ПЪРВИЯТ ШАБАТ

На седмия ден Б-г си почина от работата по Сътворението.
Седмият ден на Сътворението е определен за ден на почивка – Шабат. От описанието на Шабат в историята на Сътворението ще научим за това как Б-г си е отпочинал и ще изследваме как си почиваме от нашите работни дни.

Ресурс Възрасти: 6-8, 9-11

Извор

И бяха завършени небето и земята и цялото тяхно войнство

И завърши Б-г на седмия ден работата Си, която правеше,

 и Си почина от цялото дело, което беше направил

И благослови Б-г Седмия ден и го освети, 

защото в този ден Си почина от всички Си дела, които бяха създадени, за да действат.

(Берешит / Битие 2:1-3)

וַיְכֻלּוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ וְכָל צְבָאָם.  

וַיְכַל אֱ-לֹהִים בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה; 

וַיִּשְׁבֹּת בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר עָשָׂה.  

וַיְבָרֶךְ אֱ-לֹהִים אֶת יוֹם הַשְּׁבִיעִי וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ:  

כִּי בוֹ שָׁבַת מִכָּל מְלַאכְתּוֹ אֲשֶׁר בָּרָא אֱ-לֹהִים לַעֲשׂוֹת.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Какво поддържа/позволява/вдъхновява развитието ми?  
 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?
 • Как еврейските традиции и обичаи обогатяват начина по който възприемам живота си и света около мен?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Защо е важно да имаме един ден почивка?      
 • Каква е връзка между Шабат и останалите дни от седмицата?      
 • Кои са някои от нефизическите начини за почивка? 

Материали за учителя

В Тората историята за Сътворението е описана в глави 1ва и 2ра от книгата Берешит / Битие. Според тази история Б-г е създал света за шест дни. Всеки ден Б-г създава различна част от Сътворението: светлината и тъмнината, небето и земята, океаните, животните, небесните...

Прочети повече

В Тората историята за Сътворението е описана в глави 1ва и 2ра от книгата Берешит / Битие. Според тази история Б-г е създал света за шест дни. Всеки ден Б-г създава различна част от Сътворението: светлината и тъмнината, небето и земята, океаните, животните, небесните тела и, разбира се, хората. На седмия ден Б-г „си почина” от работата по създаването на света. Б-г благословил седмия ден и го отделил от останалите дни от седмицата. В еврейската традиция седмият ден е ден за почивка, в памет на деня, в който Б-г си е почивал от делото на Сътворението. Традицията ни учи подобно на Б-г, да не вършим никаква работа в този ден и да си почиваме от делничните си дейности. През поколенията еврейският закон и философия определят границите на почивката за Шабат – уточняват кои дейности трябва да се избягват, за да не се нарушава определението за „почивка“. Хората, които не спазват стриктно еврейския закон, могат да определят почивката сами за себе си. Тази почивка може да включва физически упражнения, време за семейството или хобито, време за молитва, време просто „да бъде“, без да е необходимо „да се прави“ и да се изпълнява, или всяко друго нещо, което им се струва като начин за почивка от рутината на седмицата.

С този пасаж започва кидуша, който се казва в петък вечер.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

За по-малките ученици:

 • Помолете учениците да изиграят различни видове работа (например строителство, готвене, почистване, писане на домашни, работа в офис, градинарство и др.) и различни видове почивка (насърчете ги да мислят за различни видове почивка, а не просто да спят, например четене на книга, лека разходка, правене на нещо, което обичат и т.н.). След това направете същите неща на фона на музика. Пуснете бърза, ритмична музика и извикайте на висок глас: „Понеделник“, „Вторник“ и т.н., докато учениците изпълняват различните видове работа. Когато стигнете до Шабат, променете музиката или намалете силата на звука и помолете учениците да разиграят различни видове почивка.   

  За по-големи ученици:

 • Асоциативни дейности, включващи концепции за работа и почивка, насочени към разработването на тези концепции отвъд първоначалните и автоматизирани мисли: Разделете дъската на две части, по една за всяка концепции , в едната част напишете думата „работа“, а в другата думата „почивка“. Помолете учениците да се опитат да измислят синоними, които те свързват с думите „ работа“ и „почивка“ . След това начертайте таблица, с две колони. Нека учениците попълнят таблицата с думите, които са добавили към концептуалните. Първата колона е за думи, които те свързват с делничните дни, а втората колона е за такива, които те асоциират със Шабат. Проверете дали всички думи, свързани с почивка, са попаднали в колоната на Шабат и дали всички думи, свързани с работата, са попаднали в колоната за делничните дни. Има ли думи, отнасящи се към работата, които те да са свързали със Шабат? Кои думи и защо?
 1. От какво си почива Б-г на седмия ден от сътворението?             
 2. Мислите ли, че Б-г е трябвало да си почине след създаването на света? Ако не, защо тогава Б-г си почива?             
 3. Имате ли нужда от почивка в края на седмицата? Защо? С каква усилена работа се занимавахте през седмицата?
 4. Има ли неща, за които смятате, че нямате време през седмицата? Кои са те?             
 5. Как си почивате?             
 6. Как почивката на Шабат допринася за останалата част от седмицата?  

