פורים – מנהגים וערכים

מערך לימוד על מנהגי חג הפורים והערכים המחברים ביניהם.

מערך לימוד גילים: 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

בחג הפורים נוהגים ארבע מנהגים מרכזיים שמוזכרים או נרמזים במגילה: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, משתה. יש כמה רעיונות שמחברים בין המנהגים האלה וביסודם הם מסמלים את הערבות ההדדית בין בני העם. במערך נלמד על המנהגים האלה, וגם על בעייתיות שעשויה לעלות מחובת ה"משתה" – שתיית היין.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

מנהגי חג הפורים המתוארים במגילה מסמלים את ערך הערבות ההדדית ומתקשרים כך לסיפור החג עצמו.

שאלות מהותיות
  • מה תפקידם של סמלים בחגים?
  • במה מתבטאת חשיבותי כפרט בקהילה?
  • כיצד לוח השנה העברי מסייע לי לצמוח?
ידע

התלמידים יכירו את ארבעת המנהגים המרכזיים של חג הפורים: קריאת מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה

מיומנויות

התלמידים יזהו את הביטוי של הערבות ההדדית במנהגים השונים של פורים.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

עזרי הוראה
מהלך אפשרי של מערך השיעור

אפשר להקרין דף מצגת עם 4 תצלומים המייצגים את 4 מנהגי החג ולשאול מה הקשר בין התמונות. מעבר לכך שאלו מצוות הנוהגות בפורים, כולן מוזכרות במגילה ומתחילות בעברית באות מ', ולכן מכונות ארבעת המ"מים. הסבירו שנראה אילו ערכים נלמדים ממנהגי הפורים.

 

תוכן המערך:

  • למדו את יחידת ארבעת המ"מים על מנהגי הפורים תוך התמקדות בערך המרכזי הנלמד מהם – ערך הערבות ההדדית.
  • סעודת החג מכונה בעברית משתה, משום שעיקרה שתיית יין. למדו על הצדדים השונים של מנהג זה ביחידה עד דלא ידע, ודונו בחשיבותו של ערך השמחה וכן בבעייתיות ובסיכון שבשתייה.
  • אפשר להמשיך לעסוק במנהג נוסף, מאוחר יותר שאינו נזכר במגילה אך הפך להיות נפוץ – התחפושות. ביחידה כיסוי וגילוי בפורים עוסקים בקשר בין התחפושות להתרחשויות המגילה עצמן בהן הרבה מאוד מוסתר ומתגלה במהלך העלילה.

סיכום:

בדקו כיצד הלימוד מאפשר לתלמידים לענות על השאלות המהותיות. אפשר לעשות "סל ערכים" למשל – אכפתיות, מעורבות, דאגה לחלש, קהילה, שמחה, גבולות, חשיפת האמת וכו'. על הלוח לעשות רשימה של מנהגי פורים, ותלמידים ישלפו ערך ויבחרו מנהג אחד שמבטא אותו ויסבירו כיצד.

יחידות קשורות