חשבון נפש

מערך לימוד לקראת חגי תשרי העוסק בנושא חשבון הנפש: ההתבוננות בעצמנו ובמעשינו ובמקרה הצורך – חרטה עליהם.

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 6-4 שיעורים

מבוא

אחד הנושאים המרכזיים של חגי תשרי הוא חשבון נפש שכל אדם אמור לערוך החל מראש חודש אלול ועד ליום הכיפורים. חשבון נפש הוא כינוי לתהליך של ביקורת עצמית, להרהורים שאדם מהרהר על חייו ובהם הוא מסכם את מעשיו ואת הישגיו ומעריך אותם. במידה והאדם מוצא פגם במעשיו כלפי אחרים, עליו לבקש סליחה ממי שפגע ולחזור בתשובה (לחזור למוטב). בדיקה זו אמורה להוביל אותו להחלטות לקראת העתיד, ולשינויים שהוא מבקש לעשות.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

ריטואלים ומנהגים בחגים מעודדים צמיחה אישית. 

שאלות מהותיות
 • מה תפקידם של סמלים בחגים?
 • כיצד אוכל להיות "אני" הטוב ביותר השנה: בכיתה, בבית, ובחיים בכלל? 
ידע
 • התלמידים ילמדו רקע מידעי ומנהגים סביב תקיעת השופר בראש השנה.
 • התלמידים יכירו שמות התקיעות (תקיעה, שברים, תרועה).  
 • התלמידים יכירו את הברכה הנאמרת לפני התקיעה. 
 • התלמידים יבינו שהשופר הוא סמל להתעוררות
 • התלמידים יכירו מאפיינים שונים של חודש תשרי המעודדים התבוננות פנימית ותשובה. 
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לקשר בין תובנות מחייהם לנושאים הבאים לידי ביטוי בחגי תשרי.
 • התלמידים יוכלו להיעזר במוטיבים ורעיונות של חגי תשרי כאמצעי להבעת תובנות על מעשיהם ויחסיהם עם אחרים. 
 • התלמידים יוכלו לזהות את שמות תקיעות השופר. 
 • התלמידים יוכלו לנקוב בדבר אחד עליו ירצו לחזור בתשובה. 
 • לחבר בין תובנותיהם על חשבון נפש ליצירות אמנות או ספרות הנוגעות אף הן בנושא. 

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של המערך. 

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח  אפשרי :

הביאו לכיתה שופר ושעון מעורר. שאלו את התלמידים: מה הקשר בין שני החפצים?

שתפו את התשובות, למשל בלוח padlet שיתופי או בכתיבה על כרטיסיות בצורת שופר לתלייה בכיתה.

תוכן המערך:

 • למדו את הקטע של הרמב"ם "השופר כשעון מעורר", ובעקבותיו הנחו את התלמידים בעשיית חשבון נפש אישי.
 • למדו את יסודות התקיעה בשופר.
 • להעשרת תהליך חשבון הנפש האישי והבנה מעמיקה יותר של דברי הרמב"ם, הרחיבו באמצעות מקורות ספרותיים או אמנותיים:
  •  קשרו בין יצירת אמנות (למשל הפסל האיש החושב" של רודן) ובין דברי הרמב"ם.
  • בעקבות קריאת הסיפור "החזרה למוטב" של או הנרי או השיר "אני הולכת ברחוב" של פורשיה נלסון, הציעו פעילות כתיבה יוצרת כמו כתיבת סוף חדש לסיפור או כתיבת שיר על התנסויות שלהם, שיביאו לידי ביטוי את רעיון ההתעוררות שלמדו מהמקור של הרמב"ם.

סיכום:

ענו על השאלות המהותיות של המערך בעקבות התובנות שנרכשו במהלך הלימוד. לדוגמה: 

 • בעקבות חשבון הנפש האישי שלכם, כתבו רשימה של שלושה צעדים פשוטים וקטנים שתנקטו בהם התקופה הקרובה כדי להשתפר.
 • הציעו מקבילות לתקיעת השופר שיוכלו לשמש אתכם כ"שעון מעורר" גם במהלך השנה – באילו עוד הזדמנויות כדאי לנו לעצור ולעשות חשבון נפש? מה יוכל להעיר אותנו לקראת אותן הזדמנויות?