מגילת רות

בתפילת חג השבועות קוראים את מגילת רות. סיפור המגילה התחבר לחג השבועות בגלל המועד שבו הוא מתרחש – בעת קציר החיטים, הוא גם מועד החג. אך ניתן לקשר בין השניים גם בתוכן המגילה.

מערך לימוד גילים: 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

בחג השבועות קוראים את סיפור מגילת רות. סיפור המגילה, שעל פי המסורת המתרחש לפני כ-3000 שנה, מגולל סיפור של אישה שבחרה לעזוב את ביתה ומשפחתה ולהיות חלק מהעם היהודי. בסיפור מגולמים ערכים שונים ובראשם חסד וקבלת גרים. תוכן המגילה נקשר לחג השבועות הן בגלל מועד התרחשותו – ימי קציר החיטים, העונה בה מצוין החג – אך גם בגלל ההקבלה בין קבלת היהדות בידי רות לקבלת התורה בידי עם ישראל שאותה חוגגים ביום זה.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

סיפור מגילת רות מגלם ערכים מרכזיים בתרבות היהודית, בין השאר בהקשר של שייכות לעם ולערכיו.

שאלות מהותיות
 • באילו דרכים אני מחובר/ת לעם היהודי?   
 • כיצד היהדות שלי באה לידי ביטוי בחיי?
 • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
 • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
 • כיצד אמונות, מוסר וערכים משפיעים על ההתנהגות שלנו?
 • מה הם הערכים היהודיים (כגון: חירות, אחריות, צדק, קהילה, כבוד לשונה, ועוד) שחברה מתוקנת צריכה להוקיר?
ידע
 • התלמידים יכירו את סיפור מגילת רות
מיומנויות
 • התלמידים יוכלו לזהות בין מאורעות שונים במגילה לחסד המבוטא בהם
 • התלמידים יוכלו לקשר בין בחירות שעשתה רות לבחירות של שייכות לעם היהודי שנעשות בחייהם

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

חלקו לתלמידים את התבנית תעודת זהות אישית ובקשו מהם למלא אותה. דונו במליאה או בקבוצות: אילו מהמאפיינים הזהותיים שציינו בתבנית נקבעים בבחירה ואילו לא? מה עם ההשתייכות היהודית, האם היא נתונה או תוצר של בחירה?

 

תוכן המערך:

 •  למדו על בחירתה של רות ביהדות ביחידה רות – להיות יהודי. עסקו בדמיון בין בחירתה לבחירות שאנו עושים בחיינו בנושא הזהות היהודית שלנו.
 • למדו על נושא החסד במגילת רות, ובחנו כיצד החסד קשור להצטרפותה לעם היהודי ומה אנו יכולים ללמוד על נושא החסד וחשיבותו.

סיכום:

ראינו שמגילת רות מציפה מספר נושאים יהודיים. נבחן כיצד הלימוד ענה על השאלות המהותיות. לשם כך אפשר לערוך פעילות מסכמת המחברת בין הלימוד להשלכות אישיות, למשל ראיון עם בני משפחה לגבי משמעות היהדות עבורנו, פעילות חסד בקהילה וכדומה.

יחידות קשורות