Светлината, като символ на доброто

В тази част се дискутира светлината, като символ на доброто, на фона на празника Ханука.

Ресурс Възрасти: 9-11, 12-14

Извор

Сега или във всички времена, светлината не ще да победи.

Докато хората истината не разберат

Че трябва светлината на усилиш

А не да бориш мрака

(Аарон Давид Гордън, Писателите и работниците, нацията и труда, Организация на Ционистите, 1951)

Всеки човек трябва да знае и да разбира

Че дълбоко в него гори свещ,

И тази свещ е различна за всеки,

И няма човек у когото не гори свещ. 

 

И всеки човек трябва да знае и да разбира

Че трябва да се стреми да разкрие

Пред хората пламъкът на свещта

И с него да запали факла

И да освети целият свят. 

(Приписва се на Рав Авраам Ицхак Āкоен Кук)

Принципи при планиране на обучението

Основни въпроси

 • Как се използват символите при тържества и празници?
 • Как еврейските традиции отразяват еврейските ценности?
 • Как еврейският жизнен цикъл ми помага да се усъвършенствам?

Основни въпроси свързани със съдържанието

 • Как нашите действия влияят на заобикалящата ни среда?
 • Каква сила притежава отделният човек в условията на социална несправедливост?

Материали за учителя

По време на Ханука, на евреите е заповядано да палят свещи във всеки от осемте дни на празника. Причината е да се разгласи за чудото на Ханука. През 167 г. пр. н. е. цар Антиох издава декрет насочен срещу практикуването на юдаизма в земята...

Прочети повече

По време на Ханука, на евреите е заповядано да палят свещи във всеки от осемте дни на празника. Причината е да се разгласи за чудото на Ханука. През 167 г. пр. н. е. цар Антиох издава декрет насочен срещу практикуването на юдаизма в земята на Израел, която по това време е под негов контрол. В отговор на този декрет, евреите (предвождани от Юда Макаби) започват въстание, което, евентуално да доведе до създаването на независимо еврейско царство в земята на Израел. Макабейците превземат Храма от ръцете на Гърците, разрушават езическите олтари и запалват Менората (свещника) в него. Те отбелязват освещаването на Храма (на иврит Ханука) и връщането му на евреите, които да служат в него на Б-г. Тази победа е равносилна на чудо. Друг поразително събитие, което празнуваме на Ханука, е чудото на каничката с масло. Според Талмуда, Трактат Шабат (21б), бунтовниците разполагали само с малка каничка с чист зехтин, за да запалят светилника. Въпреки че маслото е било достатъчно само за един ден, се случва чудо и то стига за осем дни. Припомняме си за тези чудеса, докато палим свещите на Ханука във всяка от осемте вечери на празника.

Ханука е известен още като празникът на светлините, а светлината е един от централните му символи. В много култури светлината е възприемана като олицетворение на доброто, а мрака на злото – това е очевидно в термини като Тъмните векове или епохата на Просвещението. В историята за Ханука светлината се появява като символ в момента, в който Макабеите си осигуряват победата над гърците. Пламъчетата на ханукия са символ на доброто, което надделява над злото. Указите на Антиох, срещу които се борят Макабеите, символизират злото и тъмнината. Хашмонеите виждат в тези декрети опит да принудят евреите да изоставят своята религия, желанието те да бъдат принудени да нарушават съботата и да ядат некашерни храни, както и забрана за обрязване. Макабеите са се борили за религиозната си свобода и за правото си да поддържат и спазват своите вярвания.

Тази история може да ни научи на това как да се справяме с неморални ситуации днес, в нашето общество или по целия свят. Изворите цитирани в този урок подчертават способността на всеки човек да работи за това да добавя светлина около себе си, както и значението на това да се увеличи искрата, за да се преборим с мрака.

Ханука е един от многото празници на светлината, които се празнуват в Северното полукълбо през зимата, около пролетното равноденствие на 21 декември. Това е най-краткият ден в годината в тази половина на света, с най-много часове на тъмнина; след тази дата дните отново започват да стават по-дълги. Увеличавайки светлината на тези празници, хората отбелязват победата на човечеството над тъмнината на природата, наред със символичното значение на светлината като добро, преодоляващо лошото.

Възможни занимания
При задълбочена дискусия
Препоръчителни дейности
За допълнително изучаване

Покажете на учениците две снимки на супергерои: единият е заобиколен от светлина, а другият се появява в тъмното (например: 1, 2). Помолете всеки ученик да напише кой супергерой според него е добър и кой лош. След това ги помолете да работят по двойки и да обяснят решението си. Нека няколко ученици от класа да представят своите аргументи и да ги запишат на дъската. Опитайте се да разберете защо повечето от отговорите виждат тъмната фигура като зла, а светлата като добра.

