שבת – יום מנוחה וקדושה

מערך לימוד העוסק בייחודה של השבת כיום שביתה ממלאכה, כיום נבדל משאר ימי השבוע.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 3-5 שיעורים

מבוא

שבת מוגדרת בתורה כ"יום שבתון": אלוהים שבת ממלאכת בריאת העולם וכזכר לכך אנו מצווים גם כן לשבות ממלאכה בשבת. המנוחה כוללת את כל המשפחה אך גם את העבדים, ואף את בעלי החיים במשק החי. נוסף למנוחה השבת מוגדרת גם כ"קדושה" ולכן לצד ההימנעות ממלאכה יש גם לעשות פעולות אקטיביות המכבדות את קדושת השבת – קידוש, אכילת שלוש סעודות, ועוד. היחידות עוסקות במהות של שבת כיום מנוחה וקדושה.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

השבת היא "יום מנוחה וקדושה": יום בו נמנעים ממלאכה ולצד זה עושים מעשים המציינים את קדושת היום וייחודו.

שאלות מהותיות
 • מדוע חגים, ריטואלים, מנהגים, ערכים ומסורות חשובים לי, למשפחה שלי ולקהילה שלי?
 • כיצד יכולים מנהגים יהודיים להיות משמעותיים עבורי גם אם אני לא מגדיר/ה את עצמי דתי/ה?
 • מה הופך זמן לקדוש?
ידע
 • התלמידים ידעו מה הקשר בין שבת לבריאת העולם.
 • התלמידים יכירו דרכים שבהן אפשר לנוח בשבת.
 • התלמידים יבינו מהי משמעות קדושת השבת והביטויים המעשיים של קדושה זו.
 • התלמידים יכירו דימויים שונים של השבת בהגות היהודית.
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לקשר בין אספקטים שונים של שבת (במנהגים, הלכות וכדומה) לבין הרעיונות של מנוחה וקדושה מהם הם נובעים.
 • התלמידים יוכלו להציע דימויים משלהם לשבת כיום מנוחה וקדושה.
 • התלמידים יוכלו לבחון עבור עצמם מהי השבת בעבורם, ולחבר בין ציון השבת המשפחתית והאישית שלהם מול מושג השבת בתרבות היהודית.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

 • כתבו על הלוח את המילים "מנוחה" ו"קדושה" ובקשו מכל זוג תלמידים לרשום לעצמם לפחות שלוש אסוציאציות לכל אחת מן המילים. אחר כך כל זוג יגיד לפחות את אחת המילים שכתב – הוסיפו אותן ללוח מסביב למילים "מנוחה" ו"קדושה".  כעת הוסיפו כותרת – "שבת". אילו מן המילים מתאימות לה? בקשו מהתלמידים לגשת ללוח ולהקיף אותן. האם יש מילות מנוחה שאינן מתאימות? האם יש מילות קדושה שאינן מתאימות?  במה מתבטאת המנוחה בשבת?

תוכן המערך:

 • פתחו ביחידה שבת בראשית בה נלמד המקור מן התורה למנוחת השבת. נבין כיצד שבת הפכה להיות סמל ליום מנוחה, ולמעשה משפיעה על כל השבוע שלנו (ואף של עמים רבים אחרים).
 • למדו את הקטע מחומש שמות ביחידה השבת – מנוחה לכולם, ממנו לומדים על ההיקף של מנוחת השבת, לפי המסורת היהודית. קטע זה מלמד אותנו על הערך של שוויון המעמדות ששבת מביאה עמה.
 • בחרו בקטעים הגותיים מבין היחידות על דבריהם של ההוגים הרב אברהם יהושע השל (השבת – אי בים סוער ו-השבת – ארמון בזמן) והרב מרדכי קפלן (השבת – זמן להתבונן מחדש). למדו איזה פן של מנוחת וקדושת השבת בא לידי ביטוי בדימויים השונים – ההפוגה, חידוש הכוחות, הניתוק מהיום-יום ועוד.  
 • לבוגרים: למדו על נושא הקדושה של השבת וזמן בכלל, ביחידה הקידוש והקדושה

סיכום:

בחנו את שאלות העל של המערך לאור הלימוד, ובדקו: מה משמעות מנוחת השבת לחברה בכלל ולכל אדם בפרט, ואילו אספקטים של השבת אנו יכולים לאמץ בחיינו כדי שהמנוחה והקדושה תורגש בהם.