Вехи Ше‘Амда – Общанието на Б-г към Авраам

Тази част обсъжда обещанието на Б-г към Авраам да избави еврейския народ и да помогне на евреите през поколенията да се справят с трудностите и да запазят надеждата и вярата си.

Ресурс Възрасти: 12-14

Извор

То [този древен обет] е крепило нашите бащи и нас

щото не само един [фараон] е искал да ни погуби

но във всяко поколение има желаещи да ни погубят

но Светият, благословен да бъде той, ни спасява от техните ръце.

(Āгада за Песах)

וְהִיא שֶׁעָמְדָה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ

שֶׁלֹּא אֶחָד בִּלְבָד עָמַד עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ

אֶלָּא שֶׁבְּכָל דּוֹר וָדוֹר עוֹמְדִים עָלֵינוּ לְכַלּוֹתֵנוּ

וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא מַצִּילֵנוּ מִיָּדָם.

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Какво можем да научим от различните поколения?
 • Как знанието, че евреите по цял свят празнуват едни и същи празници и се молят с едни и същи молитви, допринася за чувството, че сте свързани с еврейския народ?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Защо е важно да помним минали трудности? Какви недостатъци има в това да се фокусираме върху миналото?
 • Какво е помагало на еврейския народ през различните периоди?
 • По какви начини въпросът за свободата е важен за моята общност през последните десетилетия?
 • До каква степен има прояви на  антисемитизъм днес?

Материали за учителя

Пасажът Вехи Ше‘Амда се  появява в Āгадата след благословията „Благословен да е Пазещият Своя обет с Израел“. Думата „това“ וְהִיא в началото на абзаца се позовава на обещанието, споменато в предишния раздел – Божието обещание на Авраам в „Завета”ברית בין הבתרים, когато Б-г обяснява, че потомците на...

Прочети повече

Пасажът Вехи Ше‘Амда се  появява в Āгадата след благословията „Благословен да е Пазещият Своя обет с Израел“. Думата „това“ וְהִיא в началото на абзаца се позовава на обещанието, споменато в предишния раздел – Божието обещание на Авраам в „Завета”ברית בין הבתרים, когато Б-г обяснява, че потомците на Авраам ще бъдат непознати и роби в чужда земя. В същото време Б-г обещава да избави синовете на Израел: „ Но и над народа, който ги е поробил, ще извърша съд, а след това ще излязат с голямо богатство“ (Берешит / Битие 15:14). Според този пасаж това обещание се реализира не само в случая със синовете на Израел в Египет, но и във всяко следващо поколение в еврейската история, тогава когато евреите са изправени пред враг или заплаха от унищожение. Този пасаж олицетворява както опасност, така и избавление – двойка теми, които преминават през историята на евреите през поколенията. Текстът често се свързва с травматични епизоди в еврейската история, като погроми, изгнание и Холокоста. Ако погледнем в по – широка перспектива можем да видим, че обещанието продължава да е в сила – еврейският народ е оцелял и процъфтявал въпреки всичко, което е преживял. От това можем да научим и за личните предизвикателства, пред които сме изправени , и за важната роля, която вярата и надеждата играят за преодоляването на подобни трудности.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване
 • Гледайте видеото Вехи Ше‘Амда  , с включени в него сцени от филма „Принцът на Египет“ (изпълнява: Илана Адини , автор на музката: Йонатан Разал). Каква е връзката между песента и кадрите? (Например, можете да помолите всеки ученик да напише по една дума на дъската, която се свързва с това, което е видял в клипа).
 • Понякога родители, учители или други около нас обещават, че всичко ще бъде наред, че ще бъдем успешни и някои проблеми ще бъдат решени. Как подобни обещания влияят върху начина, по който се справяме с предизвикателствата? (Например, можете да помолите учениците да напишат кратко обещание на приятел за следващия ден или седмица). 
 1. То [този древен обет] е крепило нашите бащи и нас“ – това е Божието обещание в Тората: „И каза той на Авраам: пришълци ще бъдат твоите потомци не в своята земя, ще ги поробят, ще ги потискат четиристотин години. Но и над народа, който ги е поробил, ще извърша съд, а след това ще излязат с голямо богатство. (Берешит / Битие 15:13-14). Обяснете връзката между това обещание и историята в Āгадата.
 2. Приведете примери за ситуации в еврейската история, когато евреите са били изправени пред опасност или враждебен народ, който им е причинил вреда. Мислите ли, че такава опасност съществува и днес? Защо?             
 3. Какво според вас е помогнало на евреите през вековете да се справят с подобни ситуации? Смятате ли, че обещанието, споменато в Āгадата, може да повлияе на начина, по който евреите реагират? Обяснете мнението си.             
 4. За по-големите ученици: Този пасаж ни учи, че Изхода от Египет не е бил само един епизод в историята, а нещо, което продължава да отеква през времето, като травматично преживяване в живота на човек. Какви предимства и недостатъци могат да произтекат от връщането към това събитие и запазването му в паметта ни?             
 5. Дори и днес понякога виждаме доказателства за антисемитизъм в медиите или в собствения си живот. Как тези инциденти ни карат да се чувстваме? Предложете няколко идеи за това как можем да се справим с подобни ситуации, както като индивиди, така и като общност.  
 • „Това, което се отнася до нашите предци, важи и за нас “ – обещанието в историята на моето семейство и общност. Направете семеен албум, включващ снимки от историята на вашето семейство или общност. Включете историческа информация и семейни истории, които описват начина, по който хората са се справяли с трудностите, антисемитизма и т.н.
  Можете да интервюирате роднини или познати, които могат да обогатят вашите знания по темата.
 • Равинът Дейвид Хартман пише: „Изходът е жизненоважен, защото ни позволява да се надяваме. Космическият ред не е неизменен . Утрешният ден не трябва да бъде такъв днес (Рав Дейвид Хартман, Пасхална Агада )
  Обсъдете: на коя гледна точка се противопоставя Хартман? Защо хората са склонни да мислят по този начин?
 • Изучете пасажа от Āгадата „Във всяко поколение“, който ни задължава да гледаме на себе си така, сякаш лично сме излезли от Египет. Какви са приликите и разликите между този пасаж и Вехи Ше‘Амда