За по-големи ученици:

 1. Как мислите, защо в, Тората ни се разказва за почивката от работата по Сътворението на света, вместо просто историята на Сътворението да завърши с последното създадено на шестия ден?             
 2. Каква е връзката между спиране на работата и почивката? Дали това е едно и също? Ако не, каква е разликата?             
 3. Казва се, че Б-г благославя  и освещава Шабат. Обяснете тези действия със свои думи. Каква е благословията на шабат за вас?   
 • Покажете тази презентация, в която са включени илюстрации, изобразяващи сътворението на света. Обяснете какво е създадено през всеки един от дните, като едновременно с това инструктирайте учениците да го намерят в илюстрациите. Сега помолете учениците да нарисуват картина на Шабат. Помислете заедно: Как можем да изобразим Шабат? Как можем да нарисуваме почивка? Какво са в нашите представи Шабат и почивка?
  Предизвикателство: Помолете учениците да изберат палитра от цветове, които според тях представляват почивка, и след това ги накарайте да използват тези цветове, за да нарисуват картината на своя шабат. Кои цветове не отговарят на усещането за почивка? Защо? За да завършите упражнението, можете да закачите всички картини, които учениците са нарисували, и да ги сравните помежду им. Обърнете внимание на различните способи, по които всеки ученик е избрал да изобрази Шабат, обърнете внимание на това дали картините споделят нещо общо – общо за всички преживявания на учениците в Шабат.
  За по-големи ученици:
  Целта на тези дейности е да се разшири понятието „почивка“ за учениците и те да изследват споделените и личните компоненти на почивката.
 • Заедно с учениците, направете на дъската списък с начините, по които те могат да си починат, за да се заредят с енергия. Нека учениците се разделят на по двойки. Всеки ученик трябва да разкаже на партньора си за собствения си шабат и за начина, по който преживява Шабат. Предложете им да мислят за един Шабат, който им е бил особено забавен и на който са почувствали, че са акумулирали нова енергия за следващата седмица. Обобщете урока пред класа: Какви са различните начини за почивка? Кои начини са най- популярни? Защо действията, които бяха споменати ни помогат да си починем?
  Покажете снимки на почивка и развлечения. Помолете всеки ученик да избере три снимки и да ги подреди според нивото на почивка, което всяка от тях изобразява. Учениците могат да включат в собствените си класации и дейности, които не са изобразени на снимките, но които според тях представляват почивка. Помолете всеки ученик да сподели собствената си подредба, отбелязвайки коя снимка, според тях, изобразява най-високото ниво на почивка и коя снимка най-ниското ниво на почивка.
  Обсъдете: Какво прави дадена дейност по-спокойна, а друга по-малко спокойна? Въпрос ли е на нивото на физическа активност? Има ли неща, които понякога се считат за спокойни, а друг път не? Походът сред природата понякога е спокоен, а понякога не? Дали? Помолете учениците да определят що е то почивка.
  До този момент изрично подчертавахме, че заповедта за почивка на Шабат не се отнася само до физическата работа. Но въздържането от физическа работа е част от почивката на Шабат.
 • Отбележете вярното за Вас в таблицата по-долу:      

Аз съм „отпочиващ“ човек ………………………… .. Аз съм активен човек

(Обичам да си седя и т.н.)                             (Обичам да тичам, скачам и т.н.)

 

Въпроси:

– Доволни ли сте от това къде сте се позиционирали?             

– Бихте ли искали да опитате да действате по различен начин?             

– Има ли ситуации, в които сте склонни да бъдете по-спокойни и ситуации, в които сте по-активни? Кои ситуации и защо?             

– Какви са предимствата и недостатъците на всеки подход?

 •  Прочетете пасажа от Мечо Пух за това, как се прави „нищо“.
  И така те тръгнаха нататък и след като повървяха малко, Кристофър Робин попита:
  – Какво най-много обичаш да правиш на този свят, Пух?
  – Ами — каза Пух — какво обичам най-много… — И той се спря да помисли [……]. И като размисли всичко това, той каза: „Това, което обичам най-много на този свят, е Аз и Прасчо да дойдем да те видим и ти да ни кажеш: «Какво ще кажете за нещо малко?», и аз да кажа: «Не бих имал нищо против, а ти, Прасчо?», и вън да е ден за тананикане и птичките да пеят.“
  – И на мен това ми харесва — каза Кристофър Робин. — Но най обичам да правя Нищо.
  – Как го правиш Нищото? — попита Пух, след като дълго се чуди.
  – Ами когато някой ти викне — точно когато си тръгнал да го правиш — „Какво ще правиш, Кристофър Робин?“, и ти отговориш: „О, нищо“, и тогава отиваш и го правиш.
  – О, разбрах! — каза Пух.
  – Ето това, което сега правим, е нищо.
  – О, разбрах — каза пак Пух.
  – То значи да се скиташ, да се вслушваш във всичко, което не можеш да чуеш, и за нищо да не те е грижа.
  – О! — каза Пух.
  (Дао-то на Пух)
  Обсъдете как можем да направим „нищо“ и какво толкова хубаво има в това. Какво харесва Кристофър Робин, когато прави „нищо“? Помолете учениците да опишат скорошен спомен, за момент в който са правили „нищо “ и са му се наслаждавали.
 • Прочетете историята Подаръкът“ в която се разказва за това какъв, подарък може да ни даде почивката на Шабат. Тази история илюстрира пример за това как почивката на Шабат може да поднови креативността ни и да освежи силите ни, когато навлизаме в нова седмица. По какво тази история е подобна на историята за създаването на света и почивката на Б-г на седмия ден? Ако преподавате на 3ти – 5ти клас, можете да ги попитате дали създаването на хората е приключило на шестия ден или, както е в историята, към творението може да се добавя?
 • Изучете текста на Кидуш за петък вечер , в който включва описание на първия Шабат. Този кидуш е церемонията, с която се открива Шабат, а Ᾱавдала е церемонията, с която се завършва Шабат. Във времето между тези две церемонии сме поканени да изживеем време, което традиционно се възприема като специално време за почивка.