Pesach: Příběh svátku

Tento oddíl se zabývá mnohotvárným příběhem a různými tvářemi svátku Pesach a zaměřuje se na myšlenku vyprávění příběhu odchodu z Egypta a jeho významu.

Učební jednotka Věk: 9-11, 12-14 | 2-3 lekce

Úvod

Základem svátku Pesach je zásadní příběh židovského národa – příběh o odchodu Izraelitů z egyptského otroctví na svobodu. Tento příběh je ústředním bodem sederové noci; je jádrem hagady a také nejdůležitější micvou večera – vyprávět příběh vyvedení. Příběh exodu se odráží ve třech různých názvech svátku: Svátek svobody, Pesach a Svátek macesů. Další název svátku - Svátek jara - odkazuje na roční období, kdy se příběh exodu odehrál. V tomto oddíle se probírá příběh svátku a jeho různá pojmenování a také různé způsoby, jak se tento příběh vypráví o sederové noci.

Požadované výsledky

Velké myšlenky

Příběh exodu je pro židovský národ formující událostí a existuje mnoho způsobů, jak jej předávat, aby se k němu každý mohl připojit, včetně kladení otázek, zpěvu písní, různých symbolických jídel, hraní her během sederu, tradičních rituálů atd.

Základní otázky
 • Co se můžeme naučit od různých generací?
 • Jak je příběh Tóry mým příběhem?
 • Jak se používají symboly při oslavách a svátcích?
Znalosti
 •  Žáci se seznámí s příběhem exodu. 
 • Žáci se seznámí s různými názvy svátků a jejich významem. 
 • Žáci budou rozumět významu převyprávění příběhu jako formativního příběhu. 
 • Žáci budou znát různé pomůcky, které se používají k předávání příběhu o exodu během sederové noci..
Dovednosti
 • Žáci budou schopni propojit jednotlivé části příběhu o exodu s jejich různými projevy během sederové noci, v hagadě a během svátku Pesach.  
 • Žáci budou schopni najít souvislost mezi starověkým příběhem a hodnotami a myšlenkami, které jsou pro ně významné i dnes.

Doklady pro hodnocení

Jaké důkazy studenti poskytnou, aby prokázali, že:
má znalosti, má dovednosti, dokáže plnohodnotně odpovídat na základní otázky a formulovat své ideály.

Učitel určí způsob hodnocení před zahájením výuky učebních osnov.

Zážitky z učení

Možný plán učební jednotky

Navrhované zahájení jednotky:

Vyprávějte příběh o exodu (nebo si ho zopakujte, pokud jste se ho už naučili). Můžete to udělat pomocí obrázků, které znázorňují různé aspekty příběhu, nebo požádat studenty, aby sehráli různé části příběhu. 

 

Studie obsahu:

 • Mladší žáci: Poznejte názvy svátku Pesach v kontextu svátečního příběhu – uvidíte, jak názvy zdůrazňují různé aspekty téhož příběhu, což vede k bohatému systému symbolů a myšlenek vyjádřených také v různých symbolech a rituálech svátku.
 • Poznejte, jak je důležité vyprávět příběh znovu a znovu různými způsoby: Jaký prospěch má vypravěč z opakovaného vyprávění příběhu? Jakou hodnotu má pro ty, kdo naslouchají? Jakými různými způsoby můžeme příběh vyprávět? Můžete to propojit s rodinnými příběhy, které žáci slyší znovu a znovu a které jim pokaždé odhalí něco nového o jejich minulosti a dědictví.
 • Učte o tom, jak se příběh vypráví také prostřednictvím zvyků tohoto svátku – například v symbolických pokrmech, které se nacházejí na sederovém talíři (viz šablona Sederový talíř). 

 

Zakončení/vyhodnocení jednotky:

Požádejte žáky, aby promluvili o různých hodnotách a myšlenkách, které se v této kapitole naučili (např. národní paměť, různé způsoby vyprávění příběhu, hodnota svobody) a které vyplývají z příběhu svátku a jeho pojmenování. Žáci si promyslí různé zajímavé způsoby, jak vyprávět pesachový příběh o sederovém večeru se svou rodinou nebo komunitou, které vyjadřují hlavní myšlenky a hodnoty příběhu a svátku. Za tímto účelem projděte různé způsoby vyprávění příběhu (symbolické pokrmy a rituální úkony, hry, vysvětlování, aktivity, písně atd.) a zapište si je. Každý žák si vybere jeden způsob, který ho obzvlášť zaujme, a na list papíru napíše, jak ho plánuje o svátku použít.