 1. Какво олицетворява светлината на Ханука?
 2. Защо според вас светлината символизира доброто в еврейската култура, а и в много други култури?
 3. Каква е „тъмнината“, пред която се изправят Макабеите? Каква „светлина“ донасят? Имайки предвид това, какво символизира запалването на ханукия?

По отношение на цитата на А. Д. Гордън:

 1. По какъв начин, предлага Гордън, да се борим с тъмнината? Как той се различава от обичайните способи, по който хората се справят с мрака? Дайте пример за „увеличаване на светлината“.
 2. Цитатът се отнася до „борба“ срещу тъмнината. Обяснете със свои думи какво означава този образ. Можете ли да си спомните за исторически или съвременни събития, които биха могли да бъдат олицетворени с този образ

По отношение на цитата на Рав Кук: 

 1. За каква „свещ“, говори Рав Кук? Какво превръща свещта във факла?
 2. Защо е важно да се подчертае, че „няма човек, в който да няма свещ?“
 3. Защо е важно за отделния човек и за обществото, като цяло, всеки от нас да извади светлината, скрита в нас, и да я направи видима за всички останали?
 4. Според вас, кои са нещата, които разпространяват светлината?

По отношение и на двата пасажа:

 1. Какво можем да научим от тези извори за възможностите на човек да влияе на заобикалящата го среда?
 2. По какво се различава символното значение на светлината в единия пасаж от този в другия? Тези пасажи противоречат ли си един на друг или се допълват? Обяснете отговора си.
 3. Какви ситуации на „тъмнина“ съществуват във вашето обкръжение? Как можете да добавите светлина и да предприемете действия в тези ситуации?
 4.  Съгласни ли сте, че тъмнината винаги е лоша, а светлината винаги е добра? Какви предимства и недостатъци имат светлината и тъмнината? Има ли ситуация, която е напълно лоша или напълно добра?
 • Проучете декретите на Антиох и помолете учениците да измислят лозунг, символ или плакат за протестите срещу тези укази въз основа на образите на светлината и тъмнината.
 • Седнете в кръг на пода в затъмнена класна стая. Раздайте на учениците свещ (или фенерче). Нека всеки ученик споменава нещо, което някой друг е направил за него, и което е добавило светлина в живота им. След като даде примера, ученикът запалва свещта си от тази на предходния (ако използвате фенерчета, можете да символизирате действието на едно фенерче, което „светва“ следващото). Обсъдете стиха в Мидраш Бамидбар Раба 13:20: „Когато човек, пали една свещ от друга – новата свещта е запалена, докато другата все още гори.“
 •  Помолете всеки ученик да избере този извор, с който се идентифицира, и да го използва като вдъхновение за творчески проект – рисуване, писане, музика и т.н.
 • Проучете следните сентенции и помолете учениците да дадат примери от собствения им живот, които да съответстват на „светлината“, посочена във всяка от тях:
  Една свещ е достатъчна, за да освети мрака (Хаим Хазаз)
  Когато човек, пали една свещ от друга – новата свещта е запалена, докато другата все още гори (Мидраш Бамидбар Раба 13:20)
  Мъдростта в стомаха е като светлината в кана (Етиопска поговорка)
  Повече информация, можете с да откриете на сайта на Левана.
 • Научете за запалването на свещите на Ханука и историята на Ханука
 • Научете песента Бану хошех легареш (възраст 6 г. – 8 г.), в която се говори за способността на всеки човек да побеждава тъмнината. Кои извори в урока отразяват едно и също послание?
 • Гледайте видеото разказващо за това как добрите дела могат да се предават от един човек на друг.
 • Прочетете този Мидраш за Адам, който е уплашен от тъмните зимни дни: 

  Мъдреците ни разказват: Когато Адам, първият човек видя, че денят постепенно намалява, а дните стават по-къси от есенното равноденствие до зимното слънцестоене, той все още не знаеше, че това е нормално явление, и затова каза: Горко ми; може би защото съгреших, светът става тъмен около мен и в крайна сметка ще се върне към първоначалното си състояние на хаос и безредие. И това е смъртта, която ми беше отсъдена от небето, както е писано: „И ще се върнеш в пръстта“ ( Берешит / Битие 3:19). Той стана и прекара осем дни в пост и молитва.

  (Вавилонски Талмуд, Авода Зара 8a)

  Потърсете връзката между тази история и Ханука. Мидрашът се опитва да предостави древен извор за Ханука, като свързва празникът с пролетното равноденствие.
  Попитайте: Какво символизират ежедневно намаляващите часове за Адам? Защо мислите, че той реагира така? В древни времена, когато не е имало електричество, как намаляването на деня е влияело на живота на хората? Как празникът на светлината им помага в този период?

 • В древни времена липсата на светлина е била източник на безпокойство. За да се справят с него, хората от цял свят създават празници на светлината, стремейки се да я увеличат през тъмните дни. Изгледайте тази презентация за фестивали на светлината от целият свят.