טקסי השבת

מערך לימוד על השבת העוסק בטקסי השבת המסורתיים השונים: הדלקת נרות, קידוש, הבדלה.

מערך לימוד גילים: 8-6, 11-9 | 3-4 שיעורים

מבוא

לאורך שבת יש רצף של טקסים המעצבים את דמותה: החל מקבלת פני השבת באמצעות הדלקת נרות, דרך תפילות השבת, קידוש בערב ובבוקר ושלוש סעודות, וכלה בטקס הפרידה מהשבת – ההבדלה. הטקסים מסייעים להחלת אווירה ייחודית בשבת, בלשון המסורת: אווירה של קדושה.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

השבת היא יום מיוחד במסורת היהודית. ייחוד זה נוצר בין היתר באמצעות המנהגים והטקסים שנעשים במהלכה. כל משפחה מציינת את השבת בדרכה שלה ומשלבת מנהגים אלו במידה שמתאימה לה.

שאלות מהותיות
 • מה תפקידם של סמלים בחגים? 
 • מדוע חגים, ריטואלים, מנהגים, ערכים ומסורות חשובים לי, למשפחה שלי ולקהילה שלי?
 • כיצד יכולים מנהגים יהודיים להיות משמעותיים עבורי גם אם אני לא מגדיר/ה את עצמי דתי/ה?
 • כיצד טקסים ומנהגים יהודיים מעשירים את הדרך שבה אני חווה את חיי ואת העולם?
 • מה הופך זמן לקדוש?
ידע
 • התלמידים יכירו חלק מהמנהגים והטקסים הנהוגים בשבת מסורתית ומקומם ברצף של היום. 
 • התלמידים ידעו שלמנהגים ולטקסים יש כוח ליצור אווירה מיוחדת.
 • התלמידים יכירו תשמישי קדושה הקשורים לטקסי השבת.
 • התלמידים ידעו תפילות וברכות שהן חלק מטקסי השבת. 
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לברך את ברכות השבת (הדלקת נרות, ברכה על היין). 
 • התלמידים יוכלו להשתתף בטקס ההבדלה.
 • התלמידים יוכלו לבטא את משמעות השבת עבורם ועבור משפחתם, וכיצד ירצו לציין ולחגוג אותה.

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

עריכת טקס קבלת שבת כיתתי הכולל הדלקת נרות, ברכת הבנים והבנות, קידוש ובציעת חלה.
עריכת טקס הבדלה כיתתי.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

 • בזוגות או בקבוצות קטנות, בקשו מהתלמידים לספר על טקס אישי שהם עושים ביום יום, למשל "טקס" ההליכה לישון – אלו פעולות אתם עושים לפני ההליכה לישון? במליאה, שוחחו על היתרונות שיש בטקסים מסוג זה – מה אנחנו מרוויחים מהם?
 • הביאו לכיתה חפצים הקשורים לשבת (פמוטים ונרות, מגש לחלה עם חלה, גביע יין, ערכת הבדלה). שאלו את התלמידים מה מהפריטים מוכרים להם, ולמה הם משמשים.

תוכן המערך:

 • למדו את היחידה על הדלקת נרות ושוחחו על הייחוד שיש לאור נרות וכוחם לסמן עבורנו מעבר מזמן אחד לזמן אחר (מחול לקודש). התבוננו באיור של המשפחה מדליקה נרות כדי לשוחח על הדלקת נרות כחוויה משפחתית.
 • למדו את היחידות על הקידוש, ברכת הבנים והבנות וההבדלה כדי ללמוד על טקסים נוספים ברצף השבת, עמדו על הדומה בין המנהגים והטקסים השונים והמשותף להם, ועל הדרך בה הם מסייעים ליצירת אווירת הקדושה בשבת.
 • לבוגרים, העמיקו את הלימוד בעזרת סיפור חסידי ביחידה להרגיש את השבת המלמד כי בני אדם הם אלו היוצרים אווירה של קדושה באמצעות מנהגים ומעשים שהם עושים.

סיכום:

נכין תערוכה כיתתית בנושא תפקידם של טקסים ומנהגים בשבת. התלמידים יתייחסו לשאלה זו באופן אישי, ויכינו מיצגים, כל מיצג כולל חפץ, תמונה, או סיפור המציג את חווית השבת המשפחתית שלהם. על התלמידים לספר על הפריט (למשל מאיפה השיגו אותו, זיכרון שקשור אליו, סיפורו של הפריט וכדו') ולנמק כיצד פריט זה משמעותי לחוויית השבת המשפחתית שלהם.