"מאי חנוכה?"

מה הסיפור ההיסטורי של חנוכה? מערך לימוד העוסק בסיפורים השונים של חג חנוכה ובהשפעתם על אופי החג

מערך לימוד גילים: 11-9, 14-12 | 2-3 שיעורים

מבוא

חג החנוכה מתבסס על סיפור היסטורי שמתואר בספרי מכבים א ו-ב. לפי הסיפור, בעקבות גזרות קשות של השלטון הסלאוקי והכנסת פסלים למקדש מורדים היהודים תחת הנהגת יהודה המכבי וכובשים חזרה את המקדש וחונכים אותו ב-כה בכסלו. מאות שנים לאחר מהמאורעות, מופיע בתלמוד הבבלי סיפור על חנוכת המקדש לפיו נשאר רק פך שמן אחד טהור להדלקת המנורה שדלקה בקביעות בבית המקדש, שבאורח נס הספיק לשמונה ימים. שני מקורות אלה הם הבסיס הן למנהגי החנוכה הן לרעיונות שונים הבאים לידי ביטוי בחג, ובמערך נבחן את החיבור והשוני בין שני המקורות.

תוצאות רצויות

הבנה יסודית

לחג החנוכה יש נרטיבים שונים, עם דגשים ותפיסות עולם נבדלות, הבאים לידי ביטוי במקורות שונים.

שאלות מהותיות
  • מה תפקידם של סמלים בחגים?
  • מה נוכל ללמוד מן הדורות השונים?
ידע
  • התלמידים יכירו את סיפור המרד והניצחון כפי שמתואר בספר מכבים
  • התלמידים יכירו את סיפור נס פך השמן המתואר בתלמוד הבבלי
מיומנויות
  • תלמידים ידעו להבחין בין הנרטיבים השונים שבחג ולמצוא את ביטויים בטקסטים הנאמרים בחג – על הניסים והנרות הללו.
  • התלמידים ידעו לחבר בין מנהגי החג וסיפור החג

הערכה

כיצד יוכיחו התלמידים שהם:
רכשו את הידע; יכולים לבצע את המיומנויות; יכולים להגיב באופן מעמיק לשאלות המהותיות ולרעיונות הגדולים

המורה תיצור אמצעי הערכה לפני תחילת ההוראה של  היחידה.

התהליך הלימודי

עזרי הוראה
מהלך אפשרי של מערך השיעור

פתיח אפשרי:

הביאו לכיתה חנוכייה ושאלו – מה הסיפור שמספרת לנו החנוכייה. בעקבות התשובות אפשר לסכם כי למעשה החנוכייה מספרת לנו כמה סיפורים, עליהם נלמד. 

לחילופין, אפשר לעשות פעילות יע"ל (KWL) – יודע, עניין אותי, למדתי: בזוגות הם כותבים נקודות שהם יודעים על החג. אפשר לעשות סבב במליאה בין הקבוצות ולרשום את התשובות  על הלוח. אחר כך כל זוג צריך להעלות לפחות שאלה אחת שמעניין אותו ללמוד על החג. בסיכום נחזור למידע שהעלו ונראה מה התחדש להם.

 

תוכן המערך:

  • כדאי להקדים ולספר לתלמידים את הרקע ההיסטורי לחג. אפשר להתבסס בקצרה על המתואר ברקע למורה ביחידות השונות במערך זה, או לתרגם את יומן חנוכה – תיאור דמיוני של המאורעות מפי ילדה בת זמנם.
  • אם התלמידים לא למדו עדיין על חנוכה, מומלץ לפתוח ביחידת "חנוכה – סיפור החג". היחידה מתמקדת בסיפור המוכר של נס פך השמן. דונו בקשר בין הסיפור למנהגים השונים של החג – הדלקת הנרות, אכילת מאכלים מטוגנים, ושירת מזמורים כמו "הנרות הללו".
  • השלב הבא מתאים לבוגרים יותר, שמכירים היטב את סיפור נס פך השמן. בשלב הזה הם יערכו היכרות עם סיפור היסטורי המתואר בספר מכבים א, על חנוכת המקדש שעשו המכבים עם השתלטותם מחדש על בית המקדש. סיפור זה מובא ביחידת חנוכה – פנים שונות לחג. במהלך הלימוד יבחנו התלמידים את המיקוד השונה של כל אחד מהמקורות ואת הביטוי שלהם במנהגי החג. 
  • לבוגרים אפשר להביא מקור נוסף המציג את סיפור נס פך השמן – הפיוט "מעוז צור"

 

סיכום:

ודאו שהתלמידים יכולים לזהות את הביטוי של סיפורי חנוכה במנהגי החג, בטקסטים ובשירים הנאמרים בו. אפשר לחלק לכל תלמיד ציור של נר או של חנוכייה עם המשפטים הבאים:

נרות חנוכה מספרים לי… 

אני לומד/ת מסיפור חנוכה לחיים שלי היום ש… 

והם ישלימו את המשפטים לפי הנלמד במערך.

אם נעשתה פעילות יע"ל (KWL), חזרו אליה עכשיו וראו מה התחדש לתלמידים.

יחידות קשורות