו צעד נוסף קדימה, לכיוון האחריות הנובעת מהחירות. שוחחו על האחריות הנובעת מאתנו כיום, כצאצאי עבדים, לדאוג לנדכאים סביבנו. מיהם הנדכאים האלה?
 • היציאה ממצרים הייתה אפשרית בזכות האמונה והביטחון של העם בהבטחת אלוהים. בעקבות לימוד הקטע והיא שעמדה, בחנו את השפעת הביטחון הזה במהלך ההיסטוריה היהודית, עד ימינו.

סיכום:

 • התלמידים יעלו בזוגות הצעות לדרכים להעביר את הרעיונות של עבדות וחירות בליל הסדר המשפחתי או הקהילתי, ויחלקו עם הכיתה.
 • חירות ואחריות: הציעו עזרה למי שזקוק לה, בהשראת הרעיון של מחוייבותנו לנדכאים כמי שבעצמנו היינו נדכאים במצרים. רעיון זה בא לידי ביטוי בתורה ובדבריו של אדמונד פלג המובאים ביחידת בכל דור ודור – כמקור ובהרחבה. מצאו קבוצות הנזקקות לעזרה בסביבתכם וארגנו פעילות עזרה עבורם שהתלמידים יקחו בה חלק (איסוף בגדים ומשחקים, גביית "קמחא דפסחא", ועוד).