לבקש סליחה ולסלוח

מערך לימוד לקראת חגי תשרי העוסק בנושא הסליחה: חשיבות בקשת הסליחה, הקושי בכך והחובה לסלוח לאחרים.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 6-4 שיעורים

מבוא

תהליך חשבון נפש שעורכים יהודים רבים מראש חודש אלול ועד יום כיפור כולל התבוננות במעשינו הפחות טובים – בשפה המסורתית – בחטאים שלנו. המסורת מלמדת שלאחר גילוי מעשים אלו, עלינו לבקש עליהם סליחה. ממי יש לבקש סליחה: מאלוהים? מאנשים בהם פגענו? וכיצד עלינו לבקש סליחה: האם חייבים לבטא את החטאים בצורה מפורשת? מה מקומן של המילים בבקשת סליחה? לבסוף, מדוע כל כך קשה לפעמים לבקש סליחה? הצד השני של בקשת סליחה הוא לסלוח. האם חובה לסלוח לאדם שמבקש סליחה? מדוע לעתים קשה לסלוח? ביחידה לימוד זו נלבן שאלות אלו ואחרות הנוגעות לתקופת הימים הנוראים, אך כמובן רלוונטיים לכולנו במהלך כל השנה.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

ריטואלים ומנהגים של החגים מעודדים פריחה אישית ויחסים טובים בין אנשים. 

שאלות מהותיות
 • כיצד לוח השנה העברי מסייע לי לצמוח?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות? 
ידע
 • תלמידים ידעו שהמנהגים סביב ראש השנה ויום כיפור מעודדים אותנו להיות אנשים טובים יותר. 
 • תלמידים יבינו שהמסורת היהודית עוסקת ביחסים בין בני אדם לא פחות מהיחסים ביניהם לאלוהים.
 • התלמידים יבינו את תפילת הוידוי.
 • תלמידים יבינו שהמסורת היהודית מצווה שנבקש סליחה ממי שפגענו בו, וגם לסלוח למי שפגע בנו.
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו להיעזר במוטיבים ורעיונות של חגי תשרי כאמצעי להבעת תובנות על מעשיהם ויחסיהם עם אחרים.
 • התלמידים יוכלו לבטא את האתגרים הקיימים בסליחה ובבקשת סליחה.
 • התלמידים יוכלו להצביע על מעשה אחד שבעטייו עליהם לבקש סליחה.
 • התלמידים יוכלו לחבר בין החשיבה שלהם על אמירת סליחה ולסלוח ליצירות אמנות הנוגעות בנושא.
 • התלמידים ידעו איך להשתתף בתשליך. 

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של המערך. 

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

בקשו מהתלמידים לצייר מפת חשיבה סביב המילה "סליחה" שכוללת רגשות, מחשבות, זיכרונות וכל דבר העולה בדעתם.

תוכן המערך:

 • למדו את הטקסט מהמשנה במסכת יומא כדי לבחון תהליכים שונים שעלינו לעשות כדי לבקש סליחה על מעשים שונים.
 • ערכו שיחה סביב השאלה: האם חשוב לבטא בקשת סליחה במילים, בעזרת השיר "שנה טובה לרותי" ותפילת הווידוי.
 • בדקו כיצד מקורות ומנהגים עתיקים מקבלים פירוש מחדש על ידי מחברים ואמנים, כל אחד בדרכו שלו או שלה (למשל "וידוי  – הניגון" של האמן דוב אברמסון, תפילת תשליך של הרבה תמר דבדבני, השיר "על חטא" של פליציה ואור זוהר) והזמינו את התלמידים להוסיף את הפירושים שלהם לאחד המקורות או המנהגים המסורתיים.

סיכום:

התייחסו לשאלות המהותיות של היחידה בעזרת תובנות שרכשתם מהלימוד. למשל, עודדו תלמידים לחשוב על אדם שאליהם עליהם לומר סליחה, לחשוב על דרך טובה לבקש סליחה ממנו, ולעשות זאת.