התורה

במערך נעסוק ברעיון לימוד התורה, בחשיבות התורה בחיינו באופן כללי ובביטוי לימוד התורה בחג השבועות.

מערך לימוד גילים: 8-6, 11-9 | 3-4 שיעורים

מבוא

חכמים מזהים את חג השבועות עם התאריך של קבלת התורה בידי משה בהר סיני. מרעיון זה צמחו מנהגים רבים הקשורים ללימוד תורה בחג ובראשם מנהג "תיקון ליל שבועות". נבחן את לימוד התורה בהקשר של חג השבועות, את משמעות מעמד קבלת התורה ואת תוכן לוחות הברית, ונעסוק בחשיבות הלימוד בכלל.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

התורה בפרט והלימוד בכלל הם בעלי חשיבות מרכזית בתרבות היהודית, במנהגיה ובמאפיינים החברתיים והמוסריים שלה.

שאלות מהותיות
  • במה הסיפור של התורה הוא גם הסיפור שלי? 
  • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
  • כיצד המנהגים היהודיים משקפים את ערכי היהדות?
ידע
  • התלמידים יכירו את סיפור מעמד הר סיני
  • התלמידים יכירו את תוכנן הכללי של עשרת הדיברות
מיומנויות

התלמידים ידעו לקשר בין תכנים נלמדים מסיפורי התורה לבין ערכים ורעיונות שרכשו מהם

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  מערך הלימוד.

התהליך הלימודי

מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

הציגו לתלמידים את האיור של האמנית ברברה פישר. התלמידים ירשמו לעצמם או יתארו מה הם רואים בתמונה, אילו תחושות היא מעוררת ומה מושך את תשומת ליבם בתמונה. לאחר מכן הסבירו שזהו ציור של מעמד הר סיני.

 

תוכן המערך:

  • פתחו בלימוד על מתן תורה. עם הבוגרים יותר אפשר ללמד את יחידת מעמד הר סיני. עסקו בייחודיות ובמאפיינים החזותיים והקוליים של האירוע ובקשר בינם לבין מעמדה וחשיבותה של התורה.
  • מהו הערך של הלימוד עבורנו? למדו את יחידת טובה תורה מכל סחורה ובחנו את הערך המוסף של צבירת הידע ושל הלימוד בכלל לעומת צבירת רכוש. עם הבוגרים יותר תוכלו להעמיק ביחידת לימוד תורה הבוחנת דרכים השונות לרכוש ידע ולהטמיע אותו, ומתקשרת למנהג "תיקון ליל שבועות". חזקו את התכנים הנלמדים באמצעות התבנית מה לומדים מן התורה הממחישה את הרעיונות והערכים שאנו מטמיעים בעקבות הלימוד.
  • עם תלמידים בוגרים יותר אפשר להתמקד בעשרת הדיברות ובמה שהופך אותם לחוקי יסוד בתרבות היהודית.

 

סיכום:

בחנו את הדרך בה הלימוד סייע למענה על השאלות המהותיות של המערך. תוכלו לבקש מהתלמידים לבחור דבר אחד שכתבו בתבנית "מה לומדים מן התורה" ולחלוק אותו עם הכיתה. אפשר ליצור מצגת משותפת, או מיצג כיתתי של ציורים, וכך מתקבל אוסף כיתתי של ערכים ורעיונות שהקנה להם הלימוד.

יחידות קשורות